Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаНовости

Бео Спорт пракса: Интернет продаја


24. Новембар 2017 / 14:50    523 Views  

Драги студенти,

Компанија Beo Sport System расписала је конкурс за обављање стручне праксе из области интернет продаје.

Опис посла:

  • Прикупљање свих података и прослеђивање информација до свих сектора како би се процес онлајн куповине несметано одвијао
  • Упознавање са Beosport асортиманом, карактеристикама и описом свих артикала
  • Писмена и по потреби усмена комуникација са купцима који онлајн поручују производе
  • Евиденција улазних података у вези са рекламацијама купаца и робе са грешком
  • Праћење тока манипулације робом са грешком
  • Упознавање и усклађивање документације у складу са Законом о заштити потрошача

Бео Спорт

Услови за кандидате:

  • Одлично познавање Microsoft Office пакета
  • Одлично познавање рада у интернет окружењу
  • Комуникативност
  • Знање енглеског језика

Биографије слати искључиво на српском језику, обавезно приложити фотографију скоријег датума. Задржавамо право да контактирамо само кандидате за које проценимо да одговарају захтевима оглашене позиције.

Пријаве слати на адресу:   praksa.intprodaja.reklamacije@beosport.com