Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Предраг Јовићевић

Проф. др Предраг Јовићевић

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1954, Скопље
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Oжењен, отац једног детета

Контакт

 • Е-ПОШТА: predrag.jovicevic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 247 4168

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2015), Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент, Универзитет „Браћа Карић“ Београд, 2009.
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет, Београд(2007)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет у Скопљу(1983)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија у Приштини (1974)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Сарајево (1970)

Најзначајније референце +

Име и презиме

Предраг Јовићевић

Звање

ванредни професор

Ужа научна област

Економија и финансирање

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2015.

Универзитет Привредна академија у Новиом Саду

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Економске науке

Докторат

2009.

Универзитет „Браћа Карић“ Факултет за менаџмент Београд     

Менаџмент и бизнис

Диплома

1983.

Економски факултет Скопље        

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Sekovska Blagica, Jovićević Predrag (2012) Macedonian consumers and food safety issues,  Intenational Scientific Meeting „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – preservation of rural values”,  Institute of agricultural economics, Belgrade, Serbia, Hotel „OMORIKA“, Tara, Serbia, december, 6-8th 2012., Thematic Proceedings, p. 1077-1093. ISBN 978-86-6269-017-3, COBISS.SR-ID 195154956

http://testsite.infomanagement.co.rs/images/stories/dokumenti/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20danube%20region.pdf

М14

2.

Nada Vignjević-Djordjević, Predrag Jovićević, Stefan Kocić (2015) Specifics of corporate management in agribusiness in transitional conditions, Journal Economics of Agriculture, Belgrade, No. 3/2015., pp. 869-879. UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462,  http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2015/Broj%203/19%20EP%203%202015-19.pdf

М24

3.

Jovićević Simin, M., Jovićević, P., Novaković, S.  (2016) Appelations of geographical origin as a generator of national competitiveness, Journal Economics of Agriculture 2/2016, Belgrade, str. 567-583. http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2016/EP%202%202016.pdf

М24

4.

Milojević Ivan, Jovićević Predrag (2014) Budžetski deficit i monetarna stabilnost, Naučno-stručna konferencija „Primenjeni menadžment, ekonomija i finansije u funkciji održivog razvoja“, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 26. juna 2014. god., Beograd, , str. 68-78. ISBN 978-86-84531-16-4

М33

5.

Milojević Ivan, Vukša Slavko, Jovićević Predrag:  (2014) Primena metode strategijskog bilansa kod analize kapitalne strukture preduzeća, IV Međunarodno naučna konferencija "Od krize prema razvoju", Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, 24.10.2014.godine, Banja Luka, str. 149-157, ISBN 978-99955-95-00-5

М33

6.

Jovićević Predrag: (2014) Uslovi optimalne solventnosti i unutrašnji uzroci insolventnosti preduzeća, Međunarodna naučno-stručna konferencija “Upravljanje razvojem u evroazijskom regionu: status, problemi i perspektive” Beogradska Poslovna Škola-Visoka škola strukovnih studija, Srbija i Državni pedagoški fakultet, Visoka Poslovna Škola, Omsk, Rusija, 19 - 20 Jun, 2014. godine Beograd, 302 str., ISBN 978-86-7169-477-3

М33

7.

Terzić Milisav, Jovićević Predrag, Mihajlović Milan, (2014) Finansijski položaj preduzeća, Zbornik radova sa 17. Međunarodne DQM konferencije (ICDQM-2014), Beograd, 2014. Beograd, Srbija, 27-28. jun 2014.., Istraživački centar za upravlјanje kvalitetom i pouzdanošću – DQM, Čačak, ISBN 978-86-86355-16-4, pp. 169–189, http://www.dqmcenter.com/uploads/images/ICDQM-2014,%20PROGRAM%20DQM%20KONFERENCIJA.pdf

М33

8.

Milojević Ivan, Jovićević Predrag, Jakić Branislav, Mihajlović Milan (2014) Bilansiranje faktora egzistencije preduzeća na savremenom tržištu, Naučno-stručna konferencija „Inovacije u funkciji privrede“ Beograd, 10. decembar 2014. godine, Zbornik radova (elektronsko izdanje) Univerzitet Privredna akademija Novi sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, , str. 42-51. ISBN 978-86-84531-17-1, COBISS.SR-ID 211788812

М33

9.

