Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаЧланци

Томислав Брзаковић МЕФ

Технолошки напредак и количина потребних обртних средстава

Технолошке промене мењају и количину потребних обртних средстава. Тако нпр. ако примена нове технолигије за резултат има могућност производње производа за дупло мање времена, за отприлике исти износ је потребно и мање залиха полупроизвода (производа у току). Слично, нове технологије бар-кодовања и чиповања омогућавају да се промет робе евидентира на самом месту промета (касе у продавницама, читачи у магацинима робе и др.) и аутоматски шаљу нове поруџбине, чиме се значјано смањују потребе за великим „сигурносним  залихама“ готових производа, а тиме и повећава профитабилност, јер се новац може уложити у истраживање и развој или профитабилније послове. 

Проф. др Томислав Брзаковић