Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Љубица Диковић

Доц. др Љубица Диковић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 15.15.1962., Ужице
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Ужице

Контакт

 • Е-ПОШТА: dikoviclj@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 65 523 1542

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент на факултету за примењени менаџмент економију и финансије у Београду , Универзитет Привредна академија у Новом Саду (Примењена математика, Информатика - 2015.)
 • ДОКТОРАТ: Одбранила докторску дисертацију на тему „Високошколска настава математике подржана информационим технологијама“ на Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, 2009.
 • МАГИСТРАТУРА: 2006. магистрирала на Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу са темом „Интернет технологије у системима учења на даљину“.
 • ФАКУЛТЕТ: 1987, Диполомирала на Природно-математички факултет, Универзитет у Београду

Објављени радови

 • 1) S. Stopic, A. Schwinger, J. Bogovic, B. Friedrich, Lj.Dikovic, D.Drndarevic, M.Milivojevic, B. Stojanovic (2012) “Computer modeling of metallurgical processes by design of experiments and neural network”, Round Table “Artificial intelligence”, SED Conference 2012, Uzice, October 2012.
 • Milivojevic, D. Drndarevic, Lj. Dikovic, S. Stopic, A. Arnold, Dj. Forst (2013): Development of Software for mathematical modeling using artificial neural network, SED Conference 2012, Uzice, October 2013.
 • Гржетић И., Дамјановић Љ., Поповић И., Иванчев Тумбас И., Матовић З., Анђелковић Т., Диковић Љ., Антонијевић М., (2012), Референтни образовни стандарди за хемију и сродне дисциплине, Хемијски преглед, Chemical Review, YU ISSN04406826, UDC 54.001.93, Volume 53, Number 4, p.99-105,
  link http://helix.chem.bg.ac.rs/support/Referentni_obrazovni_standardi--Hemijski_pregled_4_2012.pdf
 • XX Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА: “РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА”, Зборник радова, ИСБН 978-86-7892-601-3, Копаоник, 2014
 • Hubband, K.Keene, C. Rasmussen, T.Gawlick, S. Habre, B. West, H. Burgiel, C. Lieberman, H. Miller, K. Willcox, R. Terrell, Lj. Dikovic, M.M. Mavrotheris, B. Felsager, (2013): Enhancing Mathematics Understanding through Visualization-The Role of Dynamical Software, Chapter 9: Dynamical Software and Derivative Concept, p.153-167, ISBN 978-1-4666-4050-4, doi:10.4018/978-1-4666-4050-4, Publisher by IGI GLOBAL, Part of the Research Essentials Collection, (298p.)
  Link http://www.igi-global.com/book/enhancing-mathematics-understanding-through-visualization/73669#table-of-contents (М13)
 • Information Resources Management Association. (2015). STEM Education: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (3 Volumes) (pp. 1-1800). Hershey, Chapter 14: Dynamical Software and Derivative Concept, p.257-266, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-7363-2(М13)
 • Diković, Lј. (2009),: Applications GeoGebra into Teaching Some Topics of Mathematics at the College Level, Computer Science and Information Systems, Vol. 6, No. 2, p.191-203. ISSN: 1820-0214, Impact factor 0.549, UDC 004.738, DOI: 10.2298/csis0902191D,(М23)
 • Diković, Lј. (2009),: Implementing Dynamic Mathematics Resources with GeoGebra at the College Level, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol. 4, No.3, p. 51-54, DOI: 3991/ijet.v4i3.784, url : http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v4i3.784,(М23)
 • Stopic S., Bogovic J., Schwinger A., Friedrich B., Dikovic Lj., Milivojevic M., Drndarevic D., Stojanovic B., (2012), Computer modeling of metallurgical processes by design of experiments and neural networks, Invited Letter, 5th International Conference „Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, p2-1:2.6, ISBN 978-86-83573-26-4, VPTŠ Užice, Serbiа (М31)
 • М. Ђуричић, Љ. Диковић, Д. Мајкић, М. Лечић, (2012), Енергетика Србије као фактор њеног развоја, рад по позиву, Тематски зборник „Менаџмент енергијом важан фактор развоја Србије“, стр 1.-12., ISBN 978-86-83573-27-1, COBISS.SR-ID 197016844, ВПТШ Ужице, Србија (М31)
 • Forst, M. Milivojevic, Lj. Dikovic, M. Mijovic, (2011), Development of integrated data management system based on GIS for cropland and agricultural machinery, Slovak University of Agriculture, Faculty of Engineering, International Scientific Student Conference “Recent Advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy”, p.49-54, ISBN 978-80-552-0588-5, Nitra, Slovakia (M33)

