Новости Студентски профил Moodle
Библиотека МЕФ

Јеврејска 24/I
11000 Београд, Србија
Телефон:
+38169 88 01 124
Биљана Вукчевић
Е-пошта - biblioteka@mef.edu.rs

„Остати равнодушан према књизи, значи лакомислено осиромашити свој живот” – Иво Андрић

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије располаже савремено опремљеном библиотеком и читаоницом, које се налазе на другом спрату Факултета. У њима се обавља пријем, обрада, смештај, чување и коришћење библиотечке грађе.

Библиотека је организована у складу са Законом о библиотечкој делатности и Правилником о раду високошколских библиотека и уписана је у Регистар библиотека матичне Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду.

Приступ библиотечком фонду у којем је смештено око 1.600 наслова публикација је слободан, што студентима пружа могућност брзог и ефикасног сналажења и претраживања. Публикације су поређане на полицама по УДК систему и научним областима, што омогућава потпуну прегледност целокупног библиотечког фонда.

У Библиотеци се налази основна и додатна литература потребна за све предмете, коју студенти могу да преузму за све степене студија сва три студијска програма Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије.

Поред литературе из научних области које се изучавају на Факултету, коју студенти користе за израду семинарских, завршних мастер радова и докторских дисертација, у Библиотеци се могу наћи и књиге из различитих научних области попут психологије, филозофије, историје, књижевности, које пружају могућност студентима да проширују своје знање.

У читаоници, надомак МЕФ клуба, смештене су књиге за одмор и разоноду: белетристика, популарна психологија, дела наших и иностраних класика итд.

Факултет плански обогаћује библиотечки фонд савременом литературом и новим издањима у циљу унапређења квалитета наставног и научноистраживачког процеса.

У току ове године Факултет приступа систему COBISS. (коопертивни online библиографски систем и сервиси)


Повезане странице