Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Весна Миладиновић

Доц. др Весна Миладиновић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1957, Крагујевац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата

Контакт

Е-ПОШТА:  kraljicavesnam@gmail.com 
ТЕЛЕФОН: 063/615313 и 060/6153133

Образовање и академска каријера

ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2014), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад
ДОКТОРАТ: Факултет за пословно индустријски менаџмент, Универзитет Унион, Београд (2012)
МАГИСТРАТУРА: Економски факултет, Универзитет у Крагујевцу, 1983.
ФАКУЛТЕТ: Економски факултет, Универзитет у Крагујевцу, 1980.
СРЕДЊА ШКОЛА: „Прва Крагујевачка гимназија", Крагујевац
ОСНОВНА ШКОЛА : „Милутин Тодоровић", Крагујевац

Објављени радови

ЧЛАНЦИ
1. Неразвијена подручја западноевропских земаља - Економика
    бр.3,1986.год.,Београд
2. Укључивање набавке у стратегијски менаџмент и примена ЈИТ принципа
    у набавци, ЦЕМИК, 1995.год., Нови Сад
3. Функција набавке у "Застава аутомобили" ДД у условима отежаног
    снабдевања на YУ - трзисту, ЦЕМИК, 1992.год., Нови Сад
4. Инжењеринг анализе вредности у концепту "JUST IN TIME" - учешће на
    Међународном симпозијуму "Индустријско инжењерство '96", рад у Зборнику,    стр. 252-253   
5. Значај стратегијског ино-маркетинга аутомобила за реинтеграцију у
    светске токове, учешће на Међународном симпозијуму "Индустријско
    инжењерство '96", рад у Зборнику, стр. 250-252   
6. Реструктурисање тржишта набавке "Застава аутомобили" ДД, 1996. год.,
    Крагујевац, Часопис за науку у пракси Застава, стр. 19
7. Могућност производње возила "Застава" и претпоставке за успешан
    извоз на тржиште Европске уније, Зборник ЕФ Суботица, 1996. год., стр. 45-50
8. Место и улога функције Набавке у "Застава аутомобили" ДД, Пословна
    политика, 4/97, Београд, стр. 63-64
9. Рачунарска подршка CRASH програма - XIII научно стручни скуп Инфо-
    тех '98 - Зборник радова 1998.год., Врњачка Бања, рад на ЦД-у
10. Логистика у токовима материјала и ЈИТ концепције, Међународни скуп
     Транспорт у индустрији, Машински факултет, Београд (11-17.11.1998.год.), рад  на   ЦД-у
11. Одете поруке - глобална стратегија и примена у пракси Инфофест '98.,
      септембар - октобар 1998.год., Будва, цео рад се налази на ЦД-у.
12. Оптимизација сложених стохастичких система, XXVI SYM-OP-IS,
      1999.год., Будва, рад на ЦД-у
13. Управљање пријемом производа у сложеним дистрибуционим и
       производним системима, YU INFO 2000, март 2000, Копаоник, рад на ЦД-у, 
        апстракт стр.118
14. Информациони и логистички систем -подршка одлучивању о производњи
       аутомобила у "Застави" YУМПА, ИВ интернационални симпозијум, април
       2000, Златибор, стр. 242-245
15. Управљање великим пословним системима менаџерским стилом, ВИИ
       Међународни симпозијум SYMORG 2000, јун 2000, Златибор, стр. 81-83
16. Систем за подршку одлучивању о сарадњи са инопартнером на примеру
      Групе Застава YУ ИНФО 2001, март 2001, Копаоник, рад на ЦД-у, апстракт стр. 90
17. Подршка моделирању контроле одлучивања у производним системима
      симулацијом коришћења објеката YU INFO 2002, март 2002. Копаоник, рад на ЦД-у
18. Реорганизација и ревитализација предузећа кроз улагање на примеру
      АУДИ Хунгариа, Интернационаилни симпозијум из пројект менаџмента
      YUPMA 2002, мај 2002, Златибор, стр. 331-335
19. Глобализација у аутомобилској индустрији и перспективе стратешког партнерства,     SYM ORG 2002, јун 2002. Златибор, рад на ЦД-у
20. Computer integraded manufacturing JCMF 2002, октобар  2002. Београд, рад на ЦД-у
21. Креативни индустријски процеси: Јако партнерство у раду, SYM-OP-IS  2002,  октобар 2002. Тара, стр. X-13 до X-16
22. Пословна стратегија а великих корпорација у транзицији и глобализација, XII
      Научна конференција Индустријски системи 2002, новембар 2002. Врњачка Бања, стр. 216-220
23.Информациони систем «ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ«, АД као подршка
     одлучивању о производњи и продаји аутомобила, YUINFO 2003, март 2003.
      Копаоник, рад на ЦД-у, апстракт стр. 82
24. Управљање пројектом пословно-технолошким инкубатором ЗАСТАВА
      ВОЗИЛА, YUMPA 2003, VII Интернационални симпозијум, мај 2003.
      Златибор, рад на ЦД-у
25. Управљање ризиком пројекта, DQM 2003., VI Међународна  конференција, јун 2003. Београд, стр. 712-715
26. Атрибути квалитета камиона у условима QMS - а, часопис Квалитет, бр. 7-
     8, септембар 2003, стр. 79-81
27. Workflow технологија у ERP информационим системима,YUINFO 2004,
      март 2004. Копаоник, рад на ЦД-у
28. WEB портал као полазна основа за развој пословних информационих система, управљање пројектима и предузетништво, VIII Интернационални симпозијум из пројект менаџмента, 2004. Златибор, стр. 262-266
29. Менаџмент информационих система, SYMORG 2004, јун 2004. Златибор, рад на ЦД-у, апстракт стр. 152
30. Информациони систем у функцији менаџмента, Економски погледи, јануар   2005, стр.125-129
31. Управљање иновацијама у креативним индустријама, YUPMA 2006, мај  2006. Златибор, стр. 409-413
32.Управљање пројектом позиционирања франшизинг услуга на тржишту,  YUPMA  2007, јун 2007. Златибор, стр. 495-500
33.Пројекат студије и могућност стварања франшизинг система, YUPMA 2008, Мај 2008, Златибор, стр. 476-480
34.Увођење ЕДИ технологије, JUPMA 2011., Златибор.
35. Управљање одрживим развојем, Први међународни симпозијум, Ленск Сибир, Русија, 2014.

