Новости 1 Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - СТИЦАЊЕ ПРИМЕНЊИВИХ ЗНАЊА У ПРАКСИ

Центар за
перманентно образовање

permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Овај савремен концепт подразумева континуирано учење и усавршавање одраслих чланова друштва.

Свакодневне научно-технолошке промене доносе новине и измене у раду људи, па је перманентно образовање само по себи неопходно у развијеном друштву, јер представља услов даљег развоја. Због континуираних технолошких промена, неопходно је да педагози и наставници, као преносиоци знања у образовним установама и подстрекачи васпитно - образовног рада и развоја, буду укључени у процес перманентног образовања.

Време у коме живимо је време знања, креативности/иновација и информација. То су ресурси модерне економије од којих се очекује да проширују границе продуктивности. Креативност и идеје су највреднији друштвени капитал. Стога, данашњи економски развој се фокусира на људски капитал. И национална и глобална економија зависе од способности људског фактора.

ИЗРАЗ ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ КОРИСТИ СЕ КАО СИНОНИМ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО ОБРАЗОВАЊЕ.

Циљ је стицање знања која обезбеђују компетентно обављање радних активности. У овом конкретном случају, то подразумева обављање наставничке и педагошке професије. На тај начин, стицањем нових знања и вештина, активно доприносе развијању и унапређивању свог рада, а затим и рада целокупног образованог система.

Центар за перманентно образовање и обуку представља посебну организациону јединица у саставу Секретаријата Универзитета Привредна Академија у Новом Саду. Задатак Центра је да кроз програме оспособљавања организује специјалистичке курсеве, семинаре и друге видове перманентног образовања, омогући полазницима усавршавање за обављање стручнo – професионалних послова.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЈЕ КЉУЧНИ ЧИНИЛАЦ ЕКОНОМСКОГ И ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА И ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА МОДЕРНОГ ДОБА.