Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Ана Гавриловић

Доц. др Ана Гавриловић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 22. 07.1975. године у Ужицу
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, мајка двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА:  anagavrilovic22@gmail.com 

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2014), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија
 • ДОКТОРАТ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија (2014)
 • МАГИСТРАТУРА: Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Универзитет Привредна академија  (2011)
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за менаџмент ( два одсека); Мегатренд универзитет (2010)
 • ВИША ШКОЛА: Виша медицинска школа (одсек физиотерапеутски); Београдски универзитет (1998) 
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Медицинска школа у Ужицу (1994)
 • ОСНОВНА ШКОЛА : ОШ: “Нада Матић” у Ужицу (1990)

Објављени радови

 • Гавриловић А., Маџгаљ Ј., Анчић Т., „Значај развојних кредита Светске банке за унапређење здравствене заштите у Србији“, Часопис “ECOLOGICA”, Vol 21, No – 76; Беогрд 2014. године XXI, Научно-стручно Друштво за заштиту животне средине Србије “ECOLOGICA”;  ISSN 0354 - 3285, стр. 640 – 644   
 • Гавриловић А., Маџгаљ Ј., „Утицај аерозагађења на здравље људи“, Часопис “ECOLOGICA”, Беогрд 2015. године XXII, Научно-стручно Друштво за заштиту животне средине Србије “ECOLOGICA”;  in press 
 • Гавриловић А., Трмчић С. “Health insurance syatem in Serbia – quality, reform, financial sustainability”, MEST Journal: Management, Education, Science & Society, Technologies, Vol. 1 No. 2,  ISSN 2334-7058 (online) ISSN 2334-7171 = MEST Journal (Штампано Изд.), COBISS.SR- ID 196182028, str. 114 – 126 
 • Гавриловић А., Трмчић С., „Здравствено осигурање у Србији – финансијски одржив систем“,Међународна научна конференција „Менаџмент 2012“, Београд – Младеновац 20 -21. Април 2012 (ISBN 978-86-84909-73-4; COBISS.SR-ID 190316300), стр. 35 - 37 
 • Гавриловић А., Цвејић Р., Здравковић Д., „Растућа криза у здравственом систему Србије“, Научно-стручнА конференција „Менаџмент, иновације, развој“, Број:1 (2013), год. (Вол.): 8, Друштво за менаџмент, иновације и развој „Srbija invent“, ISSN 1452-8800 = MIR. Менаџмент, иновације, развој, COBISS.SR-ID 139971340, стр. 62 – 66. 
 • Митровић М., Гавриловић А., “Организација и менаџмент у здравственом систему Србије”, FBIM Transactions, Vol. 1 No. 2,  Finance, Business, Information & Industrial technologies, Management,  izdavač - MESTE NVO, суиздавачи - Факултет за пословно индустријски менаџмент "Унион" универзитета у Београду, Београд, Србија , SZ & Associates, Toronto, Canada, FBIM Transactions (Online) = ISSN 2334-704X, ISSN 2334-718X = FBIM Transactions (Штампано изд.), COBISS.SR- ID 196184844, стр. 145 – 158 
 • Вукајловић Ђ., Стаменковић С., Гавриловић А., „Повећање конкурентности привреде кроз развој зелене економије“, Часопис “ECOLOGICA”, Беогрд 2015. године XXII, Научно-стручно Друштво за заштиту животне средине Србије “ECOLOGICA”;  in press 
 • Угринов Д., Гавриловић А., Марков М., „Примарна здравствена заштита, основа здравственог система“, часопис - Здравствена заштита, Комора здравствених установа Србије – Београд, број 1, фебруар 2015., Београд, стр. 19 – 32 
 • Гавриловић А., Цвејић Р., Стојановић Б., “Буђење јавне свести о потреби успостављања политике заштите животне средине на локалном нивоу на примеру општине Вождовац“,Петрохемијска индустрија – као загађивач воде, ваздуха и земљишта; Четврти међународни конгрес о правно-економским и еколошким аспектима система управљања заштитом животне средине у хемијској, петрохемијској и нафтној индустрији, „CHYMICUS IV“, Форум квалитета, 11-14. Јун 2012. Тара (ISBN 978‐86‐85013‐10‐2, COBISS.SR‐ID 192335884) 
 • Цвејић Р., Гавриловић А., “Петрохемијска индустрија као загађивач воде, ваздуха и земљишта“,Петрохемијска индустрија – као загађивач воде, ваздуха и земљишта; Четврти међународни конгрес о правно-економским и еколошким аспектима система управљања заштитом животне средине у хемијској, петрохемијској и нафтној индустрији, „CHYMICUS IV“, Форум квалитета, 11-14. Јун 2012. Тара (ISBN 978‐86‐85013‐10‐2, COBISS.SR‐ID 192335884). 
 • Гавриловић А., Цвејић Р., Костић Д., “Обновљиви извори енергије – неопходан правац развоја”, Научни Е-форум енергетске технологије – Менаџмент, иновације, развој (2012; Врњачка Бања);  (ISBN 978-86-86677-09-9, COBISS.SR-ID 274600711) 
 • Гавриловић А., Цвејић Р., Костић Д., “Education, discovering and support to young entrepreneurs in Serbia”, 3rd International Conference “Low, Economy and Management  in Modern Ambiance, LEMiMA 2013., 18-20 April 2013., Београд, Proceedings. Vol. 1, 2013., ISBN 978-86-87333-33-8, COBISS.SR-ID 278548743, str. 287 – 292 
 •  Михајловић Б., Гајић И., Гавриловић А., „Обновљиви извори енергије у Србији пружају могућност за финансијска улагања спортиста у њихов развој и гарантују добру зараду“, Међународна научна конференција: ”Менаџмент безбедности спортских такмичења”, Универзитет “Унион – Никола Тесла”, Факултет за спорт, 23-24 април. 2014., Београд  
 • Цвејиц Р., Стевиц М., Гавриловић А., “Environmental Management Towards Sustainable Development, Plants“, Међународни научни скуп Eco-Ist XXI, maj 2013, Bor, ISBN 978-86-6305-007-5, COBISS.SR-ID 198699020CIP, стр. 508 – 518. 
 •  Гавриловић А., Михаиловић Б., „Регионална сарадња за енергетску безбедност Србије“, Међународна научна конференција: Стратешки правци развоја и утврђивања положаја Србије у савременим међународним односима, Институт за међународну политику и привреду, 22-23. април 2013., Београд 
 • Михајловић Б., Брзаковић Т., Гавриловић А., „World`s Water Resources Are Exhaustive”, Serbia and Montenegro special review, XII International Conference “Ecological Truth”, Eco-Ist 14, 10-11 jun. 2014., Bor, Serbia, COBISS. SR-ID, str. 245-257 
 •  Гавриловић A., „Образовање у функцији подршке младим предузетницима у Србији“, Међународне научно-стручна конференција „Квалитет и изврсност у образовању“, МЕФ, април 2015.,Београд – in press 
 • Михајловић Б., Гавриловић А., ”Стање нације, наталитет и људски потенцијал”, Научни симпозијум - Врњачка бања, Тематски зборник „ Срби народ који нестаје“ , Јуни  2011. ( ISBN 978-86-909463-2-7; COBISS.SR-ID 184287500; M-31), стр. 337 – 358 
 • Михајловић Б., Гавриловић А., “Зеолит минерал будућности”,  Зборник радова – Ресурси и безбедност Југоисточне Европе, Београд, 2012. ( ISBN 978-86-8595-20-1; COBISS.SR-ID 192171532) 
 • Михајловић, Б., Гавриловић, А., “Развој малих и средњих предузећа основа је за очување интегритета српских породичних домаћинства у контексту светских интеграционих процеса”, Зборник радова "Православље и мондијализам",  "Безбедност у постмодерном амбијенту", књига 14., Београд: Центар за стратешка истраживања националне безбедности - CESNA B, 2012. ISBN:978-86-85985-22-5; COBISS SR-ID 194024972  стр. 118-125 

