Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Ванредни професори

Проф. др Дарјан Карабашевић

Продекан за научно-истраживачки рад

darjan.karabasevic@mef.edu.rs

Проф. др Татјана Драгичевић Радичевић

Продекан за међународну сарадњу

tatjana.dragicevic@mef.edu.rs

Проф. др Павле Раданов

Продекан за сарадњу са привредом

pavle.radanov@mef.edu.rs

Проф. др Бранко Михаиловић

Ванредни професор

branko.mihailovic@mef.edu.rs

Проф. др Љиљана Станојевић

Ванредни професор

ljiljana.stanojevic@mef.edu.rs

Проф. др Ивана Симеуновић

Ванредни професор

ivana.simeunovic@mef.edu.rs

Проф. др Саша Виријевић Јовановић

Ванредни професор

sasa.virijevic@mef.edu.rs

Проф. др Ивона Брајевић

Ванредни професор

ivona.brajevic@mef.edu.rs

Проф. др Адриана Радосавац

Ванредни професор

adriana.radosavac@mef.edu.rs

Проф. др Татјана Јановац

Ванредни професор

tatjana.janovac@mef.edu.rs

Проф. др Слободан Станојевић

Ванредни професор

slobodan.stanojevic@mef.edu.rs

Проф. др Габријела Поповић

Ванредни професор

gabrijela.popovic@mef.edu.rs