Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаНовости

Асистент у рачуноводству


13. Септембар 2018 / 11:23    388 Views  

Драги студенти,

Драги студенти,

Обавештавамо вас да је компанија Vulkan расписала конкурс за позицију Асистента у сектору рачуноводства. Пријаве су могуће кликом на линк.

MEF fakultet - Asistent u racunovodstvu - Vulkan

Дужности и одговорности:

 • Електронско плаћање
 • Управљање касом и одговорност за поверени новац
 • Обрачун путних налога
 • Унос готовинских рачуна и књижење благајне
 • Евиденција предрачуна
 • Унос фактура и других финансијских докумената по упутству непосредног руководиоца
 • Контрола задужења пазара (провера фискалних изваштаја, кепу књиге, уноса у интерни програм – Calculus и корекција уочених разлика)
 • Контрола раздужења пазара (уплаћених пазара, промета платних картица, контрола чекова и реализација истих)
 • Евиденција и контрола ваучера
 • Комуникација са књижарама
 • Одлазак у банку, пореску управу, РФЗО, ПИО и друге институције по потреби
 • Обављање и других послова по налогу шефа рачуноводства. 

Потребно образовање и професионалне вештине:

 • Средња стручна спрема
 • 1 година искуства на сличним пословима
 • Спремност на рад под притиском
 • Прецизност и тачност у раду
 • Одлично познавање рада на рачунару (MS Office).

Одговорност:

Одговара шефу рачуноводства који ће имати контролну функцију. Обавезан је да подноси све извештаје који су предвиђени актуелним пословним процедурама.