Paspalj Miodrag, Jovićević Predrag, Obućinski Dejan (2014) Pojam  i osnovne karakteristike Kejnzove teorije, Zbornik radova sa 17. Međunarodne DQM konferencije (ICDQM-2014), Beograd, 2014., Istraživački centar za upravlјanje kvalitetom i pouzdanošću – DQM, Čačak, 2014.,  ISBN 978-86-86355-16-4 

http://www.dqmcenter.com/uploads/images/ICDQM-2014,%20PROGRAM%20DQM%20KONFERENCIJA.pdf

М33

10.

Marina Jovićević Simin, Miladin Kalinić, Predrag Jovićević, Martina Jurković (2015) Visokokvalifikovani rad kao generator inovativnosti i preduzetništva u Nemačkoj,  Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd i Fondacija ka kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE, Naučno-stručna konferencija „Kvalitet i izvrsnost u obrazovanju“, 15.04.2015, Beograd, str.25-30. ISBN 978-86-84531-20-1, COBISS.SR-ID 214375180

М33

11.

Милојевић Иван, Јовићевић Предраг, Костић Радан, Марковић Далибор (2007) Основе буџетског рачуноводства, Универзитет "Браћа Карић" Београд, 2007. године, 223 стране

М42

12.

Jovićević Predrag, Milojević M., Ivan (2007) Metodološki aspekt formiranja cena sredstava naoružanja i vojne opreme u sistemu odbrane, Vojno delo, br. 3, str. 181-195, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84260703181J

М51

13.

Jovićević Predrag, Tepavac Rajko, Milojević M. Ivan (2008) Strukturno i dinamičko obuhvatanje budžetskih rashoda za finansiranje odbrane u evropskim članicama severnoatlantskog saveza, Vojno delo, br. 1, str. 197-209, ISSN 0042-8426, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84260801197J

М51

14.

Snežana Lj. Krstić, Predrag V. Jovićević, Rosa M. Andžić (2016) Liberalni pravac političke ekonomije i njegov uticaj na ekonomsku misao  u Srbiji u 19. veku, Vojno delo, br. 5/2016,  str. 359-368 . ISSN 0042-8426

М51

15.

Анђелић, Драган, Јовићевић, Предраг (2008) Анализа финансијских извештаја и пословање предузећа, Зборник радова, ФИМЕК, стр. 183-198, ISSN 1820-9165

М53

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

3

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • 2014 - Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, шеф катедре за економију и финансије
 • 2012-2014. Висока школа модерног бизниса- Београд, наставник, доцент, руководилац катедре за економију и финансије
 • 2009-2011. Министарство одбране Р. Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање - начелник одељења за финансије
 • 2003-2008. Министарство одбране Р. Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање - самостални референт за цене
 • 1996-2003. Војнодоходовна установа „Бока" Улцињ -  директор
 • 1993-1996. Војно одмаралиште „Валданос" Улцињ - управник
 • 1989-1992. Интендантски наставни центар у Скопљу - командир наставне чете
 • 1984-1989. Општински штаб ТО у Скопљу - помоћник команданта за позадину
 • 1978-1983. „Rotex" Рогатица - референт за испитивање и обраду тржишта

Пројекти и чланство у организацијама

 • Правилник о јавним набавкама мале вредности, Службени војни лист, за потребе Министарства одбране
 • Правилник о материјалном и финансијском пословању, Службени војни лист, за потребе Министарства одбране
 • Методологија за утврђивање цена наоружања и војне опреме, за потребе Министарства одбране
 • Упутство о начину прибављања и отуђења покретних ствари, Службени војни лист, за потребе Министарства одбране
 • Учешће у пројекту: Конверзија дуга предузећа из групације Одбрамбена индустрија Србије у трајни улог државе у власништву предузећа, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе

Интересовања

 • Професионална интересовања усмерена су на теоријску економију, међународни бизнис, јавне финансије, пословне финансије и рачуноводство, а дугогодишње искуство на разноликим руководећим функцијама допринело је стицању примењених знања из области општег менаџмента, економије и финансија, јавих финансија, пословних финансија и рачуноводства.
 • Поред професионалних интересовања прати сва значајнија спортска дешавања, воли добру књижевност, музику, енигматику,  дружење и путовања.

Занимљивости

 • У младости активан гимнастичар, касније планинар и аутономни ронилац.