Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Ивона Брајевић

Доц. др Ивона Брајевић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА И МЕСТО РОЂЕЊА: 28.09.1980, Крушевац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: ivona.brajevic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2016), Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу (2015)
 • МАСТЕР: Математички факултет, Универзитет у Београду (2008)
 • ФАКУЛТЕТ: Математички факултет, Универзитет у Београду (2006)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, Београд
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Београд

Најзначајније референце +

Име и презиме

Ивона Брајевић

Звање

Доцент

Ужа научна област

Информатика, Примењена математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2016

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Информатика и примењена математика

Докторат

2015

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Рачунарске науке

Диплома

2006

Математички факултет, Универзитет у Београду

Математика

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

 

 

М

1.

Ivona Brajević, Jelena Ignjatović (2018) An upgraded firefly algorithm with feasibility-based rules for constrained engineering optimization problems, Journal of Intelligent Manufacturing pp. 1-30, DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s10845-018-1419-6, IF= 3.035

М21

2.

Milan Tuba, Ivona Brajević, Raka Jovanović (2013) Hybrid seeker optimization algorithm for global optimization, Applied Mathematics and Information Sciences, Vol. 7, No. 3, May 2013, pp. 867-875, DOI:10.12785/amis/070304,  IF= 1.232, 53/251, Mathematics, Applied, ISSN 1935-0090, http://naturalspublishing.com/Article.asp?ArtcID=2506

М21

3.

Ivona Brajević (2015) Crossover-based artificial bee colony algorithm for constrained optimization problems, Neural Computing and Applications, October 2015, Volume 26, Issue 7, pp 1587-1601, IF= 1.763 (2013), 40/121, Computer Science, Artificial Intelligence, ISSN 0941-0643, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00521-015-1826-y

М22

4.

Ivona Brajević, Milan Tuba (2012) An upgraded artificial bee colony algorithm (ABC) for constrained optimization problems, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 24, No. 4, 2013, pp. 729-740, IF= 1.278 , 55/115, Computer Science, Artificial Intelligence DOI: 10.1007/s10845-011-0621-6, ISSN: 0956-5515,  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10845-011-0621-6 

М22

5.

Igor Stojanović, Ivona Brajević, Predrag S. Stanimirović, Lev A. Kazakovtsev,  Zoran Zdravev (2017) Application of Heuristic and Metaheuristic Algorithms in Solving Constrained Weber Problem with Feasible Region Bounded by Arcs, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2017, Article ID 8306732, 13 pages, 2017. ISSN: 1024-123X, doi:10.1155/2017/8306732

https://www.hindawi.com/journals/mpe/2017/8306732/cta/, IF= 0.802 (2017)

М23

6.

Milan Tuba, Ivona Brajević (2013) Modified seeker optimization algorithm for image segmentation by multilevel thresholding, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 7, No. 4, pp. 370-378, ISSN: 1998-0140, www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/2001-120.pdf

М24

7.

Ivona Brajević, Milan Tuba, Miloš Subotić (2011)  Performance of the improved artificial bee colony algorithm on standard engineering constrained problems, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, ISSN: 1998-0159, Vol. 5, Issue 2, 2011, pp. 135-143. http://www.naun.org/main/NAUN/mcs/20-335.pdf

М24

8.

Nebojša Bačanin, Milan Tuba, Ivona Brajević (2011) Performance of object-oriented software system for improved artificial bee colony optimization, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, ISSN:1998-0159,Vol. 5, Issue 2, pp. 154-162

http://www.naun.org/main/NAUN/mcs/20-417.pdf

М24

9.

lvona Brajević, Jelena Ignjatović (2015) An enhanced firefly algorithm for mixed variable structural optimization problems, Facta  Universitatis: Series Mathematics and Informatics,  Vol. 30, No 4,    http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMathInf/article/view/988

М51

10.

Ivona Brajević, Milan Tuba (2014) Cuckoo search and firefly algorithm applied to multilevel image thresholding, in: Xin-She Yang (ed.), Cuckoo Search and Firefly Algorithm: Theory and Applications, Studies in Computational Intelligence, Volume 516, Springer, pp. 115-139, DOI 10.1007/978-3-319-02141-6, ISBN: 978-3-319-02140-9  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02141-6_6

М13

11.

Ivona Brajević, Milan Tuba (2013) Training Feed-Forward Neural Networks Using Firefly Algorithm, Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '13), Clare College, Cambridge, UK, February 20-22, 2013, pp. 156-161, ISSN: 1790-5109, ISBN: 978-1-61804-162-3, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/CambridgeUK/AISE/AISE-24.pdf

М33

12.

