Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Снежана Кирин

Проф. др Снежана Кирин

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 14.02.1961.
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Нови Сад

Контакт

 • Е-ПОШТА: snezanakirin@yahoo.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 62 295 563

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор на факултету за примењени менаџмент економију и финансије у Београду , Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2015)
 • 2016. Виши научни сарадник-Министарство за образовање науку и технологију
 • ДОКТОРАТ: Одбранила докторску дисертацију на тему „Управљање ризиком у савременим индустријским системима“ на факултету техничких наука у Новом Саду, (смер за индустријски менаџмент и инжењерство), 2011.
 • МАГИСТРАТУРА: 2006. магистрирала на Факултету техничких наука (смер за индустријски менаџмент и инжењерство) са темом „Прилог теорији доношења одлука у организацији“.
 • ФАКУЛТЕТ: Диполомирала на ПМФ-математика, смер за нумеричку математику са кибернетиком
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Завршила математичку гимназију у Сомбору
 • ОСНОВНА ШКОЛА : Краљево

Објављени радови

 1. Кирин, С., Грубић-Нешић, Л. „Истраживање процеса доношења одлука у реалним условима“, XXXV Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2008, Зборник радова, стр.385-388., 2008. M53
 2. Кирин, С., Грубић-Нешић, Л. Ћосиц, И. “Increasing a large petrochemical company efficiency by improvement of decision making process”, Chemical Industry 64(5), 465-472, (2010), DOI: 10.2298/HEMIND100710048K, IF=0,117. M23
 3. Иван Ракоњац, Ивана Ракоњац, Снежана Кирин, В.Спасојевић-Бркић, Александар Седмак, „Risk Analysis by Key-coefficient Assessment – Public Lighting Project Example“, Journal for Technics, Technologies, Education and Management (TTEM), 6, No 4, 1016-1024, 2011. M23
 4. Снежана Кирин, PROJECT MANAGEMENT IN DECISION AND IMPLEMENTATION PHASE IN REAL INDUSTRIAL SYSTEM, Proceedings of the 8th International Scientific Conference RIM 2011, Велика Кладуша, БиХ, p. 23-28, 2011. M31
 5. Татјана Танасковић, Ребека Рудолф, Јоже Флашкер, Снежана Кирин, Александар Седмак,. “Innovations, RD Activities, Education of Engineers and Catching-Up Process in Serbia”, scientific journal TTEM, Vol. 6, No.4, 908-916, 2011. M23
 6. Данијела Живојиновић, Миодраг Арсић, Александар Седмак, Снежана Кирин, Радољуб Томић, „PRACTICAL ASPECTS OF FAIL-SAFE DESIGN – CALCULATION OF FATIGUE LIFE OF CRACKED THIN-WALLED STRUCTURES”, Technical Gazette, Vol. 18, No. 4, 609-617, 2011 M23
 7. Ђорђевић, П., Кирин, С., Седмак, А., Џиндо, Е. „Risk analysis in Structural Integrity”. Structural Integrity and Life. 11, 2(2011), pp. 135-138. M51
 8. Кирин, С., Ђорђевић, П., Седмак, „Risk management in Structural Integrity – application to a large company”. Structural Integrity and Life. 11, 3(2011), pp. 209-213 M51
 9. Снежана Кирин, Александар Седмак, Лела Нешић, Илија Ћосић Управљање ризиком пројеката у комплексном петрохемијском систему, Хемијска .индустрија 66 (1) 135–148 (2012). doi: 10.2298/HEMIND110709052K, M23
 10. Петровић Вукашин, Снежана Кирин;Владимир Томашевић;Владимир Томашевић;Милан Митровић: IMPACT OF TRANSITION ON ATTITUDES OF YOUNG CONSUMERS, TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM  2013 Vol.8, No.4,11/12. 2013. , М23

Професионално искуство

 • 1987-1989. Гимназија у Сремским Карловцима, професор математике, статистике, информатике и програмирања.
 • 1989-1999. НИС- Нафтагас, ОД Истраживање и технологија, Сектор за разраду лежишта, „Инжењер за математичко моделирање и програмирање“.
 • 2004-2007. “Шеф службе за математичко моделирање и програмирање”.
 • 2007-2008. представништво НИС а.д. у Москви, „Координатор за ИКТ и процену ризика“.
 • 2008-2009. НИС а.д., Дирекција за развој и инвестиције, координатор.
 • 2009-2011. - Координатор за контролу пројеката и подршку у „Дирекцији за планирање инвестиција Нафтне индустрије Србије“.
 • 2011- Руководилац Новосадског огранка Иновационог центра Машинског факултета у Београду. 2015. -    Ванредни професор на факултету за примењени менаџмент економију и финансије у Београду

