Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Милка Ђукић

Проф. др Милка Ђукић

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 22.12.1983, Нови Сад
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Нови Сад
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Неудата

Контакт

 • Е-ПОШТА: milka_djukic@yahoo.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 63 228 853

Образовање и академска каријера

 • ОСНОВНА ШКОЛА: Основна школа "Јован Поповић", Нови Сад
 • Основна музичка школа "Јосип Словенски"
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија" Светозар Марковић" Нови Сад, Шеста  београдска гимназија Београд
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за спорт и физичко васпитање, Факултет за менаџмент Нови Сад (2005), Факултет драмских уметности Универзитета у Бања Луци (2001-2003)
 • МАГИСТРАТУРА: Интердисциплинарне студије Универзитета у Новом Саду (2008)
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент у спорту, Алфа Универзитет Београд (2010)
 • Демонстратор (2004-2005) Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Новом Саду.
 • Асистент (2008-2010) ФИМЕК Универзитет Привредна Академија Нови Сад, Факултет за менаџмент у спорту, Факултет за трговину и банкарство, Алфа Универзитет Београд, Интердисциплинарне студије, Универзитет у Новом Саду
 • Предавач (2009-2011) Висока школа струковних студија за менаџмент и комуникације, Сремски Карловци
 • Доцент (2010), Факултет за менаџмент у спорту, Факултет за трговину и банкарство, Музичка Академија, Алфа Универзитет Београд
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2013), ФИМЕК и Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад, Факултет за спорт Универзитет Унион-Никола Тесла
 • Предата докторска дисертација на Факултету Техничких наука, Универзитет у Новом Саду(2015), у задњој фази.
 • Пријављена докторска дисертација на Правном  факултету Универзитета у Београду, (2016) у првој фази.

Објављени радови

 • Ђукић М., Иванчевић Т., Јовановић Б.: "Marketing Systems sells services to the sport by the principle of marketing mix " Nova Science Publishers, Inc. 2010., Book Chapter Proposals or Related Inquiries to. 2012.(М31)
 • Ђукић М., Иванчевић Т., Јовановић Б.: "Marketing Systems sells services to the sport by the principle of the marketing mix,"  Nova Science Publishers, Inc. The 2010th Book Chapter Proposals Related Inquiries or to. 2012.(М31)
 • Ђукић, М., Авдагић М.: "Стратегијски развој спортског прозвода и меетинг презентацији у спорту". Зборник радова, XI интернационални симпозијум Менаџмент и друштвена одговорност, Универзитет у Београду, 2008. Београд.(М32)
 • Ђукић М., Иванчевић, Т., Јовановић Б.: "Marketing Systems sells services to the sport by the principle of invent Management in Sports", Nova Science Publishers, Inc. The 2010th Book Chapter Proposals Related Inquiries or to.2010 (М23)
 • Ђукић, М.: "Основне поставке и специфичностиу понуде услуга у система продаје играца" (315-317 стр.) Зборник радова, XV Међународни интердисциплинарни симпозијум спорт, физичка активност и здравље младих, Универзитет у Новом Саду, Новосадски маратон, 2007. Нови Сад.(М33)
 • Ђукић,М., Мачванин Н.: "Улога маркетинга у управљању спортским објектима у Војводини", Зборник радова, XII интернационални симпозијум Менџмент знања и организационих наука, Универзитет у Београду, 2010. Београд(М32)
 • Ђукић М., Авдагић М.: "Утицај промена на адвртајзинг и управљање људским ресурсима са посебним освртом на улогу лидера на повећање продуктивности организације бр. 3-4. стр. (90-98), Економика, 2008. Београд(М53)
 • Ђукић, М., Авдагић, M.: "Strategic development of sports products and presentations at sporting events." Proceedings of the XI International Symposium Management and Social Responsibility, University of Belgrade, 2008. Belgrade.(М32)
 • Т. Иванцевиц, Б. Јовановиц, М. Ђукић: Linear versus Nonlinear Human Operator Modeling',
 • Nova Science Publishers u knjizi Computational Engineering: Design, Development and Applications https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=15561(М21)
 • Иванчевић Т., Ђукић М., Јовановић Б.: " Managemnt strategies in sport and paradigms for the future of sports: in sports marketing, tennis, biomechanics and psychology in sport. Springer and the series  ”Sports and economics Monographs”, 2012.(М14)
 • Ђукић, М., Мачванин, Н.: "Улога маркетинга у управљању спортским објектима у Војводини", Зборник радова, XII интернационални симпозијум Менџмент знања и организационих наука, Универзитет у Београду, 2010. Београд.(М31)
 • Ђукић, М.: "Маретинг стратегије и комуникације у спорту ". (53-60 стр.) Зборник радова, Стручно саветовање са међународним учешћем, 2000. Врбас.(М61)
 • Ђукић, М., Ђукић, Милка: "Утицај медија на популарност у раду са младим рукометашима", (81-88 стр.) Зборник радова, Друштво за науку и стваралаштво Логос, 2003. Бачка Паланка(М61)
 • Ђукић М., Авдагић М.: "Утицај промена на адвртајзинг и управљање људским ресурсима са посебним освртом на улогу лидера на повећање продуктивности организације бр. 3-4. стр. (90-98), Економика, 2008. Београд(М53)
 • Ђукић, М. Ђукић, Милка: "Медији у спорту и рукометним камповима". Зборник радова XI Међународни интердисциплинарни симпозијум Спорт, физичка активност и здравље младих, (73-80 стр. ) Универзитет у Новом Саду, Новосадски маратон, 2003. Нови Сад.(М33)
 • Ђукић, М., Војводић, С., Ђукић, Милка: "Специфичности у раду са женама и маркетинг принципи у спорту". (120-126 стр.) IHF Зборник радова. Интернационални скуп тренера, Систем такмичења у рукомету”, 2003. Загреб.(М31)
 • Т. Ivancevic, B. Jovanovic, S. Jovanovic, M. Djukic, A. Lukman: Linear Versus Nonlinear Human Operator Modeling ,  International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra, Vol. 20, Issue 2, Nova Science Publisher, New York, 2011, (Chapter 2) 
 • https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=22625(М21)
 • Ђукић М., Мачванин Н, Милетић Л.: "Принципи система менаџмента квалитета", Интернационални симпозијум, Висока струковна школа за педузетништво, 2010. Београд.(М33)
 • T. Ivancevic, B. Jovanovic, S. Jovanovic, L. Lukman, A. Lukman, and M. Djukic: Chapter 4, Linear versus Nonlinear Human Operator Modeling, Computational Engineering: Design, Development and Applications, Nova Science Publisher, New York, 2011. 
 • https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=15561(М21)
 • Ђукић М.: "The impact of changes in advrtajzing and human resources management with special emphasis on the role of a leader to increase the productivity of the organization  no. 3-4. str. (90-98), Economics, 2008. Belgrade.(М53)
 • T. Ivancevic, B. Jovanovic, S. Jovanovic and M. Djukic: Nonlinear Dynamics in Human Factors: International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra Volume 20, Issue 1 / 2, pp. 1-30 ISSN: 1060-9881c 2011 Nova Science Publishers, New York, Inc.2011(М21)
 • Ivancevic T., Đukić M., Jovanović B.: "The Stock Market: Crisis, Recovery and Emerging  Economies"Ivancevic T,Jovanovic B,Đukić M.- Nova Science Publishers, Inc. 2010. Book Chapter Proposals or Related Inquiries to.2010.
 • Ivancevic T., Đukić M., Jovanović B.: "Paradigm Shift for Future Tennis: The Art of Tennis Physiology, Biomechanics and Psychology”,  Springer and the series “Cognitive Systems Monographs”.Isbn 978-3-642-17094-2 e-ISBN 1867-4925 2011.Springer  Berlin Heidelberg, Cognitive Systems  Monographs ISSN 1867-4925(М12)