Професионално искуство

 • Доцент, 2015. , Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • професор струковних студија, од 2009., ВПТШ Ужице
 • предавач , од 2003. до 2009., ВПТШ Ужице
 • стручни сарадник, од 1996. до 2003., ВТШ Ужице
 • пројектант информационих система, 1994-1996., Агенција „Ентер софт“, Ужице
 • организатор информатике Златиборског округа, 1994,МУП, СУП Ужице
 • програмер, Рачунарски центар СОУР-а Први Партизан, Ужице, од 1988. До 1994.
 • професор математике, 1985-1987. Средња техничка школа “Радоје Љубичић”, Ужице

Пројекти и чланство у организацијама

 • ТЕМПУС Project no. 158781_2009: Occupation safety and health - degree curricula and lifelong learning (2009-2012)
 • ТЕМПУС Project no. 511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR: Modernization of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes (2010-2013)
 • ТЕМПУС Project no. 517200- TEMPUS-1-2011-1-BE-SMGR: Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education (2011-2014)
 • ТЕМПУС Project no. 517022-1-2011-1-RS-JPCR Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia (2011-2014)
 • ТЕМПУС Project no. 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR: Modernization and Harmonization of Tourism Study Programs in Serbia (2013-2016)
 • Институт за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу (680-00-00095/2012-09/9 -2012-2013)

Професионално усавршавање (курсеви и семинари)

 • Institut für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling (IME) RWTH Aachen University, Ахен, Немачка, Рад на научном пројекту у оквиру ДААД сарадње научне размене са Немачком ДААД „Artificial Neural Network modelling of silver nanoparticle formation after thermal decomposition of an aerosol“ , носилац ДААД пројекта ПМФ Крагујевац (2012)
 • Универзитет Гринич, Хемијски факултет, Лондон, Енглеска, Рад у оквиру Темпус пројекта 511044_2010: „Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes (MCHEM)“ (2012)
 • Универзитет у Новој Горици, Факултет заштите животне средине, Словенија, Рад у оквиру Темпус пројекта 511044_2010: „Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes (MCHEM)“ (2012)
 • Универзитет у Подгорици, Електротехнички факултет, Црна Гора, TEMPUS No. 517022_2011:„ Innovating vocational studies curriculum in the field of multimedia and digital television “ (2013)
 • Faculty of Engineering Technology, Technology Campus Ghent, KU Leuven, студијска посета, TEMPUS PROJECT- 517200-1-2011-1-BE-TEMPUS-SMGR, обука за интернационалну сарадњу(2015)

Интересовања

 • Члан Друштва математичара Србије, 2010. и сада
 • Члан Конференције директора струковних школа Србије, 2010.-2013.

Занимљивости

 • Директор ВПТШ Ужице, од 2010-2013. Године
 • Члан Управног одбора Центра за интегрисани универзитет Ужице, од 2010-2013. године.
 • Члан научног одбора, University of Agriculture, Faculty of Engineering, International Scientific Student Conference “Recent Advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy”, Nitra, Slovakia, 2014, линк http://www.slpk.sk/eldo/2014/zborniky/9788055211763.pdf
 • Члан научног одбора, University of Agriculture, Faculty of Engineering, International Scientific Student Conference “Recent Advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy”, Nitra, Slovakia, 2013
 • Члан научног одбора, International Conference ”SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, линк  http://www.vpts.edu.rs/sed2010.html
 • Члан научног одбора, International Conference ”SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, линк  http://www.vpts.edu.rs/saradnja/sed2011.html
 • Члан научног одбора, International Conference ”SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, линк  http://www.vpts.edu.rs/sed2014.html
 • Члан научног одбора, International Conference ”SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, линк  http://www.vpts.edu.rs/sed2015.html