УЏБЕНИЦИ И ПРАКТИКУМИ
 • Практикум из познавања робе, коаутор, Београдска пословна школа, 2005. Београд
 • Бизнис саветник, коаутор ,Београдска пословна школа, 2005. Београд
 • Менаџмент иновација, коаутор, Београдска пословна школа 2006. Београд
 • Практикум из познавања робе, коаутор, Београдска пословна школа, 2008. Београд
 • Менаџмент иновација, коаутор, Београдска пословна школа 2008. Београд
 • Менаџмент продаје, Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија, 2009. Београд  
 • Менаџмент продаје, Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија, 2010. Београд 
 • Менаџмент продаје, Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија, 2011. Београд 
 • Менаџмент продаје, Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија, 2012. Београд 
 • Водич кроз берзу, Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија, 2012. Београд 
 • Менаџмент продаје, (измењено и допуњено издање) Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија, 2013. Београд
 • Развој робе кроз комерцијално пословање, Монографија, МЕФ, Београд, 2015.
 • Менаџмент продаје, (измењено и допуњено издање) Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија, 2016. Београд

Професионално искуство

 • 2014 – доцент на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • 2013. и даље – професор струковних студија БПШ
 • 2009.-2013 – предавач БПШ
 • 2007.-2009 - стручни сарадник БПШ
 • 2006.-2007 - руководилац Интернационалних студија БПШ
 • 2004.-2006 - стручни сарадник БПШ
 • 1998.-2004 - извршни директор групе Застава (48.000 запослених)
 • 1995.-1998 - директор за истраживање тржишта групе Застава
 • 1993.-1995 - директор сектора за економске односе и цене групе Застава
 • 1984.-1993 - руководилац службе анализе цена групе Застава
 • 1981.-1984 - стручни сарадник набавке

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан Извршног одбора групе Застава,
 • Члан Управног одбора групе Застава
 • Члан Управног одбора Застава Рача
 • Председник Управног одбора Застава партнер
 • ЕСОМАР - Светско удружење за истраживање тржишта - Амстердам од 1993. године
 • Истраживачко звање први пут стечено 1987. године

Напомена: Пројекти под бројевима 3, 4, 5, 6 и 7 су пројекти Министарства за науку  и технологију Републике Србије.
          1.  Творац идејног пројекта" Увођење информационог система у ООУР-у "Набавке", 1987. год 
           2. Оптимизација управљања залихама у Фабрици "Монтажа", 1991. год.
           3. Повећање ефикасности и ефеката производних и дистрибутивних процеса
               применом флексибилне "JUST IN TIME" концепције у токовима материјала и   готових производа, 1995. год.
           4. Унапређење и развој транспортно-претоварно-складишних технологија као
               услов за отклањање уских грла у токовима материјала у производњи, 1996. год.
           5. Пројектовање, производња и испорука аутомобила на ино-тржишту у ЦКД стању, 1997. год.
           6. Развој савремених управљачких, логистичких и информационих система у
              транспорту и њихова примена у аутомобилској индустрији (С.5.32.65.0066), 1998. год.
           7. Интегрисање технологије и информациони реинжењеринг за 
               нове/побољшане  производе и иновативно предузеће (0192), 2002. год.

Интересовања

 • Филозофија