Професионално искуство

 • Стажирала АПВ - 2005 као студент магистарских студија Универзитета у Новом Саду
 • 2008-2010 Прво професионално запослење, асистент- ФИМЕК, Универзитет Привредна Академија Нови Сад, Факултет за менаџмент у спорту,
 • 2010-2013 Алфа Универзитет,  ФТБ, Факултет за менаџмент у спорту
 • Факултет за трговину и банкарство, Алфа Универзитет Београд ,Интердисципланрне студије Универзитет у Новом Саду
 • 2013 - Универзитет Привредна академија Нови Сад,  звање ванредног професора , ФИМЕК и МЕФ.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан Српске Краљевске Академије научника и уметника (СКАНУ),
 • Члан Буграске Академије научника и уметника (БАНИ)
 • Члан Немачке Академије техничких наука
 • Члан комисије Жене и спорт Олимпијског комитета Србије
 • Члан Еко покрета Новог Сада и Србије
 • Члан и један од оснивача КСЦВ, Кластера спортских центара у Војводини
 • Полазник различитих међународних програма и пројеката(Фридрих Еберт фондација, УН и ЕУ ,Ерасмус Мундус, МОК, итд).
 • Уредник часописа за Менаџмент у спорту (2010-2013)
 • Модератор прве међународне конференције Жене и спорт, МОС-а и ЕНГСО-а (2010)
 • Интелектуална својина ИРИКС-а ,оснивач и идејни творац
 • Уредник часописа Спорт и бизнис (2010-2013)
 • Члан уредништва часописа „Grow up“

Интересовања

 • Аутор четири књиге: „Једно детињство у кристалној димензији стварности" (2000, Прометеј), „Поглед душе" (2003, Прометеј), „Акварел једне младости" (2005, Прометеј), „Где су нестали витезови" (2016, Прометеј)
 • Аутор прве монографије о женском спорту у Републици Србији под називом „Жене и спорт" , Нови Сад, Прометеј, 2016.
 • Рукометом се бавила од 1990. године до 2006. године када је због саобраћајног удеса напустила јуниорску репрезентативну каријеру. 
 • Освојила је златну медаљу до 19 година на Светском првенству у Француској (2001). Играла је у ЖРК Војводина, ЖРК Нови Сад, ЖРК Бачка Паланка, ЖРК Борац-Младост Бања Лука. Потписала је уговор са грчким тимом и два дана пре одласка у Атину доживела је тешку саобраћајну несрећу и завршила рукометну каријеру.
 • Директор Универзитетског женског рукометног клуба Војводина(2010-2016) и члан скупштине ЖРК Радничког из Београда.
 • Члан кампа и пројекта „Растимо" (1995-2015)
 • Оснивач Креативног тима књижевног перформанса и перформер (2003-2016).
 • Радила је хонорадно: Канал 9, Радио 5, РТВ – спортска редакција, Независна ТВ – БИХ (1998-2005)