Новости Студентски профил Moodle
Студентска служба МЕФ

Рад са студентима сваког радног дана од:

13-14 h

Студентска служба studentska.sluzba@mef.edu.rs +381 11 328 2473

Официјални упис upis@mef.edu.rs +381 69 770 635

Moodle moodle@mef.edu.rs /

Референти студентске службе

Примењена економија и финансије ekonomija@mef.edu.rs +38169 770 634

Оперативни примењени менаџмент menadzment@mef.edu.rs +38169 770 637

Примењене информационе технологије it@mef.edu.rs +38169 770 637

Постдипломске студије master.doktorske.studije@mef.edu.rs +38169 88 011 34

Благица Добросављевић blagica.dobrosavljevic@mef.edu.rs +38169 88 011 26

Референти финансијске службе
Подаци за уплату

Уплатилац: Име и презиме

Сврха: Уплата рате за школарину (диф. испити, диплома, индекс...)

Прималац: Факултет за примењени, менаџмент, економију и финансије, Јеврејска 24,11000 Београд

Жиро рачун: 170-0030018196000-69

Позив на број: Матични број студента (ЈМБГ)

Уплата се врши по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања