Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Бранислав Јакић

Проф. др Бранислав Јакић

Потпредседник Савета за квалитет и развој – Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 29.04.1949, Врбас
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац  двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: branislav.jakic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 69 888 6148

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Редовни професор (2013), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • ДОКТОРАТ: Металуршко-технолошки факултет, Подгорица (1997)
 • МАГИСТРАТУРА: Металуршко-технолошки факултет, Подгорица (1993)
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за природне науке и технологију, Љубљана (1978)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, Нови Сад
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Нови Сад

Објављени радови

 • Н.Тесла, Б. Јакић, Ј. Радуловић, З. Богојевић: "ТЕОРИЈСКЕ ПОСТАВКЕ ЈАПАНСКОГ МЕНАЏМЕНТА И КВАЛИТЕТ", International  Journal  ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 37, No. 3-4,  2009, 83-88.
 • Б. Јакић: "КВАЛИТЕТ НВО ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ",  International  Journal  ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 35, No. 1 - 2, 2007,  YUSQ ICQ 2007,145-150.
 • Б. Јакић: "Стратегија привредног развоја Србије до 2010. године", Књига II, Београд, 2002, 279-286, Влада Републике Србије. 
 • Б. Јакић, М. Куљанин, З. Богојевић, Г. Гојковић: "УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРИ КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА СРЕДСТАВА НВО", International  Journal  ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 37, No. 1-2, 2009,169-172.
 • Н. Дамјановић, И. Милојевић, Б. Јакић: "УЛОГА ПРЕДУЗЕЋА У КРЕИРАЊУ НИВОА КВАЛИТЕТА У НАБАВКАМА СА ЦИЉЕМ ЕФИКАСНОГ ОДГОВОРА НА ЗАХТЕВЕ ПОТРОШАЧА", International  Journal  ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 37, No. 1-2,  2009, 205-210.
 • З. Богојевић, Б. В. Јакић, М. Куљанин, Т. Ђорђевић, Н. Тесла: "ПРИМЕНА СТАНДАРДА СРПС ИСО 27000 У ОДБРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ СРБИЈЕ", International  Journal  ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 38, No. 1,  2010, 273-276.
 • З. Радовић, М. Трипковић, М. Лаловић, Б. Јакић: "Forming of positive macro segregation during stell ingot solidification ISIJ International", Volume 39, Isue 4, april 1999, 329- 334. Indexes: Thomson: ISI web of Science, Web of  knowledge, Index Copernicus, Scopus, EBSCO: Education Research Index , Impact factor 089
 • А. Живковић, Б. Јакић, И. Милојевић, И. Бајевић: "СТРАТЕГИЈА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВНИХ БАНАКА", International  Journal  ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 37, No. 3-4,  2009, 37- 42.
 • М. Караџа , Б. Јакић: "ОРГАНИЗАЦИОНО РЕСТРУКТУИРАЊЕ ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ СЛУЖБИ УВОЂЕЊЕМ МЕНАЏМЕНТА ТОТАЛНИМ КВАЛИТЕТОМ", International  Journal  ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 37, No. 3-4,  2009, 55- 59.
 • Брзаковић Т., Јакић Б., Брзаковић М., Златковић М. (2012): „Улога високообразовних установа у функцији унапређења система менаџмента квалитетом у малим и средњим предузећима – као кооперантима одбрамбене индустрије Србије“, International Convention on Quality – ICO 2012, Belgrade, 05-07. 06. 2012.

Професионално искуство

 • 2010-2012. Директор Војне контроле квалитета, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије
 • 2005-2008. Одељење за квалитет, стандардизацију и метрологију Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије
 • 1992-2004. У Војној контроли квалитета Сектора за војно-привредну делатност Савезног министарства за одбрану.
 • 1982-1992. У Војној контроли квалитета и поузданости Војно-привредног сектора Савезног секретаријата за народну одбрану
 • 1982-1992. Асистент, Металографија, Наука о металима, Теорија метала, Катедра  за.металографију, Факултет за природне науке и технологију (ФНТ), Љубљана.
 • 1979-1982. Асистент, Металографија, Наука о металима ,Теорија метала ,Катедра за металографију, Факултет за природне науке и технологију (ФНТ), Љубљана.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учествовао у пројектима развоја контроле квалитета нових материјала за тенк М-84.
 • Учествовао у пројектима развоја контроле квалитета нових материјала за тенк М-84А.
 • Учествовао у пројектима развоја контроле квалитета нових материјала за тенк ВИХОР.
 • Од 1991. године до 1992. године био је ангажован у фабрици "Братство" Пуцарево- Нови Травник, на производњи,развоју и контроли квалитета топова, минобацача и ОРКАНА.
 • Од 1992. године до 2002. радио на развоју контроле квалитета и производњи нових материјала у Железари у Никшићу, Комбинату алуминијума у Подгорици и Железари Смедерево. Водио пројекат освајања генералног ремонта тенка Т-55.
 • Од 2002. године до сада ради на разним пословима у Министарству одбране Савезне Републике Југославије, ДЗ Србије и Црне Горе и Републике Србије.
 • 2002-2005. године радио је као главни инспектор квалитета у ВКК НВО.
 • 2005. године радио је као помоћник начелника ВКК НВО за систем квалитета.
 • 2005-2005. године био је начелник Одсека за обезбеђење квалитета Управе за за одбрамбене технологије.
 • 2005-2006. био је заступник начелника Одељења за квалитет, стандардизацију и метрологију Управе за одбрамбене технологије.
 • 2006-2010. био је начелник Одељења за квалитет, стандардизацију и метрологију УОТ СМР МО и уједно заменик начелника Управе за одбрамбене технологије, СМР МО РС.
 • Од 2006. године до 2008.године радио је као главни менаџер за пројекте: Ремонт авиона МиГ-29, авиона АН-26 и хеликоптера Ми-8, Ми-17 и Ми-24.

Интересовања

 • Кошарка
 • Шах

Занимљивости

 • Ментор и члан комисије великог броја завршних радова, мастер и магистарских радова и докторских дисертација
 • Водећи проверивач за сертификацију система по SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2007 I SRPS ISO/IEC 27001:2013. Учестовао у 150 сертификација, члан Комитета за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система квалитета код Акредационог тела РС.
 • Медаља рада 1988.
 • Орден 1. степена у области безбедности и одбране 1999. године.
 • Академик Српске краљевске академија научника и уметника од 2015. године.
 • Учетвовао у нуклерном програму СФРЈ
 • Учествовао у прављењу тенка М84, ремонтовао авион МИГ-29