Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Марија Дукић

Доц. др Марија Дукић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: Крупањ, 1977.
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, има сина

Контакт

 • Е-ПОШТА:  marija.j@sezampro.rs 
 • ТЕЛЕФОН: 064/1700433

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2013), Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (2012)
 • МАГИСТРАТУРА: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (2009)
 • ФАКУЛТЕТ: Филолошки факултет Универзитета у Београду (2001)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија Вук Караџић, општи смер 
 • ОСНОВНА ШКОЛА : 25. мај, Крупањ

Објављени радови

 • M. Joвановић: „Е-управа као основа модернизације српске државне управе“, међународни часопис „Медијски дијалози“ октобар, 2013.
 • Драшковић, М, Кукрић М, Кнежевић Ж, Јовановић М: „Управљање животним циклусом производа у систему за лон послове базиран на менаџменту знања“, 37. Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2010, Тара
 • Драшковић М, Кукрић М, Јовановић М: Примена рачунарства у облаку у е-управи, XIII international symposium SymOrg 2012. Златибор, 2012.
 • Марија Јовановић „Системи биометријске заштите“, 38. Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2011, Златибор
 • Марија Јовановић: Улога и значај пословне комуникације у савременом менаџменту, ФММСП, Београд, 2009.
 • Објављени превод Закона о инвалидитету, Министарство правде, 2009.
 • Марија Дукић: Пословна комуникација у менаџменту јавне управе, ФММСП, Београд, 2012.
 • Објављен превод закона о инвалидитету, Министарство просвете Републике Србије, 2008.
 • Објављен превод књиге „Fortissimamente io“, издавачкa кућa Mondadori, , Милано, 2010.

Професионално искуство

 • Од 2003. године је стално запослена на Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа (садашњи МЕФ)
 • Специјалистичке студије за научне и стручне преводиоце за италијански језик завршила је 2007. године, при научном центру у Београду
 • Искуство у фирминском пословању, и са нашим и са страним фирмама, као менаџер за спољну трговину („Breda Sistemi Industriali“ и „LCA“ из Милана). 
 • Преводилац  владе Републике Србије за италијански језик 
 • Као слободни преводилац, радила за РАИ, Југословенску кинотеку и издавачку кућу Мондадори

Пројекти и чланство у организацијама

 • Активно се бави стручним превођењем. Преводилац је Владе Републике Србије и Амбасаде Републике Италије.  Учесник је на семинарима за усавшавање при Центру за перманентно образовање и Италијанском културном центру. 

Интересовања

 • Књижевност, европска кинематографија, спорт (јога и бицклизам). 

Занимљивости

 • Члан је спортске организације Wild Serbia (планинарење, бициклистичке туре, рафтинг и кањони Србије)