Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Снежана Трмчић

Проф. др Снежана Трмчић

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: Вршац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, има сина

Контакт

 • Е-ПОШТА:  snezanatrmcic@gmail.com 
 • ТЕЛЕФОН: 069/0157780

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2015),  Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Пољопривредни факултет, Нови Сад (2007)
 • МАГИСТРАТУРА: Технолошки факултет, Нови Сад (2004)
 • ФАКУЛТЕТ: Пољопривредни факултет, Београд (1989)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Хемијско-технолошки школски центар Београд
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Основна школа „Бранко Радичевић“, Вршац 

Објављени радови

 • Трмчић Снежана: "Packaging and viability of food product“, International Scientific Meeting, Economics of Agriculture- special issue 2., Vol. LVII, No. SB/SI-2, UDK:658.788.4, ISSN 0352-3462, page 344-349, Belgradе, децембар 2010.  
 • Трмчић Снежана: "Business Strategy Creation Network Company-The Condition of Success in Business", International Scientific Meeting, Economics of Agriculture, special issue-1.,Vol. LVIII, No. SB/SI-2, UDK:65.017.3/32:339.137.2., ISSN 0352-3462, page 180-187, Belgrad,2011. 
 • Трмчић Снежана: "Application of Sustainable development Concept”,  International Scientific Meeting, Economics of Agriculture, special issue-1.,Vol. LIX, No. SB/SI – 2, UDK:338.43:63, ISSN 0352-3462, 34-51, Belgradе 2012.
 • Озрислава Милинковић, Трмчић Снежана, Младен Mилинковић, Marko Tрмчић (2014): "Optimization models as a function of organizational-economic and environmental determinants of a project", TTEM-Technics Technologies Education Management.Vоl.9, No.4. IF:0,414, ISSN:1840-1503, e-ISSN:1986-809X, P.764
 • Jaнчић, Д.,Ђуришић Mилена, Kнежевић Биљана, Трмчић Снежана (2007): "The energy valuens of red and white wines" produced by 13. Jul- Plantaze AD Podgorica, Montenegro, 10th European Nutrition Conference, Annals of Nutrition Metabolism pages.142. Paris IF 2,257ISBN 978-3-8055-8335-0,e-ISBN:978-3-8055-8335-1,DOI:10.1159/ISBN: 978-3-8055-8335-1, page 142 
 • Tрмчић Снежана и Радојка Малетић (2009): "Утицај различитих клонова лозне подлоге Кобер 5ББ на производне и технолошке карактеристике сорте Ризлинг италијански у Вршачком виногорју", Journal of Scientific Agricultural Research, Belgrade, Serbia, Aрхив зa пољопривредне науке Београд, Србија Vol.70, No249 67-77 ISSN: 0354-5695 
 • Трмчић Снежана, Нaда Лакић (2009): "Influence odifferentvine rootstock clones cv. Italian Riesling on chemical and sensory properties of wine", Agroznanje-Agro-knowledge Vol. 10 No1 Journal, University of Banja Luka Faculty of Agriculture. 105-109. ISSN:1512-6412 
 • Трмчић Снежана: "The development of SME - a key factor in the process of european integration Republic of Serbia in the field of agrobusiness", Journal Agroeconomia Croatica 3:2013 (1) 66-72,ISSN 1333-2422 ,UDK = 631 : 330.1 (497.11) ,2013 
 • Трмчић Снежана, (2010): "Importance of investment calculation elaboration in the process of the viticulture investment making decisions", Scientific Symposium on Agriculture in the Process of Adjustment to the Common Agricultural Policy, Ohrid-Republic of Macedonia; publisher: University Ss Kiriland Methodius in Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and Food, pp.283-295, ISBN 978-9989-845- 40-6, poglavlje u monografiji.
 • Др Душан Милић, Др Бранка Калановић-Булатовић, Др Снежанa Трмчић(2009): "МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ ВОЋА И ГРОЖЂА", Пољопривредни факултет, Нови Сад. ISBN: 978-86-7520-156-4 cobiss, SR-ID 2337725703, 260 Monografija.


Професионално искуство

 • Научни сарадник научног Института за примену науке у пољопривреди, Београд
 • Универзитетски професор

Пројекти и чланство у организацијама

 • Директор научног Института за стратешки развој, предузетништво и пословне процесе на Факултету за менаџмент МСП, Београд од 9.1.2010. до 27.1.2014. године.
 • Аудитор за ХЦЦП и ЕМС 
 • Сарадник и члан Научног друштва аграрних економиста Балкана
 • Сарадник и члан ЕААЕ (Европска асоцијација аграрних економиста)
 • Члан Друштва виноградара и винара Србије
 •  Члан уредништва научног часописа „Социјална мисао“
 • Члан Управног одбора „Удружења инжењера и техничара“, Београд (претходно и члан Надзорног одбора)


Интересовања

 • Уређење ентеријера
 • Пливање и стони тенис
 • Музика

Занимљивости

 • Учесник у дегустационим комисијама за оцену квалитета вина на еминентним скуповима у земљи и иностранству
 • Члан културно-уметничког друштва хора „Абрашевић“ у класи професора Думакса
 • Завршена нижа музичка школа у Вршцу, одсек хармоника