Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Југослав Радуловић

Проф. др Југослав Радуловић

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1957, Сурдулица
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Крагујевац
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен

Контакт

 • Е-ПОШТА: jugoslav.radulovic@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 69 880 1137

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2011), Војна академија, Универзитет одбране, Ванредни професор (2013); Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Војнотехничка академија Београд (1992)
 • МАГИСТРАТУРА: Центар високих војнотеничких школа – Загреб (1985)
 • ФАКУЛТЕТ: Центар високих војнотеничких школа – Загреб (1981)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Техничка школа, Сурдулица
 • ОСНОВНА ШКОЛА : Јован Јовановић – Змај, Сурдулица

Објављени радови

 • Ј.Радуловић: Обезбеђење квалитета улазних производа, скрипта, ВКК.К.QС.КН-01/ Издање 1, издавач ВКК НВО, Београд 1998. година.
 • Ј. Радуловић: Методе за испитивање осетљивости, научно-стручни скуп, ЈКЕМ, Зборник радова XВИИ симпозијума ЕМ, 1988. год. Лучани.
 • Ј. Радуловић: Импликације процеса глобализације на развој инфраструктуре квалитета у систему одбране Србије, Часопис за унапређење квалитета, 2011, vol. 21, br. 9-10, str. 13-19.
 • Б. Димитријевић, Ј. Радуловић: Квалитетом до пословне изврсности «Total Quality Managment  Excellence» No 1-2 Vol. 35 2007
 • Ј.Радуловић: Вредновање процеса основа за побољшавања: VIН научно стручни скуп ЈУСК – Подружница расинског округа, Крушевац, 11-12 децембар 2003. године.
 • Ј. Радуловић: Менаџмент квалитетом НВО током животног циклуса одбрамбених система: међународни научно-стручни скуп. Међународни конгрес и 31. годишња конференција ЈУСК-а, рад по позиву, 20 - 25. јун 2004. године, објављен у Научно-стручном часопису ЈУСК-а «Менаџмент тоталним квалитетом» Но 2 Вол. 32 2004.
 • Ј. Радуловић: Утврђивање метода за дефинисање контролних граница криве осетљивости ИЗК, научно-стручни скуп,  ЈКЕМ, Зборник радова XVIII симпозијума ЕМ, 1990. год. Купари
 • Ј.Радуловић: Вредновање процеса основа за побољшавања: VI Научно-стручни скуп ЈУСК – Подружница расинског округа, Крушевац, 11-12 децембар 2003. године

Професионално искуство

 • од 2013. године професор на Факултету за примењени менаџмент, економију и финасије 
 • од 2007. године професор на Војној академији, Београд
 • од 2005 до 2011. Генерални менаџер Техничког-ремонтног завода Крагујевац
 • од 2002 до 2005. Главни менаџер Војне контроле квалитета Министарства одбране
 • од 1981 до 2002. Различити послови из делокруга обезбеђења квалитета наоружања и војне опреме.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учествовао у већем броју пројеката у оквиру одбрамбеног система и одбрамбене индустрије.

Интересовања

 • Унапређење пословних система менаџмента у организацијама, сагласно са међународним стандардима.

Занимљивости

 • Током рада остварио је бројне запажене резултате, посебно истиче добијен Оскар квалитета за пословну изврсност ТРЗ Крагујевац, у групи великих организација у Србији 2011. године, као и успешан консултантски рад у бројним организацијама.