Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Милан Поповић

др Милан Поповић

Наставник вештина

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 11.04.1949, Вршац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: milan.popovic@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 063/8506758

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Професор (2004), Београдска пословна школа
 • ДОКТОРАТ:  Електротехнички факултет, Подгорица (1986)
 •  МАГИСТРАТУРА: Њујорк Унивезитет, Њујорк (1982)
 • ФАКУЛТЕТ: Електротехнички факултет у Београду (1974)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, Подгорица (1968)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Подгорица (1964)
 

Објављени радови

 • М.Поповић ,,ЛОГИКОН - непроцедурални језик за логичу контролу података", ЕТАН, Струга 1983.
 • М.Ђуровиц, М.Поповић, ,,Рјешавање електростатичких поља и стационарних магнетних поља методом коначних елемената и примјеном интерактивне графике", ППР, Стубичке Топлице, 1983.  
 • М.Поповић, ,,Сортирање уз помоћ хешинга", СИЗ за науку Србије, ЕТФ Београд, 1984.
 • М.Поповић, ,,Компресија података хешинг поступцима", ЕТФ, Београд, 1984.
 • Т.Алексић, М.Поповић, ,,БВ структуре података и неке примјене", ЕТФ Београд, 1984.
 • М.Ђуровић, М.Поповић, Н.Кажић, ,,Решавање поља коначним елементима уз примену интерактивне графике", ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, 1985
 • М.Поповић, ,,Самодовољни мобилни роботи", ИИИ Југословенски симпозијум о роботици, Врњачка бања, 1985.
 • М.Поповић, ,,Интелигентни мобилни роботи", ЈУРОБ, Опатија, 1986.  
 • М.Поповић, ,,Једна организација датотека са директним и секвенцијалним приступом", ЕТАН, Херцег Нови, 1986. 
 • М.Поповић, ,,Организација датотека са директним и секвенцијалним приступом", докторска дисертација, ЕТФ Подгорица, 1986
 • М.Поповић, ,,Софтвер - Од идеје до профита", ИТ'96, Забљак, 1996.  
 • М.Поповић, ,,Инсектолики роботи”, ИТ98, Жабљак 1998. 
 • З. Тадић, С. Шћепановић, М. Перовић, М. Поповић,  ,,Паралелно процесирање на Интернету”, ИТ2000, Забљак 20
 • Г.Радивојевиц, М.Поповић, Пројектовање рута у систему ,,Назови вожњу”, Инфофест, Будва
 • С.Сћепановић, М.Поповић, ,,Web Navigation Design Diagram”, , рад поднијет за Међународну конференцију о софтверском инжењерству, Торонто 2001, Канадa
 • М.Поповић,"Economy-Education-Public Administration", Collection of papers from VIII Symposium on Modernization of University Education, Technology and Society, Kotor, 2001.
 • М. Поповић, ,,Time and progress - Information Technologies", Montenegro Academy of Art and Science, Podgorica, 2002. 
 • М.Поповић, “Реформа студија пословне информатике”, Информационе технологије, Жабљак, ИТ05, 2005.
 • М. Поповић ет ал. „СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ МИГРАЦИЈЕ ПТИЦА“, Информационе технологије, Жабљак ИТ06, 200
 • М. Поповић ет ал. „WЕБ БАЗИРАНИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЛАЈЊЕ  ПАРКИНГ МЕСТИМА У ВЕЛИКИМ ГРАДОВИМА“,  Информационе технологије, Жабљак, ИТ06, 2006
 • М. Поповић, Н. Јауковић, Б. Марић, ,,Strategy for e-Government development in Montenegro”,  eGeH06, Third International Conference, eGovernment &e Health, Desio(Milano), Italy, 2006
 • М. Поповић, Н. Јауковић, ,,Development of e-Health in Montenegro”,  eGeH06, Third International Conference, eGovernment & eHealth, Desio(Milano), Italy, 2006
 • Г.Танасковић, М.Поповић, ,,Интелектуални капитал као критеријум за рангирање вискошколских установа”, Технологија, Култура, Развој, Тематски зборник радова XВИИ научног скупа, Тиват, 2010.
 • Г.Танасковић, М.Поповић, Траназиција индустријске  економије у економију знања на путу Србије у Еврропску Унију, Тематски зборник радова XИX научног скупа, Тиват, 2012
 • М.Поповић, ,,Основе програмирања”, Београд 2010, уџбеник за студенте Београдске пословне школе.

Професионално искуство

 • 2004-2014. Професор, шеф катедре и шеф студијског програма, Београдска пословна школа, Београд
 • 2001-2003. Помоћник директора за информатику, Савезни завод за статистику СРЈ Београд
 • 1997-2003. Доцент, Електротехнички факултет универзитета Црне Горе, Подгорица
 • 1995-1997. Енглеска школа бизниса, Београд
 • 1990-1995. ЕМЦ Електроникс, Београд
 • 1988-1990. Монтекс Електроника, Никшић
 • 1982-1988. Доцент, Електротехнички факултет, Подгорица
 • 1974-1982. Институт за техничка истраживања, Подгорица

Пројекти и чланство у организацијама

 • "Формирање мреже рачунара у Црној Гори", СИЗ за науку СРЦГ, 1974.
 •  "Анализа могућности реализације савремених информационих система у процесу рехабилитације", СИЗ за науку СРЦГ, 1982.
 •  "Развој хардверског система за управљање релационим базама података", СИЗ за науку СР Србије, ЕТФ Београд, 1983.  
 • "Анализа могућности реализације релационе базе података на минирачунарима", СИЗ за науку СРЦГ, 1987.  
 • "Развој информационог система СИЗ ПИО СРЦГ", ЕТФ Титоград, 1987.  
 • Пројекат радио-управљаног мобилног робота", ЕТФ Титоград, 1988.  
 •  "Софтвер за управљање нумеричким машинама", МЕТАЛАЦ, Никшић, 1988.  
 •  "Пројекат АНДИ - мултикомуникациони систем за оперативно командовање", МОНТЕX Електроника, 1990.
 •  "Пројекат рачунарског управљања фабриком шампона у Владивостоку", ХЕМПРО, Београд, 1991.  
 •  "Пројекат ТЕЛЦОМП - комуникациони софтвер и хардвер за ПЦ рачунаре", ЕМЦ Елецтроницс, Београд, 1994.  
 •  "Пројекат ЦхессВисион - шаховске базе података", ЕМЦ Елецтроницс, Београд, 1995.  
 •  "Пројекат софтвера Бизнис Мрежа за управљање пословањем у малим и средним предузећима", МОНТЕX Електроника, 1996.  
 • ТЕМПУС пројекат ИНЦО-Хеалтх, Медицал Датабасес, 2002-2005, ЕТФ Подгорица.
 •  М.Поповић, “СМС сервер – софтвер за дистрибуцију СМС порука коришћењем интернета”, Завод за интелектуалну својину, Београд, 2011.
 • М.Поповиц, А.Радуловић, “ТимПланер  - софтвер за управљање пословањем средњих и малих предузећа“, Подгорица, 2014. 

Интересовања

 • Шах
 • Наутика
 • Риболов