Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Обрад Чабаркапа

Проф. др Обрад Чабаркапа

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 05.05.1963, Пљевља
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: obrad.cabarkapa@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 479 1221

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Научни сарадник, Технички опитни центар (2010), Ванредни професор, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2014)
 • ДОКТОРАТ: Факултет безбедности, Београд (2008)
 • МАГИСТРАТУРА: Техничка Војна Академија, Београд (2000)
 • ФАКУЛТЕТ: Техничка Војна Академија, Загреб (1987)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Техничка средња војна школа, Загреб (1982)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Жабљак

Објављени радови

 • Петровић Д., Чабаркапа О., Стопић С., Бурзић З., „Numerical analysis of the states of deformation and stress in the sealing elements“,  Физика и техника высоких давлений 2012, том 22, № 4, Национальная академия наук Украины, Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины,
 • Далибор Петровић, Обрад Чабаркапа, Александар Буквић: "ANALYSIS OF CHANGES IN AIR PRESSURE DURING THE AIRCRAFT TIRE CONTACT WITH THE RUNWAY", 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies, 0TEH 2012, Belgrade, 18-19, September 2012.
 • Обрад Чабаркапа, Далибор Петровић, Синиша Чабаркапа: "THE USE OF MATRIX CONTRADICTIONS IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS", BALCOR 2013, Beograd, Zlatibor, 07-10, September 2013.  (намењене првенствено домаћој научној публици, спадају у категорије монографија националног значаја - категорија M40).
 • Обрад Чабаркапа, Далибор Петровић: "Примена патентне документације при пројектовању средстава наоружања и војне опреме", Научно-технички преглед, Војнотехнички институт, Београд 2014. године.
 • Обрад Чабаркапа, "Заштита поверљивих иновација", ДИБИД – ВИЗ, Редакција „Војна књига“, Београд 2010.
 • Андрејић Марко, Обрад Чабаркапа: "Тимски рад у систему одбране", Медија центар „Одбрана“, Београд 2012.
 • Обрад Чабаркапа, Марина Дуњић, Далибор Петровић: "Војни патентни систем - стање и перспектива", Војно дело, јесен 2011.
 • Обрад Чабаркапа, Марина Дуњић, Далибор Петровић: "Модел институционалне политике управљања интелектуалном својином", Војно дело, зима 2011. 
 • Обрад Чабаркапа, Саша Трандафиловић: "Импликације смештаја у војним објектима и адаптираним просторима на животни стандард припадника Војске", Војно дело бр. 3/2014, стр. 225-237.,Београд 2014.
 • Обрад Чабаркапа, Далибор Петровић, Информисаност студената Војне академије о области заштите интелектуалне својине, Војнотехнички гласник бр. 2, 2010.
 • Обрад Т. Чабаркапа, Далибор П. Петровић, Марина С. Дуњић: "Услови патентибилности за заштиту проналазака", Војнотехнички гласник бр. 1/2013, стр. 146-161, Београд 2013.
 • Обрад Т. Чабаркапа, Далибор П. Петровић, Милан М. Бојовић: "Пријава поверљивог патента са примером састављања", Војнотехнички гласник бр. 4/2013., Београд
 • Обрад Чабаркапа, Далибор Петровић: "Осврт на пројектовање главног ротора хеликоптера", Војнотехнички гласник бр. 2/2015, Београд 2015.
 • Обрад Чабаркапа, Зијах Бурзић, Далибор Петровић: "Регулисање питања новчане накнаде за ауторе интелектуалног стваралаштва", SPIN 11.
 • Обрад Чабаркапа, Далибор Петровић: "Утицај почетне површине барутног зрна на излазне унутрашњо-балистичке карактеристике", SYM-OP-IS 2011, Златибор 2011. 
 • Далибор Петровић, Митар Ковач, Обрад Чабаркапа: "Анализа динамике противартиљеријско-ракетне борбе и утицај растојања оруђа на исход борбе", SYM-OP-IS 2012. 
 • Обрад Чабаркапа, Далибор Петровић, Срђан Димић: "Избор и оцена пројеката развоја интелектуалне својине применом вишекритеријумске анализе", SYM-OP-IS 2012. 
 • Обрад Чабаркапа, Далибор Петровић, Зоран Мачак: "Учешће министарства одбране и Војске у организацији SYMOPISA", SYM-OP-IS 2013, Златибор, 8-12. септембар 2013.
 • Обрад Чабаркапа, Властимир М. Ивановић – први српски операциони истраживач, SYM-OP-IS 2013, Златибор, 8-12. септембар 2013.
 • Уредници: Божидар Форца, Митар Ковач, Обрад Чабаркапа, Далибор Петровић, Зборник радова SYM-OP-IS 2010, Тара, септембар 21-24, 2010.
 • Петровић Далибор, Чабаркапа Обрад, пријава проналаска за заштиту патентом под називом: „ЕЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ САВИЈАЊА И ПРОМЕНЕ СМЕШТАЈНОГ УГЛА ЛОПАТИЦЕ КРУТИХ РОТОРА“, Завод за интелектуалну својину , 2014.

