Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Александра Купрешанин

Александра Купрешанин

Сарадник у настави

MEF LOGO

Лични подаци

 • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Александра Купрешанин
 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 03.02.1989.

Контакт

 • ТЕЛЕФОН: +381 60 363 0656
 • Е-ПОШТА: aleksandra.kupresanin@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Сарадник у настави (2016), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финасије (2015-), Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Примењена економија, модул Банкарство и осигурање
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финасије (2015), Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Оперативно-примењени менаџмент
  Филолошки факултет (2008-), Универзитет у Београду, основне студије, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу
  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Женске студије (2014)
  Институт за филозофију и друштвену теорију, Queer studije (2014)
  Факултет за медије и комуникације, Критичка школа капитализма (2017)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Четврта гимназија у Београду, друштвено-језички смер
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Иво Андрић“, Београд

Професионално искуство

 • 2016- Сарадник у настави, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • 2015- Студент волонтер, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • 2012 – 2013. Eдукатор у програму „Описмењавање одраслих Рома“, Грађанске иницијативе и Секретаријат за социјалну заштиту града Београда
 • 2011-2012. Eдукатор у програму „Описмењавање одраслих Рома“, Грађанске иницијативе и Секретаријат за социјалну заштиту града Београда
 • 2011-2012. Волонтер у припремно-предшколском програму Центра за интеграцију младих
 • 2011 –2012. Волонтер у Свратишту за децу улице, Центар за интеграцију младих

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учешће на међународној научно-стручној конференцији „Како до квалитетнијег живота“ , Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд 2015 - тема рада: „Утицај модерних болести на квалитет живота“
 • Учешће на међународној научној конференцији о економији и менаџменту „Изазови глобализације“ ЕМАН 2017, Љубљана 2017- тема рада: „Значај употребе папирне амбалаже у услужној делатности“

Интересовања

 • Писање
 • Сликање икона
 • Филозофија

Занимљивости

 • Аутор збирке песама „Дамари“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије 2017.
 • Аутор збирке песама „Молитве“, Банатски културни центар
 • Рецензија за књигу “Три љубавне приче“ Радована Влаховића 2014.
 • Рецензија за књигу „Животом боема“ Николе Чавића 2014.
 • Рецензија за књигу „Благост ишчекивања“ Милована Мркајића 2014.
 • Добитник прве награде на конкурсу „Сија књига мајке Ангелине“ 2012.
 • Аутор збирке песама „Интиме“ , Банатски културни центар 2012.
 • Рад на документарном филму о сликарки Милени Павловић Барили ( у режији Сенке Влаховић), 2011.
 • Добитник књижевне награде за прозу „Борислав Пекић“ 2008. (прва награда) и 2007. (трећа награда)