Новости 2 Студентски профил Moodle
Слободан Станојевић

Проф. др Слободан Станојевић

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • Година и место рођења: 21.08.1983. год.
 • Место становања: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: slobodan.stanojevic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 62 644 358

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор за ужу научну област Економију и финансирање, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, фебруар 2019.
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент за ужу научну област Економију и финансирање, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • 2011 - 2013: Доктор економских наука, Београдска Банкарска Академија, одбрањена теза на тему - „Мултиваријациона анализа финансијских извештаја”
 • 2006 - 2008: Линколн Универзитет – Linkoln Univerzitet – Master of business and administration (MBA),
 • Универзитет Сингидунум – Магистар економских наука; магистарска теза  – “A proposal of money laundering detection methodology”
 • 2002 - 2006: Универзитет Сингидунум - Дипломирани економиста, менаџер за рачуноводство и ревизију; дипломски рад – „Ревизијско узорковање”

Најзначајније референце +

Име и презиме

Слободан Станојевић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Економија и финансирање

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2015

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Економске науке

2015

Висока школа модерног бизниса

Економске науке

Докторат

2013

Београдска банкарска академија

Економске науке

Диплома

2006

Универзитет Сингидунум

Економске науке

Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година

Р.Б.

Наслов дисертације

Име кандидата

*пријављена

** одбрањена

 

 

 

 

 

*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Brzaković T., Stanojević Lj., Kaluđerović N., Stanojević S. (2015) Detecting Hidden Losses in the Financial Statements – Case of Serbia, International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No. 4; April 2015, ISSN 2219-1933, ID.15529  Indexes: Cabell’s, Ulrich’s, EBSCO, DOAJ, JournalSeek/Genamics and IndexCopernicus International.

http://ijbssnet.com/journals/Vol_6_No_4_April_2015/13.pdf

24

2.

Kaluđerović, N., Stanojević, S., & Ljubić, M. (2016). Hidden losses in financial reporting and the manner of hiding case Serbia: Part two. International Review, (1-2), 125-141.

53

3.

Slobodan Stanojević (2016) Topološka analiza procena revizijskog rizika od prevare, Revizor, God. 19, br. 76, str. 79-87. ISSN 1450-7005

51

4.

Ivan Milojević, Svetlana Ignjatijević, Slobodan Stanojević (2016) Ekonomski aspekti srpske prerađivačke industrije u međunarodnoj trgovini, Ecologica, God. 23, no. 81, str. 73-81. ISSN 0354 - 3285. http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-ECOLOGICA-81-2016.pdf

51

6.

Vukelić, G., Stanojević, S., Anđelić, Z. (2015) Kvalitet rezultata istraživanja u agroekonomiji pronalaženjem implicitnih znanja. Ekonomika poljoprivrede, 62(4), pp. 1137-1146. UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462, http://bsaae.bg.ac.rs/images/Ekonomika%20kompletna/2015/EP%20-%204%20-%202015%20-%20%20final.pdf

24

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • 2017- Запослен на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд као доцент
 • 2014-2016: Запослен на „Високој школи модерног бизниса” као доцент
 • 2013-2014: Запослен на „Београдској Банкарској Академији” као доцент
 • 2011-2012: Запослен на „Високој школи модерног бизниса” као асистент на предмету Управљање инвестицијама
 • 2011: Запослен у фирми „EOS Matrix” “као агент за наплату потраживања
 • 2006-2010: Запослен у предузећу за ревизију и консалтинг „Станојевић Аудитинг д.о.о.” Београд као млађи ревизор

Занимљивости

 • Добро познавање Microsoft Office-a, Mozilla Firefox-a
 • Одлично знање енглеског језика, положен IELTS (International English Language Testing System) са оценом 7.5
 • Почетно знање шпанског језика