Ivona Brajević (2011) Artificial bee colony algorithm for the capacitated vehicle routing problem, Proceedings of the European Computing Conference, ISBN 978-960-474-294-7, Paris, pp. 239-244, www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Paris/ECC/ECC-39.pdf

М33

13.

Raka Jovanović, Milan Tuba, Ivona Brajević (2013) Parallelization of the Cuckoo Search Using CUDA Architecture, Proceedings of the 19th American Conference on Applied Mathematics, Harvard, Cambridge, MA, USA, Jan 30 – Feb 01, pp. 137-142, ISSN: 2227-4588, ISBN: 978-1-61804-158-6,

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/CambridgeUSA/MATHECO/MATHECO-21.pdf

М33

14.

Ivona Brajević, Milan Tuba, Nebojsa Bačanin (2012) Firefly Algorithm with a Feasibility-Based Rules for Constrained Optimization, Proceedings of the 6th European Computing Conference (ECC'12), Prague, Czech Republic, Sept 2012, pp. 163-168, ISBN 978-1-61804-126-5, ISSN 1790-5109, www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Prague/ECC/ECC-24.pdf

М33

15.

Ivona Brajević, Milan Tuba, Nebojsa Bačanin (2012) Multilevel Image Thresholding Selection Based on the Cuckoo Search Algorithm, Proceedings of the 5th International Conference on Visualization, Imaging and Simulation (VIS '12), Sliema, Malta, Sept 2012, pp. 217-222, ISBN 978-1-61804-119-7, ISSN 1790-5117, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Sliema/SENVIS/SENVIS-37.pdf

М33

16.

Ivona Brajević, Milan Tuba (2012) Multilevel Image Thresholding Selection Using the Modified Seeker Optimization Algorithm, Proceedings of the 1st International Conference on Computing, Information Systems and Communications (CISCO '12), Singapore City, Singapore, May 2012, pp.258-263, ISBN 978-1-61804-092-3, ISSN 1790-5109, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Singapore/ACCIDS/ACCIDS-42.pdf

М33

17.

Nebojsa Bačanin, Ivona Brajević, Milan Tuba (2013) Firefly Algorithm Applied to Integer Programming Problems, Proceedings of the 19th American Conference on Applied Mathematics, Harvard, Cambridge, MA, USA, Jan 30 – Feb 01, pp. 143-148, ISSN: 2227-4588, ISBN: 978-1-61804-158-6, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/CambridgeUSA/MATHECO/MATHECO-22.pdf

М33

18.

Ivona Brajević, Milan Tuba (2012) Modified Seeker Optimization Algorithm for Unconstrained Optimization Problems, Proceedings of the American Conference on Applied Mathematics (AMERICAN-MATH '12), Harvard, Cambridge, USA, January, pp. 395-400,

ISBN 978-1-61804-064-0, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/CambridgeUSA/MATHCC/MATHCC-63.pdf

М33

19.

Ivona Brajević, Milan Tuba, Milos Subotić (2010) Improved Artificial Bee Colony Algorithm for Constrained Problems, 11th International Conference on Evolutionary Computing (EC '10), University “G. Enescu” Iasi, Romania, Iasi, Romania, June 2010,  pp. 185-190, ISBN 978-960-474-195-3 (ISSN 1790-5109),  http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Iasi/NNECFS/NNECFS-26.pdf

М33

20.

Nebojsa Bačanin, Milan Tuba, Ivona Brajević, (2010) An Object-Oriented Software Implementation of a Modified Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm, 11th International Conference on Evolutionary Computing (EC '10), University “G. Enescu” Iasi, Romania, Iasi, Romania, June 2010, pp. 179-184, ISBN 978-960-474-195-3 (ISSN 1790-5109),

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Iasi/NNECFS/NNECFS-25.pdf

М33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

90 (Scopus), 200 (Google Scholar)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

5

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • Доцент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 2016 – до сада
 • Држала је наставу из више курсева на Високој школи за пословну економију и  предузетништво, Београд, 2009 – 2016.
 • Професор математике у Осмој београдској гимназији, 2008.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Ангажована је на пројекту III-44006 из програма интегралних интердисциплинарних истраживања Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије.

Интересовања

 • Професионално: вештачка интелигенција, оптимизациони проблеми
 • Лично: музика, пливање