Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Верица Јовановић

Доц. др Верица Јовановић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1961, Пожаревац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Панчево
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата

Контакт

 • Е-ПОШТА:  ekomen.pancevo@gmail.com 
 • ТЕЛЕФОН: 065/444-3552

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2014), Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад
 • ДОКТОРАТ: Факултет пословне економије, Паневропски универзитет, Бања Лука (2013)
 • МАГИСТРАТУРА: Факултет пословне економије, Паневропски универзитет, Бања Лука (2011)
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Факултет за инжењерски менаџмент и економију, Нови Сад (2008)
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за менаџмент, Нови Сад (2006)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, Пожаревац
 • ОСНОВНА ШКОЛА : Пожаревац

Објављени радови

 • Joвaнoвић Вeрицa, Пaнић Биљaнa, Рaдaнoв Пaвлe, Кризни реинжењеринг пословних процеса, (ЕMC Review, Vol.4, No.1, jун 2014, Бања Лука)
 • Јовановић Верица, Каравидић Славко, Раданов Павле, Компарација метода за планирање развоја градова, Прва међународна научна конференција, „Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја“ Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, јун 2014.
 • Стојмировић Стојан, Јовановић Верица, Стојковић Александра, Ефикасност организационих модела у кризном привређивању, Економија – теорија и пракса, 2013, Год. 6/ Бр. 1.
 • Милета Радојевић, Верица Јовановић, Миљана Барјактаровић, Прилагођавање планирања бизниса кризном привређивању, EMC Review, Бања Лука, Год. 2/ Бр. 2. децембар, 2012.
 • Зорка Грандов, Верица Јовановић, Милета Радојевић, Оцена ризичности бизниса у турбулентном привређивању, (Evaluation of Business Risk in The Turbulente Economic Conditions),II Међународни научни скуп о економском развоју и животном  стандарду, ЕДАСОЛ, Бања Лука, јун, 2012.
 • Маја Ђокић, Верица Јовановић, Биљана ,Панић, Предузетнички приступ превазилажењу кризе, II Међународни научни скуп о економском развоју и животном стандарду,  ЕДАСОЛ, Бања Лука, јун, 2012.
 • Грандов, Зорка, Јовановић, Верица, Компетентност предузетника у условима кризе,  /Entrepreneur Competence in Crisis/, Зборник радова 2. Међународне конференције „Учење о предузетништву, Нови Сад, 2012.
 • Грандов Зорка, Ђокић, Маја, Јовановић, Верица, Transition process and foreign direct investment flows in Serbia, TTEM-Technics Technologies Education Management, Vol.7. No.1.  II/III 2012.
 • Радовановић Тихомир, Јовановић Верица, Планирање бизниса, Научно друштво за право и економију, Београд, 2011.
 • Ристић, Б., Јовановић, В., Стојановић-Керекеш, С., Пројектовање иновирања производа,    I Међународни научни скуп о економском развоју и животном стандарду, ЕДАСОЛ, Бања Лука, 2011.

Професионално искуство

 • 2014 – доцент на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • 2007-2013 – заменик директора и директор Економско-менаџерске школе у Панчеву
 • 1997-2011 – руководилац и сарадник на изради више десетина инвестиционих пројеката у оквиру предузећа „Студиум", Београд и „Алфа центар“ Панчево 

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева", Панчево 

Интересовања

 • Органска производња

Занимљивости

 • Joвaнoвић Вeрицa, Пaнић Биљaнa, Рaдaнoв Пaвлe, Кризни реинжењеринг пословних процеса, (ЕMC Review, Vol.4, No.1, jун 2014, Бања Лука)
 • Јовановић Верица, Каравидић Славко, Раданов Павле, Компарација метода за планирање развоја градова, Прва међународна научна конференција, „Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја“ Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, јун 2014.
 • Стојмировић Стојан, Јовановић Верица, Стојковић Александра, Ефикасност организационих модела у кризном привређивању, Економија – теорија и пракса, 2013, Год. 6/ Бр. 1.
 • Милета Радојевић, Верица Јовановић, Миљана Барјактаровић, Прилагођавање планирања бизниса кризном привређивању, EMC Review, Бања Лука, Год. 2/ Бр. 2. децембар, 2012.
 • Зорка Грандов, Верица Јовановић, Милета Радојевић, Оцена ризичности бизниса у турбулентном привређивању, (Evaluation of Business Risk in The Turbulente Economic Conditions),II Међународни научни скуп о економском развоју и животном  стандарду, ЕДАСОЛ, Бања Лука, јун, 2012.
 • Маја Ђокић, Верица Јовановић, Биљана Панић, Предузетнички приступ превазилажењу кризе, II Међународни научни скуп о економском развоју и животном стандарду,  ЕДАСОЛ, Бања Лука, јун, 2012.
 • Грандов, Зорка, Јовановић, Верица, Компетентност предузетника у условима кризе,  /Entrepreneur Competence in Crisis/, Зборник радова 2. Међународне конференције „Учење о предузетништву, Нови Сад, 2012.
 • Грандов Зорка, Ђокић, Маја, Јовановић, Верица, Transition process and foreign direct investment flows in Serbia, TTEM-Technics Technologies Education Management, Vol.7. No.1.  II/III 2012.
 • Радовановић Тихомир, Јовановић Верица, Планирање бизниса, Научно друштво за право и економију, Београд, 2011.
 •  Ристић, Б., Јовановић, В., Стојановић-Керекеш, С., Пројектовање иновирања производа, I Међународни научни скуп о економском развоју и животном стандарду, ЕДАСОЛ, Бања Лука, 2011.