Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Комлен Лаловић

Доц. др Комлен Лаловић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 21.12.1983, Мали Лошињ, општина Црес-Лошињ, Хрватска, СФРЈ

Контакт

 • Е-ПОШТА: komlen@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • Основну школу завршио је у школи на Новом Београду „Жикица Јовановић-Шпанац“ са одличним успехом.
 • Након основне школе завршио је Војну гимназију у Београду са одличним успехом.
 • Дипломирао је на Војно-техничкој академији у Београду (петогодишњи програм ЕТФ), смер Информатика, са просечном оценом студирања 8.11 и одбранио дипломски рад на тему „Информациони систем Аерофото снимања за потребе ВС“ са оценом 10.
 • Докторску дисертацију одбранио је 2016. године на Универзитету Сингидунум под називом: „Нови систем идентификације новорођених беба и гаранције родитељства заснован на биометрији“, научног поља Природно-Математичко и стекао научни степен доктора нака – рачунарске науке.
 • Од 1. септембра изабран је у звање Професора струковних студија на Високој школи за информационе технологије у Београду (ИТС), за ужу наставну област Информационе технологије.
 • Од 22. септембра 2016. године изабран је у наставничко звање Доцента на Универзитету привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, за ужу научну област Информатика.

Објављени радови

 1. Комлен Лаловић, Немања Мачек, Милан Милосављевић, Младен Веиновић, Игор Франц, Јелена Лаловић, Иван Тот – Biometric Verification of Maternity and Identity Switch Prevention in Maternity Wards – Acta Polytechnica Hungarica – with Impact Factor 0.745, Volume 13, Issue Number 13, 2016, DOI: 10.12700/APH.13.5.2016.5.4 (M22)
 2. Немања Мачек, Борислав Ђорђевић, Јелена Гавриловић, Комлен ЛаловићAn Approach to Robust Biometric Key Generation System Design – Acta Polytechnica Hungarica – with Impact Factor 0.65, Volume 12, Issue Number 8, 2015, DOI: 10.12700/APH.12.8.2015.8.3 (M23)
 3. Комлен ЛаловићFingerprint biometrics in service public health system at birthplaces, ICIST 2018 Conference, Kopaonik, 12 March 2018  (M33)
 4. Комлен лаловић, Иван Тот, Игор Франц – BIOMETRIC SECURITY LEVEL FINGERPRINT vs. IRIS AND FORMING PERIOD AT HUMANS
 5. Комлен Лаловић – Уређај за биометријску идентификацију родитељства у породилиштима – Иновацијама у будућност међународна конференција, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, 8. децембар 2016 – предавање по позиву у пленарном делу (M31)
 6. Комлен ЛаловићPanel session and discussion about IT education in Serbia – Vision and goals – e-Government ICT International conference, Србија-Београд 9-10. маја 2017 (М33)
 7. Комлен Лаловић, Иван Тот, Светлана Анђелић BISEC 2017 – How to Guarantee Baby Identity Based on Fingerprint Biometry – International conference in Security ICT, 18. октобар – Београд (М33)
 8. Иван Тот, Душан Богићевић, Комлен Лаловић, Миодраг Брзаковић BISEC 2017 – Security Mechanisms in IoT – International conference in Security ICT, 18. октобар – Београд (М33)
 9. Комлен Лаловић, Јасмина Николић, Иван Тот, Жана Лаловић – Software Algorithm of Device for Biometric Identification of Parenthood – BISEC 2017 – International conference in Security ICT, 18. октобар – Београд (М33)
 10. Комлен Лаловић – Биометрија отиска прста од момента рођења – монографија, Београд, 2018. тираж: 1000 примерака, ISBN 978-86-84531-31-7
 11. Комлен ЛаловићPATENT OVERVIEW: DEVICE FOR FINGERPRINT IDENTITY GUARANTEE – ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК / MILITARY TECHNICAL COURIER, 2018, Vol. 66, Issue 2 (М52)
 12. Иван Тот, Душан Богићевић, Младен Трикош, Комлен Лаловић – Fiware: Развојна платформа за веб ствари – ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК, издање 3/2018 (М52)
  DOI: http://dx.doi.org/10.5937/vojtehg66-17063
 13. Комлен Лаловић, Јелена Лаловић ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ И ПОСТИЗАЊЕ ВРХУНСКИХ РЕЗУЛТАТА У ОВОЈ ОБЛАСТИ, YUINFO 2018 ICT Conference, 13. март 2018, Копаоник (M63)
 14. Иван Тот, Душан Богидевид, Комлен Лаловић – УПОТРЕБА РАЗВИЈЕНИХ MIDDLEWARE У АРХИТЕКТУРИ IOT, YUINFO 2018 ICT Conference, 14. март 2018, Копаоник (M63)
 15. Комлен Лаловић, Милан Милосављевић, Иван Тот, Немања Мачек – Device for Biometric Identification of Maternity – SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 12, No. 3, Октобар 2015, ISSN 1451 – 4869 DOI: 10.2298/SJEE1503293L (М24, М51)
 16. Комлен Лаловић, Александар Лугоња, Јелена Лаловић, Ивана Кекић, Филип Караичић, Вук Поповић – Data Verification software Algorithm of Minutia Fingerprint Newborn Babies – YU Info 2017, 12. март, Копаоник-Гранд хотел (М61)
 17. Електронска идентификациона документа у Министарству одбране и Војсци Србије – SYMOPIS – Међународна конференција операционих истраживања, Златибор 2012 (M63)
 18. Сертификационо тело Министарства одбране и Војске Србије – Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник – март 2010, аутор рада (М61)
 19. Public Key Infrastructure – сертификати и процес сертификације – Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник – март 2010, аутор рада (М61)
 20. Увод у претрагу података пословних процеса – Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник – март 2009, аутор рада (М61)
 21. Информациони Систем (ИС) аерофотоснимања за потребе Војске Србије – Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник – март 2008, аутор рада (М61)
 22. Информациони систем службе дежурства на Војној академији – Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник – март 2008, коаутор (М61)
 23. Интеграциони сервис – Трансформације тока података – Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник – март 2008, аутор рада (М61)
 24. Информациони систем за евиденцију познавања страних језика у Војсци Србије – Међународна ICT конференција YU Info, Копаоник – март 2008, коаутор (М61)

