Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Невена Ћурић MA

Невена Ћурић MA

Сарадник у настави

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 27. 04. 1993, Крушевац

Контакт

 • Е- ПОШТА: nevena.curic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Сарадник у настави (2017- ), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (2016-2017), Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Примењена економија и финансије, модул Рачуноводство и ревизија
 • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (2015 - 2016), Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Примењена економија и финансије
 • СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Београдска пословна школа, Висока школа струковних студија (2012 - 2015), Универзитет у Београду, смер финансије, рачуноводство и банкарство
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економско- трговинска школа, смер Пословни администратор-оглед, Крушевац
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Иво Лола Рибар“, Александровац

Објављени радови

 • Ćurić, N., Lazarević, D., Brzaković, P. (2018). Education management in a sustainable development function. Quaestus, Multidisciplinary Research Journal 13(7)., 183-192. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X; ISSN online 2343-8134, (M53)

Професионално искуство

 • Април 2017.
  Сарадник у настави, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • Септембар 2015– Јун 2016
  Сарадник у организацији комерцијалне службе , Hyla A.A.S. D.O.O., Београд
 • Јун 2014 - септембар 2014
  Сарадник у продаји, Swisslion- Takovo, Александровац

Пројекти и чланство у организацијама

 • Сертификат „Од финансијске писмености до финансијске независности“(септембар 2016), Profit Point, Београд, тренинг програм
 • Семинар „Јачање бренда и стратешко повезивање са јачим брендовима“, Љубљана (мај 2016) Hyla A.A.S. D.O.O. Београд
 • Стручна пракса „Комерцијалиста на терену“, (фебруар 2016 – април 2016) , Hyla A.A.S. D.O.O. Београд
 • Семинар „Статистичка обрада пословне године“(децембар 2015), Hotel IN- Београд, Hyla A.A.S. D.O.O. Београд
 • Семинар „Стручно усавршавање у области директног маркетинга“ (септембар 2015) Златибор, Hyla A.A.S. D.O.O. Београд
 • Стручна пракса и сарадња на пројекту „Реструктуирање“ , (децембар 2014 - јун 2015) ППТ Арматуре А.Д., Александровац

Интересовања

 • Истраживање напуштених делова Србије
 • Документарни филмови
 • Љубитељ адреналинских спортова
 • Дружење са пријатељимa, путовања