Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Горан Јоцић

Горан Јоцић

Асистент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1981, Београд
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен

Контакт

 • Е-ПОШТА: goran.jocic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Асистент у области Информатика, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2019)
 • МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије. Звање: Мастер инжењер информационих технологија
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Наставник вештина у области Информатика, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2016)
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Сарадник у настави у области Информатика, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2013)
 • ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије. Звање: Дипломирани инжењер информационих технологија
 • ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за менаџмент малих и среднјих предузећа. Звање: Дипломирани менаџер
 • СРЕДЊА ШКОЛА Политехничка академија, средња техничка школа (Београд), Звање; Техничар НУМА
 • ОСНОВНА ШКОЛА:  ОШ „Јован Јовановић - Змај"  (Панчево)

Објављени радови

 • Мр Тамара Веселиновић, Катарина Стојановић МА, Горан Јоцић (2015) „Квалитет веб сајтова као претпоставка успешности пословања“. „Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине“. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ Немањина бр. 4, Београд, 44-52
 • Кристина Јауковић Јоцић МА, Горан Јоцић, Тијана Ђукић (2016) „Менаџерско управљање временом системом учења на даљину“. „Како до квалитетнијег живота?“. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ Немањина бр. 4, Београд, 302-308.ж
 • Душан Рајчевић, Стеван Ивановић, Горан Јоцић (2016): HTML уређивачи обогаћеног текста, Међународно научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 08.12.2016. године
 • Горан Јоцић; Кристина Јауковић Јоцић МА; Стеван Ивановић (2016): Примена иновативних алата информационих технологија у савременом систему образовања, Међународно научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 08.12.2016. године
 • Рајчевић Д, Јоцић Г, Ивановић С. (2017) Компаративна анализа претпроцесора за Cascading Stylesheets (CSS), конференција „YU INFO 2017”, Копаоник
 • Рајчевић Д, Јоцић Г, Ивановић С. (2017) XHTML - прошлост или будућност, конференција „YU INFO 2017”, Копаоник

Професионално искуство

 • Руководилац развојног центра за информационе технологије, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • Наставник вештина у области Информатика, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду 

Пројекти и чланство у организацијама

 • Информациони систем Факултета за примењени менаджмент, економију и финансије
 • Увођење студијског програма и апликације за учење на даљину Факултета за примењени менаджмент, економију и финансије
 • Израда web презентације Факултета за примењени менаджмент, економију и финансије
 • Као freelancer радио на неколико пројеката, web апликација и презентација
 • Савез Слепих Србије, израдио web апликацију за евиденцију чланства, преглед и сортирање документације и правних аката, објављивање чланака и аудио записа. 
 • Помоћ у раду првог биоскопа за слепе код нас. 

Интересовања

 • Научна област: Информатика, ИТ менаџмент
 • Хоби: Класична гитара, путовања, фотографија

Занимљивости

 • Сертификати: Сертификовани PHP Програмер, ITAcademy
 • Курсеви: Adobe Dreamweaver, Advanced JavaScript programming and Ajax, Apache Web Server Administration, Building Web Applications – OOP, Advanced PHP Programming, Core PHP Programming, Core JavaScript programming, Database, HTML and CSS, MySQL Programming and Administration, Software Engineering, Web Cryptography and Security - TLS/SSL, XML/PHP programming.