Професионално искуство

 • Од 2014. године – Доцент на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, где је ангажована за ужу научну област Производно- услужни менаџмент у настави за предмете: Менаџмент у здравству, Организација спорта, здравства и туризма, Етика у здравству,
 • Од  2012. године - Асистент  на Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа на предметима: Менаџмент у здравству, Екологија, Предузетништво,
 • Од 2007. године - Координатор физиотерапеутске здравствене службе и предавач на програму обуке за квалитетан рад неговатељицама запосленим у Геронтолошким центрима на нивоу Србије (Обука заштитних положаја и трансфера), Геронтолошки центар Београд,
 • Од 2006. године - Главни терапеут  установе ГЦ Београд, Геронтолошки центар Београд,
 •  Од 1998. године - Организатор физиотерапеутске здравствене службе у Институту за лечење штитне жлезде и метаболизма Златибор – Чигота и сарадник са института Југословенског олимпијског комитета, на програму припреме и лечења спортских екипа и националних репрезентација. Била је организатор бројних  стручних скупова и конгреса одржаваних у Институту за лечење штитне жлезде и метаболизма Чигота.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан је експертског удружења „РЕФОРМИС“ – Регионални форум за међународне и стратешке студије.
 • Члан је Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
 • Члан је Друштва физиотерапеута Србије.
 • Члан је светске организације за физикалну терапију WCPT (World Confederation for Physical Therapy).
 • Акредитован је предавач од стране Здравственог савета Србије на програму Континуиране медицинске едукације.
 • Члан је управног одбора „ВК Стари град“

Интересовања

 •   Заинтересована је за утицај бављења спортом на психо-физички развој деце.
 •   Прати психо-физички  развојни пут младих ватерполиста.
 •   Заинтересована за научна достигнућа у области утицаја матичних ћелија на опоравак  локомоторног апарата код спортиста.
 •   Активно учествује у програмима заштите животне средине на локалном ноивоу.

Занимљивости

 • Бавила се активно пливањем и освојила је  бројне медаље и признања.
 • Завршила је основну музичку школу “Петар Коњовић” у Ужицу – одсек хармоника.
 • Тренирала кошарку.
 • Бавила се плесом.