Пројекти и чланство у организацијама

 • 2000-2003. Учествовала у пројекту симулације утискивања гаса у поџемно сладиште гаса “Банатски двор”
 • 2003-2004. Учествовала у тиму за пројектовање хоризонталних бушотина у НИС-Нафтагасу,
 • 1995.-2007.Учествовала у тимовима који су се бавили симулацијом нафтних и гасних лежишта. 2009-210. iNTEGRisk-Earlz Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related, Risk
 • 2009.-2010. ESPRIT  („Enhancing Industrial Safety, Environmental Protection and Risk Management in Serbia by means of dedicated Training, Education and Technology Transfer“ )
 • Introduction to Risk and Safety Management in Industry
 • Business Continuity Risk& Insurance
 • Transport of dangerius Materials
 • Risk Analysis in Chemical/Petroleum Industries
 • Health, Safety, Security and Environment
 • Accident and Consequences Modeling
 • Fire protection
 • 2011. Предавања из статистике на факултету  „ Building&Construction Engineering, MCAST“ на Малти
 • 2011.2016.- Члан тима пројекта „Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској ескплоатацији минералних сировина“ (ТП 33044) Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
 • 2011- Члан тима ЦИП пројекта „Euro Info and Innovation Relay Centre in Serbia“ (European Commission , Министарство за економију и регионални развој)
 • 2012-2013- Члан тима ФП7 пројекта „Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth” - SAF€RA (European Commission )
 • Предавања из предмета „Quality management“ на факултету„ Building&Construction Engineering, MCAST“ на Малти
 • 2012- Члан тима Tempus projekta Human Tool Interaction Network- HUTON.
 • 2013. Предавања из предмета „Scientific management“ на факултету„ Building&Construction Engineering, MCAST“ на Малти.
 • 2013.- данас-Члан тима пројекта „ENTERPRISE EUROPE NETWORK“
 • 2015 – Члан тима пројекта Продукције курсева за учење на даљину у сарадњи са SGM Solutions & Global Media GmbH, Friedrichstraße 60, 10117 Berlin
 • 2016.- члан тима пројекта „Extended EEN innovation support service for innovative SMEs in Serbiа“
 • 2016 - члан тима пројекта „Scaling up competitiveness of young Serbian entrepreneurs“

Професионално усавршавање (курсеви и семинари)

 • 2003. Администрација „Landmark“ система, Лондон
 • 2005. Администрација „Schlumberger“ sistema, Huston
 • 2005-2006. ISO стандарди 9000, 14000, 18000 у организацији НИС-Нафтагаса
 • Risk Analysis and Management”, петодневни семинар у организацији НИС-а
 • “Економска евалуација пројеката у области истраживања и разраде нафтних лежишта”, реализована од стране “NExT - A Schlumberger Company“
 • 2008.  Учествовала на XIII интернационалном научном скупу СМ2008 „ Стратегијски менаџмент и системи подршке у одлучивању у стратегијском менаџменту“ (са стручним
 • 2008. Интегрисани систем менаџмента, Копаоник
 • 2008. Управљање конфликтима, Београд.
 • 2007. Управљање ризицима пројеката, Београд2016. ”Innovation support: Helping SMEs innovate by choosing suitable methods and tools – hands-on training“, Wiesbaden, Germany
 • 2016. POD- Training session for external reviewers , Brussels

Интересовања

 • Од 2012 год члан Међународне Технолошко-Менаџерске Академије са седиштем у Новом Саду. Поседује изражен дар за комуникацију, организацију и тимски рад – надограђен у току досадашње радне каријере уз додатно стручно образовање.

Занимљивости

 • Поседује посебно изражену склоност ка истраживању, аналитичко-синтетичке способности, изузетно критично мишљење, самоуверен и аргументован наступ, презентационе способности... Поседује   техничке вештине са способношћу коришћења Microsoft Excel-a на експертском нивоу. При томе покрива широку област истраживања: математичка и статистичка знања примењује у откривању модела у области људских ресурса и организационог понашања. Учествује са предавањима у добротворним акцијама.