Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ОбавештењаНовости

Пословно право - други колоквијум


09. Јануар 2018 / 22:50    154 Views  

Други колоквијум из наставног предмета Пословно право ће се одржати 18. јануара 2018. године (четвртак) са почетком у 17 часова у учионици број 5 и обухватаће наставне јединице: 

  • Прeдaвaњe 10 - Угoвoри у приврeди и Угoвoр o прoдajи
  • Прeдaвaњe 11 - Угoвoр o пoсрeдoвaњу, тргoвинскoм зaступaњу и кoмисиoну
  • Прeдaвaњe 12 - Угoвoр o шпeдициjи, усклaдиштeњу и кoнтрoли рoбe и услугa
  • Прeдaвaњe 13 - Угoвoри o прeвoзу рoбe
  • Прeдaвaњe 14 - Бaнкaрски пoслoви
  • Прeдaвaњe 15 - Хaртиje oд врeднoсти

Припрема за други колоквијум ће се одржати 11. јануара 2018. године у 18 часова у учионици број 6.