Новости Студентски профил Moodle

ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ


Тренутак када је потребно донети значајну одлуку о: будућој каријери и избору занимања Вашег детета јесте старт - позиција у креирању једног изузетно битног дела животног пута. Тај део пута се зове образовање.

Најсигурнија инвестиција у сигурну будућност јесте едукативна надградња. Савремени захтеви на тржишту имају две основне карактеристике: потреба за високо квалификованим стручњацима – адекватно факултетски образованим лидерима и стално усавршавање већ дипломираног кадра. Зато је од суштинске важности дати одговоре на питања: Шта и где студирати?

Зашто МЕФ

Зашто МЕФ - Сазнај више


Зашто МЕФ

Креативне радионице - Сазнај више

Критеријуме за избор факултета треба поставити према афинитетима детета али и према потребама на савременом тржишту. Грешке при избору не постоје ако будете вођени управо са та два главна принципа:

Студирати оно што је тренутно потребно и што ће се у будућности тражити на тржишту.

Студирати оно што је блиско интересовањима и талентима детета. Ако ипак мислите да су те склоности неоткривене, МЕФ организује посебне радионице, које на креативан и иновативан начин дете могу да приближе одређеној научно – стручној области.Факултет за 21. век подразумева констатно иновирање образовног система јер се сваки део подједнако мора унапређивати ако се и детету постављају такви захтеви. МЕФ је савремена институција знања која наставни процес константно усклађује са захтевима модерног пословног окружења.

МЕФ Факултет - Факултет за 21. век

Факултет за 21. век - Сазнај више


Уз институцију Факултета, својим стручним знањем и истакнутим звањем стоји еминентан професорски кадар. Посебно истакнут Иновациони центар МЕФ факултета, нуди талентованим младим студентима да реализују своје замисли и тиме директно примене своја знања, таленте а и финансијске ресурсе, које им за реализацију обезбеђује Факултет.

Захваљујући многобројним сарадњама МЕФ факултета са предузећима домаће привреде, студенти имају могућност професионалне праксе за време студирања. Након дипломирања, та предузећа представљају могуће опције за директно запошљавање.


Зашто МЕФ

Реч декана

Упис

Запослени студенти


Најчешћа питања и одговори:

 1. Да ли је призната диплома са приватног факултета?

Диплома било ког приватног факултета може бити акредитована уколико је факултет извршио акредитацију свих потребних докумената код Комисије за акредитацију. МЕФ факултет је акредитован за основне, мастер и докторске студије. Након завршених основних студија, студент стиче звање „дипломирани“, и има навршен седми степен стручне спреме који многи послодавци траже приликом објаве конкурса за посао или праксу.

 1. Да ли се послодавци чешће одлучују да запосле студента који је завршио државни факултет?

Послодавци радије гледају профил саме особе коју запошљавају, него порекло диплома. Послодавац ће запослити особу која највише одговара његовим потребама, те могућности запошљавања најчешће нису везане искључиво за поседовање дипломе, већ и за способност и став особе да испуни циљеве послодавца. Данас све више одлука о запошљавању зависи од квалитета кандидата који тражи посао. Послодавцима је јако битно практично искуство које је кандидат стекао током студирања, кроз похађање праксе и присуства на бројним радионицама, конференцијама и предавањима. Зато је јако битно да кандидат има одговарајућу биографију која одражава његову спремност да ради и практично знање које је стекао. Теоријско знање није довољно и често се не може лако применити у пракси без претходног искуства.

 1. Како је могуће проверити да ли је студент био на вежбама и предавањима?

Пре почетка часа, сви студенти који су дошли на вежбе или предавање морају се електронски пријавити помоћу RFID привеска који добијају од ИТ службе приликом уписа на факултет. На тај начин су евидентирани сви студенти који су присуствовали настави. То присуство је битно како за студента који прикупља поене за долазак, у оквиру предиспитних активности тако и за професора. Сви студенти се налазе у бази где су подаци о броју освојених поена путем колоквијума, презентација и других предиспитних активности, на основу којих се, заједно са испитом, формира коначна оцена.

 1. Да ли се школарина може платити одложеним плаћањем?

Школарина се може платити у дванаест или двадесет и четири месечне рате, а такође постоје и разне друге погодности приликом плаћања, као што су: бесплатна литература и бесплатна пријава испита, бесплатно студирање за најбоље студенте генерације, попуст од 10% за једнократну уплату школарине, попуст од 50% на цену студирања за другог студента на МЕФ-у из исте породице, бесплатно студирање за трећег студента на МЕФ-у из исте породице.

 1. Да ли бруцош полаже пријемни испит приликом уписа?

Да, пријемни испит се полаже у складу са изабраним студијским програмом. На МЕФ факултету постоји организован програм припреме студената за упис, који је бесплатан за све заинтересоване.

 1. Који предмети се полажу на пријемном?

За упис на смерове Оперативни примењени менаџмент и Примењена економија и финансије полаже се тест опште информисаности, који носи 60 бодова. За упис на смер Примењене информационе технологије полаже се тест опште информисаности, који носи 40 бодова и тест макетамтике, који носи 20 бодова.

 1. На који начин се врши рангирање бруцоша приликом уписа?

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда помножи са два и носи најмање 16 бодова, максимално 20 бодова. Пријемни испит на Факултету носи најмање 31 бод, максимално 60 бодова.

 1. Када се полаже пријемни испит и да ли постоји накнадни уписни рок?

Пријемни испит може се полагати већ у јануару, а након завршене четворогодишње средње школе може се обавити упис. Студенти који не положе у првом термину, имају могућност да пријемни испит полажу у неким од наредних месеци до званичног почетка студентске године 1. октобра. Накнадни уписни рок постоји уколико нису попуњена сва места у регуларном уписном року у јуну.

 1. Да ли постоји обезбеђена пракса на свим годинама свих студијских програма?

Да, МЕФ факултет обезбеђује стицање практичних знања захваљујући развијеној сарадњи са великим бројем приватних и државних предузећа. Додатна могућност стицања знања и вештина кроз практичан рад омогућена је студентима кроз активности на самом факултету (Виртуелно предузеће, Креативна радионица, Иновациони центар).

 1. Како се набавља литература за испит?

Литературу за сваки предмет професори и асистенти на МЕФ факултету дају студентима у дигиталној форми. Притом, сва предавања и материјал налазе се и на студентској платформи за учење. Ово је такође укључено у цену школарине, тако да немате додатне трошкове и за литературу која је предвиђена студијским програмом. Студентима је на располагању и библиотека, као и помоћ при проналажењу од стране предавача.

 1. Колико кошта пријава испита и овера семестра?

Прво полагање испита је бесплатно, а свако наредно плаћа се по симболичној цени. Такође, овера семестра урачуната је у цену школарине. Све детаљне информације можете наћи у рубрици Школарине.

 1. Која је разлика између струковних и академских студија?

Пракса показује да последњих година послодавци радије запошљавају дипломсце академских студија, поготову кад је настава конципирана на споју теоријског и практичног рада, као што је случај на МЕФ-у.

Taкође, искуство показује да свршени студенти академских студија поседују знања која их чине продуктивним, добрим руководиоцима, успешним едукаторима-преносиоцима знања тиму са којим управљају и повезивању деловања различитих сектора, чиме омогућавају ефективније функционисање и прогрес институција у којима су запослени.

Академске студије нуде шири избор различитих студијских програма на свим нивоима студија – од основних, мастер до докторских. Зато, не ограничавајте своју будућност, већ идите ка успеху!