Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Стеван Ивановић

Стеван Ивановић

Наставник вештина

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1993. Пећ
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: stevan@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Наставник вештина (2016)
 • ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд - Примењене информационе технологије, звање Дипломирани инжењер информационих технологија (2016)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: ЕТШ „Никола Тесла”, Београд - звање Електротехничар рачунара (2012)

Објављени радови

 • Ивановић С., Рајчевић Д., Стојадиновић Т. (2017) Примена отворених онлајн курсева у е-учењу
 • Рајчевић Д., Ивановић С., Стојадиновић Т. (2017) Примена NFC технологије у електронском пословању
 • Рајчевић Д., Јоцић Г., Ивановић С. (2017) Компаративна анализа претпроцесора за Cascading Stylesheets (CSS), конференција „YU INFO 2017”, Копаоник
 • Рајчевић Д., Јоцић Г., Ивановић С. (2017) XHTML - прошлост или будућност, конференција „YU INFO 2017”, Копаоник
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) Унапређење лакоће коришћења помоћу Фитсовог закона, Meђународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) Када вршити редизајн, Међународна научно-стручна конференија „Како до квалитетнијег живота”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) Аутентификација без лозинке, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • Рајчевић Д., Ивановић С. (2016) HTML уређивачи обогаћеног текста, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд