Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Душан Рајчевић

Душан Рајчевић

Наставник вештина

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА И МЕСТО РОЂЕЊА: 1988, Београд
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: dusan@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Наставник вештина у области Информатика, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2016)
 • ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд – Примењене информационе технологије; просечна оцена 10; звање: Дипломирани инжењер информационих технологија (2016)
 • ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Висока школа електротехнике и рачунарства, струковних студија, Београд; Нове рачунарске технологије, просечна оцена 10; звање: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства (2015)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: ЕТШ „Никола Тесла”, Београд – звање: Електротехничар телекомуникација (2007)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Краљ Петар I”, Београд (2003)

Објављени радови

 • Шијан А., Брајевић И., Рајчевић Д. (2018) Проблематика појма систем, Међународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, зборник радова (M33)
 • Рајчевић Д., Брајевић И. (2018) Стубови објектно-оријентисане парадигме у савременом свету развоја софтвера, Међународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, зборник радова (M33)
 • Карабашевић, Д., Максимовић, М., Станујкић, Д., Јоцић, Г., Рајчевић, Д. (2018). Selection of Software Testing Method by Using ARAS Method. Tehnika, 73(5), 724-729., ISSN: 0040-2176; UDC:62(062.2) (479.1) (M51)
 • Ивановић С., Рајчевић Д., Стојадиновић Т. (2017) Примена отворених онлајн курсева у е-учењу, Meђународна научно-стручна конференција „Иновацијама до одрживог развоја”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, зборник радова(М33)
 • Рајчевић Д., Ивановић С., Стојадиновић Т. (2017) Примена NFC технологије у електронском пословању, Meђународна научно-стручна конференција „Иновацијама до одрживог развоја”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, зборник радова (М33)
 • Рајчевић Д., Јоцић Г. (2017) „Компаративна анализа претпроцесора за Cascading Stylesheets (CSS)“, Конференција YU INFO 2017, Београд, зборник радова стр 133-136. ISBN 978-86-85525-20-9 (M33)
  http://yuinfo.org/wp-content/uploads/2017/12/YUINFO_2017...
 • Рајчевић Д., Јоцић Г., Ивановић С. (2017) „XHTML – Прошлост или будућност“, Конференција YU INFO 2017, Београд, зборник радова стр 208-213. ISBN 978-86-85525-20-9 (M33)
  http://yuinfo.org/wp-content/uploads/2017/12/YUINFO_2017...
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) „Аутентификација без лозинке“, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, зборник радова (М33)
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) „HTML уређивачи обогаћеног текста“, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, зборник радова (М33)
 • Рајчевић Д., Ивановић С., М. Брзаковић (2016) Побољшање лакоће коришћења помоћу Фитсовог закона“, Meђународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, зборник радова стр 345-352 (М33)
 • Рајчевић Д., Ивановић С., М. Брзаковић (2016) Ново или познато: колико агресивно вршити редизајн“, Међународна научно-стручна конференија „Како до квалитетнијег живота”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, зборник радова стр 358-363 (М33)

Професионално искуство

 • 2017- излагач на курсевима напредног Ексела
 • 2016- наставник вештина на студијском програму Примењене информационе технологије на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • 2015- члан Развојног центра Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије
 • 2015-2016 демонстратор на предметима Увод у објектно програмирање и Објектно-оријентисано пројектовање на „Високој школи електротехнике и рачунарства“ струковних студија, Београд (2015)
 • 2009-2011 администратор туристичке агенције ЕТНОС

Пројекти и чланство у организацијама

 • Пројектовање и израда Система за праћење и реализацију процеса наставе Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (2017-)
 • Израда апликације за вођење евиденције долазака запослених (2016-2017)
 • Одржавање студентског сервиса (2016-)
 • Рад на информационом систему Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (2016-)
 • Проширивање, унапређивање и редизајн MOODLE платформе Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (2016-)
 • Израда и одржавање веб-сајта Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (2015-)
 • Израда портала Connect Creative People под окриљем Темпус програма Европске Уније (2015-2016)
 • Проширивање Gather gaming портала (2015)

Интересовања

 • Програмирање, веб технологије, криптографија, пројектовање софтвера, математика, наука, трикови

Занимљивости

 • Учествовао у каблирању МЕФ ФАКУЛТЕТА
 • Одлично познаје: Pascal, C, C++, C#, WCF, XamarinVB.NET, Java, PHPJava ServletsJSP, Laravel, HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, jQuery, JSON, XML, DTD, XSLTXQUERY, XPATH, MySQL
 • Поседује сертификат завршене обуке стреличарства
 • Завршио четири разреда ниже Музичке школе „Др Војислав Вучковић”, одсек за клавир
 • Пропонент строге вегетаријанске (веганске) исхране