Новости Студентски профил Moodle

ПОВЛАШЋЕНЕ ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА

ПОГОДНОСТИ

ПОПУСТИ:

  • 10% попуста за плаћање одједном
  • Друго дете 30% попуста
  • Треће дете 50% попуста

  • Овера семестра – без накнаде
  • Прва пријава испита – без наканде
  • Прво тестирање завршног или мастер рада на плагијат - бесплатно
  • Бесплатно издавање уверења о статусу студента.

ПОПУСТИ ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ

Студенти који испуне све неопходне услове за упис и упишу се раније 2024. за школску 2024/2025 имају повлашћене цене школарина, и то:

Економија и финансије и Менаџмент:

до краја јула ОАС 1.500 €
до краја септембра МАС 850 €

Информационе технологије:

до краја јула ОАС 1.600 €
до краја септембра МАС 1.000 €


Након наведених рокова важе цене из званичног ценовника.


За студенте МЕФ факултета, уписане претходних година, важе цене по којима су уписали студије.

ПОПУСТИ ЗА ДЕЦУ ПАЛИХ БОРАЦА

За децу палих бораца школарина по години студија износи:

1.000 €


* Могућност плаћања школарине на 12 једнаких месечних рата


МЕФ факултет својим студентима пружа додатну погодност за упис на пету годину студија, са циљем достизања седмог степена стучне спреме, у виду смањења цене школарине за још 200 €, до краја октобра.
Школарина за студенте пете године студија на смеровима Планско-процесни менаџмент и Примењена економија и финансије је 1000 €, док је цена за Информационе технологије 1300 €.

ПУНЕ ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ
Економија,
Менаџмент
ИТ
ОАС
I 1600 € 1700 €
II 1600 € 1700 €
III 1600 € 1700 €
IV 1600 € 1700 €
МАС
I 1700 € 2000 €
ДАС (све 3 године) 8000 € /
ИНДЕКС у дин. 1000 РСД 1000 РСД
Диференцијални испити 10 € 10 €
Пријава испита после рока за пријаву 15 € 15 €
Друга и свака наредна пријава испита 10 € 10 €
Завршни рад 200 € 200 €
Мастер рад 500 € 500 €
Диплома 100 € 100 €

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

I
II
III
IV

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

I
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(школарина за 3 године)
ИНДЕКС у дин.
Диференцијални испити
Пријава испита после рока за пријаву
Друга и свака наредна пријава испита
Завршни рад
Мастер рад
Диплома

ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
МЕНАЏМЕНТ

1600 €
1600 €
1600 €
1600 €
1700 €
8000 €
1000 РСД
10 €
15 €
10 €
200 €
500 €
100 €

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1700 €
1700 €
1700 €
1700 €
2000 €
/
1000 РСД
10 €
15 €
10 €
200 €
500 €
100 €
Поништавање оцене добијене на испиту 10 €
Издавање уверења о дипломирању 20 €
Издавање уверења о положеним испитима 20 €
Издавање уверења о статусу студента ради добијања визе или Work&Travel (услов за издавање је плаћена школарина у целокупном износу) 20 €
Друга и свака наредна пријава испита 10 €
Обнова године / пренос ЕСПБ бодова неположених испита у наредну школску годину – број ЕСПБ бодова неположеног испита се множи са вредношћу 1 ЕСПБ који износи 15 €
Тестирање мастер рада на плагијат 2. пут 50 €
Тестирање докторске дисертације на плагијат 2. пут 100 €
Продужење рока за пријаву и одбрану завршног рада на ОАС по истеку апсолвентског стажа** (у трајању од 6 месеци) 100 €
Продужење рока за пријаву и одбрану мастер рада на МАС по истеку апсолвентског стажа** (у трајању од 6 месеци) 200 €
Продужење рока за одбрану докторске дисертације по истеку апсолвентског стажа** (у трајању од 6 месеци) 500 €
Промена студијског програма (укључено издавање новог индекса) 100 €
Полагање испита пред комисијом 30 €
Издавање дупликата индекса на ОАС и МАС (осим за завршну годину студија) 50 €
Издавање дупликата индекса на ОАС и МАС за завршну годину студија 100 €
Депозит за издавање докумената на реверс са роком враћања до 30 дана (уколико студент у року од 30 дана врати преузета документа депозит се враћа) 50 €
Испис са Факултета 100 €
Признање стране високошколске исправе ради наставка школовања 500 €
Издавање копије студијског програма – по испиту 15 €
Издавање копије целокупног студијског програма 80 €
Издавање посебних уверења и потврда на захтев студента 15 €

*Факултет има право да за одређене категорије или појединачне студенте (који су освојили ваучере за упис, који потичу из сиромашнијих делова земље, имају посебан материјални и социјални статус, погођени су ванредним околностима и сл.) утврди школарину различиту од приказане у овој табели.

**Ancoлвентски стаж траје годину дана по завршетку године у којој је први пут уписана последња година студија


Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Упис 2024

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Погодности