Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Милена Сретић МА

Милена Сретић МА

PR – Сарадник у настави

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 16. фебруар 1990, Београд
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: milena.sretic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 28 33 989

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Сарадник у настави (2017-), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Планско-процесни менаџмент (2016-2018)
 • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Филолошки факултет (2008-2014), Универзитет у Београду, смер Српска књижевност и језик
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Трећа београдска гимназија, друштвено-језички смер
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Светозар Марковић“, Београд

Објављени радови

 • Сретић, М. (2016) Примена технологије у образовању, зборник са међународног скупа, Међународна научно-стручна конференција Иновацијама у будућност, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, 2016 – ISBN 978-86-84531-27-0, COBISS.RS-ID 227682060,130 -136.
 • Николић Н., Сретић, M.,The Importance of English in Global Business, Наука и пракса пословних студија, 5. Међународни научни скуп, 15th Sept. Бања Лука, Универзитет за пословне студије, 2017-ISBN 978-99955-95-08-1 , COBISS.RS-ID 6745112, 1116-1121.
 • Николић Н.,Сретић, M.,Вукчевић, M., Познавање страних језика студената пословних студија као конкурентска предност на тржишту рада, Наука и пракса пословних студија, 5. Међународни научни скуп, 15th Sept. Бања Лука, Универзитет за пословне студије, 2017-ISBN 978-99955-95-08-1, стр. 1130-1135, COBISS.RS-ID 6745624
 • Сретић, М., Николић, Н., Ђорђевић, С. (2018). Значај повратне информације у фазама менаџмента. Зборник са међународног скупа, Међународна научно-стручна конференција Иновацијe кao покретач развоја. ISBN 978-86-84531-37-9, COBISS.SR-ID 271045132, 161-167.
 • Сретић, М., Томић Г., Малешевић А. (2018). Дигитални облици комуникације у едукацији запослених као функционална примена економије дељења Зборник са међународног скупа, Међународна научно-стручна конференција Иновацијe кao покретач развоја. ISBN 978-86-84531-37-9, COBISS.SR-ID 271045132, 399-405.

Професионално искуство

 • Сарадник у настави (2017-), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • 2015 - Пословни секретар, приватна ординација „Медикал Поинт“ (Medical Point)
 • 2015 - Супервизор  хостеса, Гранд Моторс (Grand Motors)
 • 2012-2015 Супервизор  хостеса, сајмови, догађаји, конференције, Колор Прес Група (Color Press Group)

Пројекти и чланство у организацијама

 • Технички уредник M33 Зборника за МЕФкон 2018.
 • Члан организационог одбора и конференсије МЕФкон 2018.

Интересовања

 • Социологија
 • Историја
 • Уметност
 • Водитељство

Занимљивости

 • Сертификована обука: Тренинг за припрему, писање и управљање пројектима - European Training Academy (EUTA), 1-9. фебруар 2019. године
 • Семинар: Статистичка обрада и анализа података применом програма SPSS - МЕФ факултет, 25-27. јануар 2018. године
 • Писац неколико блогова
 • Лектор неколико романа