Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Алмир Муховић МА

Алмир Муховић МА

Асистент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1978, Пећ
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Косовска Митровица
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен

Контакт

 • Е-ПОШТА: almir.muhovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 63 10 70 932

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: асистент (2017.), Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • ДОКТОРАТ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд (2013 - у току)
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Економски факултет – Приштинa, Косовска Митровица (2013)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет – Приштинa, Косовска Митровица (2009)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Техничка школа, Пећ, (1996)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Милош Гилић, Витомирица, Пећ, (1992)

Објављени радови

 • Муховић А., Ћурчић Н., (2011), Информациона технологија у савременој организацији, научни часопис „Економика” Ниш, Србија, Вол. 57, бр. 4, (стр. 173 -182), ISSN 0350-137x. ( M52).
 • Ћурчић Н., Јовановић З., Муховић А., (2013), Коришћење анализе одлучивања у решавању проблема управљања, научни часопис „Економика” Ниш, Србија., Вол. 59, бр. 1, (стр. 197 -204), ISSN 0350-137x. ( M52).
 • Ћурчић Н., Муховић А., Јовановић З., (2013), Конкурентност фирме као исходиште ефиксног система мотивисања запослених научни часопис „Економика” Ниш, Србија, Вол. 59, бр.4 , (стр. 203 -212), ISSN 0350-137x. (M52).
 • Гашовић М., Муховић А., Ћурчић. Н.,(2016), Онлине продаја као подфункција интернет маркетинга, Синтеза 2016 - International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research, Beograd, Singidunum Univerzitet, Srbija, (str. 501-506). doi: 10.15308/Sinteza-2016-501-506. (M33).
 • Радивојевић Н., Девић Ж,, Муховић А., (2016). „Bootstrap - модел историјске симулације вредности при ризику“, научни часопис Банкарство, Београд, вол. 45, бр. 3, (стр. 36-49). (M51).

Професионално искуство

 • У периоду од 2003 до 2009 године обављао је послове у Агенцији за Приватизацију у служби за финансијску контролу у Косовској Митровици.
 • 2009 године прешао је са радом у Агенцији за Економски Развој – Север „ под покровитељством Европске Комисије на позицији менаџера финансија.
 • 2012 године обављао је послове у “Education Development Center” – ( EDC), на позицији саветника за мала и средња предузећа, радећи на пројекту " Young Entrepreneurs Program".
 • Од 2014 године ангажован је на више међународних пројеката Уједнињених нација у својству саветника за економски развој и развој предузећа на теме које се односе, пре свега на економију, менаџмент и финансије.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учествовао у већем броју пројеката у оквиру ММФ –а, УНДП -а, УСАИД-а и на пројектима ЕУ као и рада у међуранодним хуманитарним организациама.

Интересовања

 • Спорт - фудбал

Занимљивости

 • Током рада остварио је бројне запажене резултате у великим међуранодним компанијама, као и успешан консултантски рад у бројним међуранодним организацијама.
 • Учествовао је на многобројним научним скуповима и међународним конференцијама у Прагу, Даблину, Лондону, Инстанбулу, Хелсинкију, Талину и Београду.
 • Поседује изузетан тимски дух, веома је флексибилан, креативан и иновативан.