Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаНовости

MNG тренинг Центар: Праксе уз могућност запослења


23. Април 2018 / 13:36    500 Views  

Обавештавамо студенте МЕФ-а о расписаним конкурсима за практиканте за следеће позиције:

MNG praksa

Практикант - Сарадник за дигитални маркетинг и ПР (ДМПР)

(1 практикант)

Практикант ће бити подржан од нашег тима кроз менторску подршку и практичну обуку на радном месту (on-the job training).

Основни опис дужности:

Израда newsletter-a

Асистенција у уређивање налога MNG Центра на социјалним мрежама (Linkedin, FB...);

Copywriting и израда рекламних текстова и слогана

Писање промотивних чланака

Управљање Google Adwords оглашавањем и кампањема и другим PPC платформама

Асистенција у уређивању сајта

Сегментација тржишта по производима

Израда вести и чланака из различитих пословних области;

Тражење нових маркетиншких могућности и канала промоције и продаје

Планирање, извођење маркетиншких активности и њихово унапређење

Осмишљавање активног маркетиншког наступа и сарадња са партнерима

Трајање праксе: 3 месеца (3- 4 сати дневно)

Потребни услови, вештине и компетенције:

VII степен стручне спреме (академске или мастер студије) или студенти завршне године студија, студенти на мастер студијама; опционо и студенти струковних студија

Одличне способности писаног и усменог пословног изражавања

Добро корисничко знање употребе MS Office-a

Знање енглеског језика

Познавање принципа маркетинга и професионалног рада на друштвеним мрежама сматраће се предношћу

Знање програма за обраду фотографија сматраће се предношћу

Познавање HTML-a сматраће се предношћу

Практиканат - Сарадник из области развоја људских ресурса (ХРД)

(3 практиканта)

Практикант ће бити подржан од нашег тима кроз менторску подршку и практичну обуку на радном месту (on-the job training).

Основни опис дужности:

Асистенција у организацији тренинга

Спровођење анализе потреба за обуком

Припрема материјала за тренинге

Израда стручних чланака из области пословних вештина и људских ресурса

Учешће на истраживачким пројектима

Асистенција у вођењу социјалних мрежа

Асистенција у консултантским пројектима

Асистенција у маркетиншким активностима

Асистирање у другим пословним активностима

Трајање праксе: 2 месеца (5-8 сати дневно)

Потребни услови, вештине и компетенције:

ВИИ степен стручне спреме (академске или мастер студије) или студенти завршне године студија, студенти на мастер студијама; опционо и студенти струковних студија

Одличне способности писаног и усменог пословног изражавања

Добро корисничко знање употребе MS Office-a

Знање енглеског језика

Мотивација за улазак у обаст HRD-a; Иницијативност; Проактивност

Практикант - Сарадник за међународну сарадњу

(1 практикант)

Практикант ће бити подржан од нашег тима кроз менторску подршку и практичну обуку на радном месту (on-the job training).

Основни опис дужности:

Обавља коресподенцију са међународним партнерима

Претражује базу потенцијалних ино партнера

Анализира пројекне могућности и шансе

Води администрацију из односа са ино партнерима

Врши анализу трошкова и користи пројектне сарадње

Попуњава апликативне пројектне формуларе

Трајање праксе: 3 месеца (4-8 сати дневно)

 Потребни услови, вештине и компетенције:

VII степен стручне спреме (академске или мастер студије) или студенти завршне године студија, студенти на мастер студијама; предност имају кандидати филиолошког усмерења

Одличне способности писаног и усменог пословног изражавања

Добро корисничко знање употребе MS Office-a 

Одлично знање енглеског језика

Мотивација за улазак у обаст HR-a; Иницијативност; Проактивност

Практикант- Сарадник за регрутацију и селекцију

(1 практикант)

Практикант ће бити подржан од нашег тима кроз менторску подршку и практичну обуку на радном месту (on-the job training).

Основни опис дужности:

Креира конкурсе

Спроводи процес регрутације и селекције у циљу обезбеђивања потребних ресурса

Администрира целокупан процес регрутације и селекције у циљу одржавања базе података и працења тока процеса

Израђује релевантне извештаје о процесу селекције

Израђује и прати показатеље успешности регрутације и селекције

Анализира процес селекције, прати трендове и даје предлоге за унапређење процеса

Трајање праксе: 3 месеца (4-8 сати дневно)

Потребни услови, вештине и компетенције:

VII степен стручне спреме (академске или мастер студије) или студенти завршне године студија, студенти на мастер студијама; опционо и студенти струковних студија

Одличне способности писаног и усменог пословног изражавања

Добро корисничко знање употребе MS Office-a 

Знање енглеског језика

Мотивација за улазак у област HR-a; Иницијативност; Проактивност

Практикант током праксе прима одговарајућу надокнаду за своје ангажовање.

Радне биографије (CV) са мотивационим писмом слати на: posao@mngcentar.com

Најуспешнији кандидат ће након обављене праксе бити примљен у стални радни однос.

Напомена: Све пријаве ће бити разматране у пуној поверљивости, а само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани.