Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Неда Николић МА

Неда Николић МА

Сарадник у настави

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ РОЂЕЊА: 27.08.1991.
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • ТЕЛЕФОН: +381 63 401 501
 • Е-ПОШТА: neda.nikolic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Сарадник у настави, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Планско-процесни менаџмент (2016-2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, мастер менаџер
 • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Филолошки факултет, Универзитет у Београду (2016), дипломирани професор језика и књижевности (Романистика – француски језик, књижевност и култура)
 • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Факултет за културу и медије, Универзитет Џон Незбит (2016), дипломирани журналиста (смер Новинарство)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, друштвено-језички смер
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Учитељ Таса“, Ниш

Професионално искуство

 • Април 2017 –
  Сарадник у настави, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • 2015 – 2016
  Преводилац и предавач за француски и енглески језик за све нивое језика, Центар за стране језике и преводилачки студио „Галактика“, Ниш
 • Децембар 2013
  Стручна пракса – хоспитовање у Француској школи у Београду, École française de Belgrade
 • 2011 – 2014
  Професор француског језика за почетни и средњи ниво, школа страних језика „Виртус“, Београд
 • Независни преводилац, преводи стручних и књижевних текстова

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учешће на међународној научностручној конференцији „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд 2016.
 • Аутор рада „Проблем мотивације, заинтересованости и посвећивања пажње код студената и стратегије за полагање испита”
 • Учешће на семинару „Јавни наступ”, Универзитет Метрополитан, јул 2016, предавач доц. др Ана Бован, декан Факултета за менаџмент
 • Учесник обуке „Вештине презентовања” – октобар 2016, компанија Skills, Београд

Интересовања

 • Страни језици
 • Менаџмент, маркетинг
 • Управљање људским ресурсима
 • Комуникологија
 • Модерна психологија
 • Музика

Занимљивости

 • Познавалац шест страних језика: француски, енглески, шпански, португалски, грчки и турски језик.
 • Похађала нижу музичку школу, одсек клавир