Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek

2017

УПИС

Основне студијеОсновне академске студије

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.


Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.


Основне студије на МЕФ Факултету су конципиране кроз три акредитована студијска програма:

Оперативни-примењени менаџмент

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Менаџер

Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Економиста

Примењене информационе технологије

 • Број ЕСПБ након завршене 4 године: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани Инжењер
  Информационих Технологија

Актуелна глобална политика је уско повезана са менаџментом, економијом и информационим технологијама. Стручност младог кадра у наведеним областима директно утиче на прогрес и успех једног друштва, заједнице, државе. Савремени захтев високог образовања јесте студент који креира нове идеје. МЕФ Факултет базира радну атмосферу кроз подстицај креативности, предузетничког духа и конструктивног рада у тиму.

МЕФ Факултет нуди могућност да се кроз интерактивну наставу и континуирану проверу знања формирају успешни предузетнички лидери спремни за активности на савременом тржишту.

Интерактивна настава подразумева примену теоријског знања у пракси што се као концепт успешно спроводи кроз активности Креативна радионица и Виртуелно предузеће. Континуирана провера знања се врши израдом тестова после сваког предавања као и бодовно вредновање свих активности студената.

Битна одлика модерног концепта студирања јесте могућност слушања снимљених предавања. Студент има приступ свом студентском налогу и комплетним предавањима у било ком тренутку са мобилних уређаја. Поред предавања, преко софтверске платформе, постоји могућност размене информација са другим студентима, контакт са професорима и асистентима као и израда електронских тестова који су, према истраживањима, значајно утицали на бољи просек студената.Велики број наших студената укључен је у бројне ваннаставне активности. Забележени су значајни резултати у области спорта, научних истраживања и достигнућа као и учешћа на међународним такмичењима и пројектима.

Центар за каријерно вођење организује саветовања за развој каријере, тренинге за унапређење личних и професионалних вештина студената као и информисање о тржишним актуелностима на тржишту рада. МЕФ Факултет има развијену сарадњу са водећим компанијама у Србији, организацијама, фондацијама и високошколским установама и тиме студентима гарантује додатно усавршавање и сигуран посао.

МЕФ је савремена институција знања са модерном концепцијом образовног система која формира иновативне предузетничке лидере. Професионализам у послу се креира на основу квалитетног образовања на Факултету за 21.век.