Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Татјана Стојадиновић

Доц. др Татјана Стојадиновић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • Година рођења и место: 07.01.1976, Београд
 • Место становања: Београд

Контакт

Образовање и академска каријера

 • Избор у звање: Доцент (2017), Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • Докторат: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду (2009)
 • Магистеријум: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду (2004)
 • Специјализација: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду (2003)
 • Факултет: Математички факултет, Универзитет у Београду (1999)
 • Средња школа: IV Гимназија, Београд
 • Основна школа: Београд

Објављени радови

 • Списак најважнијих радова:
 • Т. Стојадиновић, В. Радоњић, Б. Раденковић (2010), E-business in the Regulation of Medicines in Serbia, DRUG INFORMATION JOURNAL, Vol.44, No.2, pp.177-187, ISBN 0092-8615, https://doi.org/10.1177/009286151004400209 (М23)
 • Стојадиновић Т., Ваневски И., Радовановић Љ., (2016), E-services in regulation on medicines and medical devices, XV International symposium Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Enteproureship SymOrg 2016, 10-13.06.2016, Zlatibor, Symposium proceedings ISBN 978-86-7680-326-2, p.415-422, http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/2016/ (М33)
 • Цветић М., Вуковић Н., Стојадиновић Т., (2004), Развој електронског пословања у ПИК-у Таково, Зборник радова, IX SymOrg 2004 (CD издање), IX International symposium SymOrg-Медјународни симпозијум – Кључни фактори успеха, Златибор, 06-10. Јун 2004., ФОН , Београд, ISBN 86-7680-022-7, COBISS.SR-ID 116026380  (М33)
 • Стојадиновић Т., Радовановић Љ.,(2011), Najnovije eUsluge u oblasti regulative lekova, na portalu eUprave Republike Srbije, XI Međunarodna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju “ E-TRGOVINA ”, ISBN 978-86-910039-4-4 (E ZBORNIK RADOVA), Palić, Mart, 2011.(М33)
 • Стојадиновић Т., Ћурчић С., Razvoj Web aplikacija u regulativi lekova i medicinskih sredstava, VII Međunarodna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju “ E-TRGOVINA 2007”, Palić, ISBN: 978-86-85081-82-8, 18-20 April, 2007.(М33)
 • Патафта С., Стојадиновић Т., Marketing nastup preduzeća na Internetu, Treći medjunarodni Simpozijum o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju “E-trgovina”, Palić, 21-23 04/2003;(М33)
 • Цветић М., Стојадиновић Т., Implementacija Internet biznis plana preduzeća PIK Takovo, Četvrti medjunarodni Simpozijum o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju “E-trgovina”, Palić, 21-23 04/2004;(М33)
 • Стојадиновић Т., Цветић М., Značaj elektronskog poslovanja u pružanju objektivnih informacija o lekovima i medicinskim sredstvima, Peti Međunarodni Simpozijum o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju “ E-TRGOVINA ”, Palić, 20-22 April, 2005(М33)
 • Цветић М., Стојадиновић Т., Uređeni procesi u preduzeću kao preduslov za razvoj B2B načina poslovanja, Peti Međunarodni Simpozijum o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju “ E-TRGOVINA ”, Palić, 20-22, April, 2005(М33)
 • Стојадиновић Т., (2009), Методолошки оквир за развој е-пословања у регулативи лекова као једне од е-говернмент услуга Републике Србије, ИнфоМ, 2009, број 31/2009, стр. 39-46, ИССН 1451-4397 (М52)
 • Савковић О., Стојадиновић Т., Ђуровић Д., (2004), Интерне провере система квалитета, ВИ Семинар УФТС Нови стратешки постулати у фармацији, Удружење Фармацеутских техничра Србије « Свети Сава» и Завод за фармацију Србије, Бања Ковиљача, 12-15.05.2004; (М63)
 • Стојадиновић Т., Примена G2G, G2C, G2B начина пословања у регулативи лекова у Републици Србији, (2006), ИНФОФЕСТ 2006, 13 Фестивал информатичких достигнућа, Будва, Црна Гора, 24-30 Септембар, 2006. http://www.infofest.com/infofest-2006/ (М63)
 • Стојадиновић Т., Примена ПХП и Мy СQЛ технологије за развој wеб сервиса, као подршка процесу пружања информација о лековима, (2007), Научно стручни скуп ИНФОТЕХ 2007, Врњачка Бања 30.05-02.06.2007., зборник радова (cd издање) (М63)
 • Стојадиновић Т., Методе развоја софтвера у е-управи, (2010), Научно стручни скуп ИНФОТЕХ 2010, Врњачка бања, 01.06-03.06.2010, зборник радова (cd издање) (М63)
 • Радовановић Љ., Стојадиновић Т., Пашић И., Анализа резултата примене е-пословања у регулативи лекова, (2011), Yu Инфо Конференција, Копаоник, Март 2011, ISBN: 978-86-85525-08-7 http://yuinfo.artkey.rs/zbornici/2011/html/search.html (М63)
 • Радовановић Љ., Стојадиновић Т., Унапређење пословног процеса “Промет и потрошња лекова у Републици Србији” применом Г2Г и Г2Б форме пословања, (2013), Yу Инфо Конференција, Копаоник, Март 2013, ISBN: 978-86-85525-11-7 http://yuinfo.artkey.rs/zbornici/2013/html/proceedings.html (М63)Стојадиновић Т., Development of e-pharmacy of Serbia and integration with e-government in part of medicine regulation, (2017), ИНФОФЕСТ 2017, Будва, 24.09.-30.09.2017
 • Стојадиновић Т., Претраживање регистрованих лекова, као једна од е-услуга у е-управи,(2010), (М63)
  ИНФОФЕСТ 2010, Будва, 26.09-02.10.2010., COBISS.CG-ID: 258962439, UDK:007 (082) - добијено посебно признање за квалитет ауторског рада, http://www.infofest.com/infofest-2010/ (М63)

Професионално искуство

 • Доцент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 2017 – до сада
 • Држала је наставу на специјалистичким студијама Фармацеутски менаџмент и маркетинг, предмет: Информациони системи и технологије у фармацији, 2005-2008 
 • Руководилац Сектора за информациону технологију, Агенција за лекове и медицинска средства Србије, 2005 до сада.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан Радне групе за отворене податке Републике Србије (2015 - )
 • Члан и одговорна особа Агенције за лекове и медицинска средства Србије у пројекту развоја Е-управе РС у сегменту регулативе лекова и медицинских средстава. Подршка Канцеларије за информациону технологију и електронску управу Републике Србије и УНДП.

Интересовања

 • музика
 • едукативни рад са децом