Професионално искуство

 • Као професионално војно лице, након завршетка Академије, ангажован на командирским дужностима у питомачким класама и на држању наставе питомцима из опште-војних предмета.
 • Као официр техничке службе, до чина мајора, радио у техничким јединицама Гарде на пословима снабдевања и одржавања технике. Касније је обављао и дужност помоћника команданта Гардијске бригаде за објекте посебне намене.
 • Током 2002-2004. године је ангажован на реализацији наставе студенатима Војне академије из стручног предмета „Унутрашња балистика”.
 • У периоду 1999-2014. радио на пословима научноистраживачке и инвентивне делатности у Министарству одбране и Војсци Србије. Налазио се на дужности начелника Одељења за научноистраживачку и инвентивну делатност у Управи за стратегијско планирање Сектора за политику одбране Министарства одбране.
 • Поседује богато искуство из области научноистраживачке и инвентивне делатности, а посебно из области заштите интелектуалне и индустријске својине.
 • Учествовао у бројним комисијама за суштинско испитивање иновација: реализација поступка испитивања патентибилности (формално ипитивање, прелиминарно испитивање и суштинско испитивање) поверљивих проналазака, техничких унапређења и конкретних предлога од значаја за одбрану. Учествовао у раду стручних комисија (као председник или члан) за више од 20 иновација из различитих области технике.
 • Написао књигу под називом: „Заштита поверљивих иновација”, за коју му је од стране САНУ-а, Савеза проналазача Београда и фондације „Младен Селак” додељена златна медаља „Тесла-Пупин” за најуспешнију књигу у 2010. години, која популарише иновације и иноваторе за изузетне резултате у научно-истраживачком раду, и посебан допринос развоју проналазаштва.
 • У периоду 2006-2013. године присуствовао и учествовао у раду на више семинара, практичних радионица и округлих столова у Републици Србији, из области заштите интелектуалне својине у организацији WIPO – Светске патентне организације, EPO – Европске патентне организације, ЗИС – Завода за интелектуалну својину Републике Србије и Привредних комора Србије и Београда. 
 • У току 2015. године, уговором на одређено време, запослен у Иновационом центру Технолошко - металуршког факултета у Београду, по основу учешћа на пројекту који се финасира од стране МПНТР.
 • Од 2015. године, по Уговору о допунском раду, ради као професор на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учествовао у изради неколико научно-истраживачких пројеката у систему одбране.
 • Члан је Уређивачког одбора Војнотехничког гласника од 2011. године.
 • Члан је Програмског одбора научног скупа СИМОПИС.
 • Члан је Председништва Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда.
 • Новембра 2014. године, за институције из система одбране (образовне, научне и наменску индустрију), организовао и руководио TAIEX пројектом под називом: „Изградња институционалног модела управљања интелектуалном својином”.
 • Од 2000. године активно учешће у организовању међународне изложбе „ПРОНАЛАЗАШТВО - БЕОГРАД“, као члан одбора за припрему и осталих стручних тела изложбе.

Интересовања

 • Научне и стручне области: Заштита интелектуалне својине, Конструкција наоружања, Унутрашња балистика, ТРИЗ – Теорија решавања инвентивних задатака, Креативни инжењеринг, Пројектни менаџмент, Менаџмент и бизнис, Методологија НИР.
 • Скијање, шах
 • Енигматика
 • Боравак у природи

Занимљивости

 • У Заводу за интелектуалну својину положен стручни испит за патентног инжењера 2010. године.