Професионално искуство

 • 2008 - 2014. Министарство одбране – Војска Србије, Београд
  • 2008-2010 Програмер и администратор у одсеку за ИТ
  • 2010-2011 Администратор Сертификационог тела МО и ВС
  • 2012-2014 Криптолог у Центру за примењену математику и електронику МО и ВС
 • 2014 - 2018. Приватни Сектор у Београду, радна места:
  • 2014-03/2015 Vlatacom доо – Развојни центар, Senior software engineer
  • 04/2015 – 07/2016 Printec Group of Companies – Senior software engineer
  • 09/2016 – 09/2017 Quantox technology доо – Project Manager
  • 05/2015 – тренутно Golden Mind доо – Директор.
  • 08/2016 – тренутно Професор на Високој школи струковних студија за ИТ
  • 09/2016 – тренутно Доцент на Факултету за примењени менаџмент економију и финансије МЕФ, Универзитета П.А. у Новом Саду, ужа научна област: Информатика.

Актуелно радно место

 • У компанији Golden Mind на радном месту Генералног директора.
 • Радни однос доцента и професора струковних студија у високошколским установама.

Портфолио: www.GoldenMind.rs /  www.PIM.rs / www.LepsiBeograd.rs

Патенти

 • Патент м. под називом „Уређај за биометријску идентификацију родитељства-материнства“ Завода за интелектуалну својину РС, Решење број 1412U од 3. септембра 2014. године
 • WIPO Geneve Switzerland
  Међународна Пријава Патента PCT / RS2015 / 000021

Награде

 • Награда Града Београда из области Науке – природне науке – проналазаштво за Патентирани уређај за Биометријску идентификацију родитељства-материнства

Монографије / уџбеници / књиге

 • Аутор скрипте: Концепти ООП за будуће програмере – Факултет МЕФ, новембар 2017, одобрена као наставно средство за студијски програм Примењене информационе технологије
 • МОНОГРАФИЈА националног значаја - М42
  Биометрија отиска прста од момента рођења
  Београд, 2018. тираж: 1000 примерака
  ISBN 978-86-84531-31-7
 • Збирка задатака из SQL-a / Иван Тот, Комлен Лаловић, Миодраг Брзаковић.
  Београд: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије; Нови Сад: Универзитет Привредна академија, 2018 (Београд: Службени гласник).
  204 стр. : илустр. ; 25 cm
  Тираж 200.
  ISBN 978-86-84531-32-4 (ФПМЕФ)

Курсеви и сертификати

 • MCITP (MCSA 2008), сертификат о успешно завршеном и положеном курсу код MS Gold Certified партнера, као и MS Services administrator
 • MySQL, сертификат о успешно завршеном и положеном курсу код MS Gold Certified партнера
 • Положен комплетан тестер ECDL курс са оценом 10 и поседује наведени сертификат издат од овлашћеног засатупника у земљи

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан је програмског и рецензентског одбора конференције научно-стручне конференције YU Info у области ICT категорија: M30 и M60
 • Регистровани патентни иноватор – физичких лица Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Члан Управног одбора Информационог друштва Србије

Интересовања

 • Рекреативно се бави спортом – фудбалом.
 • Воли да путује, ствара нове контакте и животне мисије је да креира бољу будућност.

Занимљивости

 • Одлично говори енглески и руски језик (преко петнаест година учења), а користим француски (завршен курс у француском културном центру) и грчки језик (завршен једногодишњи курс на Војној академији).
 • Члан је Културно-уметничког академског друштва за очување традиције  ВТШ Нови Београд и бивши играч 1. ансамбла народних игара преко 15 година.
 • Председник је удружења грађана „За културнији, образованији и лепши Београд“, чији су циљеви култура и образовање на свим нивоима, као и императиве побољшања тренутног стања. www.LepsiBeograd.rs

If theory doesn't fit facts, then change the facts! – Albert Einstein