Новости Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 2

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 3

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Примењена економија и финансије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 3

Примењена економија и финансије

Примењена економија и финансије мастер студије, према Болоњском систему трају једну годину, након основних студија које су у трајању од четири године. Мастер студије су изузетна прилика за стицање специјализованих знања неопходних за постизање експертске стручности. Пост-дипломске студије омогућавају стицање вештина које ће допринети лакшем сналажењу у реалном пословном окружењу.

Предности мастер студија

 1. Повећава прилике за запослење
 2. Гарантује бољу зараду
 3. Отвара могућност за више позиције
 4. Омогућава доквалификацију или преквалификацију стручњака

Услови уписа на мастер студије

Основни услов за конкурисање за упис на Мастер академске студије Примењена економија и финансије јесте освојених 240 ЕСПБ односно завршетак основних студија.

Стечено звање након завршених основних академских студија и мастер академских студија (укупно остварених бодова: 240 + 60 ЕСПБ) јесте Мастер економиста.

Циљ мастер студијског програма

Креирање успешне каријере и унапређење знања из области примењене економије и финансија остварује се кроз изучавањ предузетничке економије, финансијских тржишта, банкарских система, контролних система, аналитике, електронског пословања и међународног финансијског пословања. Мастер академске студије као основну сврху имају да оспособе будуће лидере да стекну вештине: планирања, организације, спровођења и контроле из области економије и финансија.

Могућност запошљавања

Стечена теоријска знања и практичне вештине омогућавају обављање послова у малим, средњим и великим привредним друштвима, у домаћим и међународним финансијским институцијама, у банкарском сектору, у сектору за управљање инвестицијама и ризицима, у сектору спољнотрговинских послова. Мастер студије омогућавају високе позиције у секторима: управљање финансијама у финанси­јским институ­цијама, државним и приватним корпора­цијама, управљање инвести­цијама и финанси­јским ризицима, банкарско пословање, међународно финансијско и спољно­трговинско пословање, формирања посебних облика осигурања и реосигурања.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - WIDE
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020

Упис 2022

Буди корак испред своје генерације

Сазнај више о погодностима.


Оствари повлашћене цене школарина.


Резервиши свој термин обиласка факултета.


Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Електронски формулар

Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ВИДЕО ПРЕДАВАЊА

Сазнај више

Видео предавања из економије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

Звање: Мастер Економиста / 60 ЕСПБ
(што заједно са основним академским студијама чини 300 ЕСПБ)

Трајање студија: 1 година

Опис предмета

 • Савремене пословне финансије
 • Метод и организација научноистраживачког рада
 • Менаџмент иновација

Изборни предмет 1 (од 2 предмета бира се 1)

 • Анализа пословних перформанси
 • Управљање инвестицијама

 • Међународне финансије

Изборни предмет 2 (од 2 предмета бира се 1)

 • Предузетнички менаџмент
 • Пословни консалтинг

 • Стручна пракса
 • Студијски истраживачки рад
 • Завршни рад