Новости 1 Студентски профил Moodle

Креативним приступом
до иновативног решења

Креативност је спона која може да окупи све привредне гране и подигне их на виши ниво. Савремено доба подразумева тражење нових решења, фокусираних на економски раст и прогрес друштва.

У доба глобализације, технологија има тенденцију да одмени човека док се креативни сектор компанија труди да подстакне људски капитал. У тим условима креативност се јавља као способност решавања сложених проблема и стварања новог знања. То је, заправо, умеће мишљења, реаговања и деловања на високо иновативан и оригиналан начин. По правилу, креативност представља стварање нових идеја или комбиновање старих (већ постојећих) на јединствен начин. Такав приступ је претпоставка за иновацију.

Dusa robota 2

Креативни капитал као основни покретач економије засноване на иновацији.

Концепт економије знања засноване на информацијама доживео је еволуцију у виду КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ чији је главни улаз и излаз ИДЕЈА, а не капитал. Створена је креативна ера у којој данас живимо. Стандард је да се константно креира иновативан приступ, а потом и исто такво решење.

Шта је креативност?

Креативност је процес који укључује генерисање нових идеја или концепата или нових асоцијација између постојећих идеја и концепата. Три битна услова за креативност:

Личност + оригиналност + смисао

Креативни процес се састоји од следећих пет фаза:

  1. ИНФОРМИСАЊЕ / прикупљање и сортирање података
  2. ИНКУБАЦИЈА / период који осигурава да се идеје саме разјасне
  3. РЕЛАКСАЦИЈА / одмор од свакодневице и опуштање
  4. УЗБУЂЕЊЕ / хемијски процес у организму који покреће интуитивне скокове
  5. РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА / анализа постојећег стања, провера тачности

Динамика пословања је узнапредовала у корист брзине. Најновија филозофија је да велики више неће побеђивати мале.Сада ће брзи побеђивати споре.

Шта је иновативност?

Сваки поступак којим се трошкови производње смањују а повећава продуктивност или квалитет, унапређује систем пословања или пласман на тржишту јесте ИНОВАЦИЈА. Пораст конкурентности је кључна за развој предузетништва а у том процесу посебно важну улогу има иновација.

Преплитање КРЕАТИВНОСТИ И ИНОВАТИВНОСТИ се “одиграва” кроз ОРИГИНАЛНОСТ. ИНОВАЦИЈА представља само један али најбитнији део КРЕАТИВНОГ процеса. Финализација креативног циклуса је ИНОВАТИВАН производ.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР - ПОЗАДИНА

Економија знања и идеја заменила је традиционалне концепте. Створена је тзв. креативна ера у којој данас живимо. Градови су креати­вни центри у којима се креира економски раст, највише захваљујући вели­ком броју креативних људи који су одабрали да живе и раде у модерним урбаним срединама. Креативни гра­до­ви су они који успевају да привуку и задрже таленте.

Класична економија заснована на функционалности неког производа је прошлост. У току културне глобализације јавила се и нова парадигма у економији а то је ЕКОНОМИЈА ИСКУСТВА као нови маркетиншки приступ који се фокусира на пружање искуства високе вредности за потрошача и високог профита за креатора тог истог искуства.

У економији искуства људи више не купују услугу, него искуство које им омогућава успомену и сензацију. Искуства нису ништа друго него догађаји који на специфичан начин ангажују појединца на апсолутно индивидуалном нивоу. Могућност “активирања” људи на индивидуалан начин изразито је значајно за креативност јер је она у могућности генерисати нечије емоције, вредности и визије, те релативно трајно може остати у нечијем сећању.

Концепт креативне еконо­мије се појавио као средс­тво фокуси­рања паж­ње на улогу креативности у еконо­мији. Тако да, еконо­мски и културни развој нису одво­јени и могу бити део већег процеса развоја.

Концентрација знања привлачи креативни капитал

Подизање продуктивности више није циљ којем се тежи.
Поента је побољшање квалитета економског раста кроз креативни капитал.

MEF Fakultet - Inovacioni centar - Adaptacija

Адаптација - Најцењенија особина.

Како је подстаћи? Како је остварити?

Глобализација и интернет су створили повећан темпо промена. То доноси комплексност. Такво окружење захтева од појединаца да препозна промене и реагује на њих. Од радника будућности очекује се да се прилагоде променљивом окружењу. Појединац мора да се адаптира тако што:

Анализира и идентификује нове услова, стекне нове вештина које ће му бити потребне.

Направи резервне планове и предвиди промене.

Разуме међусобну повезаности елемената у оквиру система.

Радозналост

МЕФ ФАКУЛТЕТ - РАДОЗНАЛОСТ

За доживотно учење потребна је РАДОЗНАЛОСТ у вези са светом и како он функционише. Радозналост омогућава доживотно учење јер доприноси квалитету живота и интелектуалном капиталу земље.

Креативност

МЕФ ФАКУЛТЕТ - РАДОЗНАЛОСТ

Истраживачи су утврдили како структура мозга може да се промени. Постоји директан однос између количине искуства у комплексном окружењу и количини промене структури у мозгу.

Ризик

МЕФ ФАКУЛТЕТ - РАДОЗНАЛОСТ

Важно је и преузимање РИЗИКА - без којег не би било много открића, изума и учења.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - Иновациони центар

Постани део
креативног тима.

Нека твоја идеја
буде иновација године.

Сазнај више о начину аплицирања.