Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Ванредни професори

Проф. др Срђан Новаковић

Продекан за наставу

srdjan.novakovic@mef.edu.rs

Проф. др Бранко Михаиловић

Ванредни професор

branko.mihailovic@mef.edu.rs

Проф. др Предраг Јовићевић

Ванредни професор

predrag.jovicevic@mef.edu.rs

Проф. др Љиљана Станојевић

Ванредни професор

ljiljana.stanojevic@mef.edu.rs

Проф. др Татјана Драгичевић Радичевић

Ванредни професор

tatjana.dragicevic@mef.edu.rs

Проф. др Ивана Симеуновић

Ванредни професор

ivana.simeunovic@mef.edu.rs

Проф. др Саша Виријевић Јовановић

Ванредни професор

sasa.virijevic@mef.edu.rs

Проф. др Јасмина Лозановић Шајић

Ванредни професор

jasmina.lozanovic.sajic@mef.edu.rs