Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Павле Брзаковић MA

Павле Брзаковић MA

Генерални менаџер – Асистент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 24. јун 1989, Бања Лука
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: pavle.brzakovic@mef.edu.rs
 • БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 064/329 02 55

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Aсистент (2015-), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Интегрално-развојни менаџмент (2015-)
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Примењена економија и финансије (2014-2015)
 • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Економски факултет Београд, одсек: Рачуноводство и ревизија (2008-2014)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економска школа „Нада Димић", Земун
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Сутјеска", Земун

Објављени радови

 • Ćurić, N., Lazarević, D., Brzaković, P. (2018). Education management in a sustainable development function. Quaestus, Multidisciplinary Research Journal 13(7)., 183-192. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X; ISSN online 2343-8134, (M53)

Професионално искуство

 • Генерални менаџер (2017-), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • Финанасијски менаџер (2016-2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • Асистент (2015-), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • Волонтираo као сарадник у настави на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, 2014-2015.
 • Председник Надзорног одбора Студентске уније Економског факултета (СУЕФ), 2012-2013.
 • Групација FUN GROUP, место: промо лидер/координатор кадра, од 2010. до 2016.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учешће у организацији конференције студената економије (КСЕ) на Златибору, 2012. и 2013. године као координатор и водич пројекта.
 • Учешће у организацији међународне научно-стручне конференције „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд,10. децембар 2014.
 • Учествовање на међународној научностручној конференцији „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, тема рада: Примена технологије у образовању
 • Учествовање на међународној научној конференцији о економији и менаџменту - ЕМАН 2017 - Изазови глобализације
 • Учествовање на трећој међународној научностручној конференцији Одрживи економски развој заснован на знању - ЕРАЗ

Интересовања

 • Историја
 • Филм
 • Менаџмент
 • Туризам

Занимљивости

 • Браон појас реалног аикидоа
 • Био је водич у туристичкој агенцији Balkan Fun
 • Организатор и координатор креативних радионица - „Постани успешан у свом послу"