Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Јасмина Вукотић

Доц. др Јасмина Вукотић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 3.8.1972, Шабац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, мајка двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА:  vukotic.jasmina@mts.rs 
 • ТЕЛЕФОН: 064/1580650

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2013),   Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Правни факултет Универзитета у Београду (2012)
 • МАГИСТРАТУРА: Правни факултет Универзитета у Београду (1998)
 • ФАКУЛТЕТ: Правни факултет Универзитета у Београду (1995)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: завршена гимназија 1991.
 • ОСНОВНА ШКОЛА : завршена 1987. године

Објављени радови

 • Јасмина Вукотић, Лична права и накнада неимовинске штете у случају њихове повреде, "Правни живот" бр. 10/2013, стр. 745-760, ИССН 0350-0500;
 • Јасмина Вукотић, Правна природа, оснивање и трајање права грађења у немачком и у аустријском праву, "Страни правни живот", бр. 1/2014, стр. 209-227, ИССН 0039 2138;
 • Јасмина Вукотић, Директива о реосигурању (2005/68/ЕЦ), "Европско законодавство" бр. 47-48/2014, стр. 243-259, ИССН 1451-3188;
 • Јасмина Вукотић, The role of  the Community law (the European Union law) in the European integration process, The Old and the New World Order - between European integration and the historical burdens: Prospects and challenges for Europe of 21st century (ed. Duško Dimitrijević), Proceedings from the international conference Belgrade, May 29-30, 2014, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, ISBN 978-86-7067-2007-9;
 • Јасмина Вукотић, Начело поуздања у катастар непокретности, "Правни живот" бр. 10/2014, стр. 471-484, ИССН 0350-0500;
 • Јасмина Вукотић, Директно дејство права Европске уније, рад изложен на научној конференцији "Савремени међународно-правни поредак и европске интеграције Србије", одржаној 10. децембра 2014. године у организацији Института за међународну политику и привреду у Београду;
 • Јасмина Вукотић,  Срђан Новаковић, Грађанскоправна заштита права интелектуалне својине, рад изложен на међународној научној конференцији "Иновације у функцији привреде", одржаној 10. децембра 2014. године у организацији Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду;
 • Јасмина Вукотић, Солвентност II (почетак обављања делатности осигурања и реосигурања и услови пословања), "Европско законодавство" бр. 49-50/2014, стр. 224-242, ИССН 1451-3188;
 • Јасмина Вукотић, Реорганизација и ликвидација друштава за осигурање сходно одредбама директиве Солвентност II, "Европско законодавство" бр. 51/2015, стр. 160-175, ИССН 1451-3188;
 • Јасмина Вукотић, Улога јавног бележника у привредном праву, "Право и привреда" бр. 1-3/2015, ISSN 0354-3501.

Професионално искуство

 • Доцент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 2013 – до сада
 • Рад на разноврсним правним пословима у пракси (суд, адвокатска канцеларија, државна управа, привредна друштва и осигуравајућа компанија) 1995 - 2013

Интересовања

 • читање, јога