Новости 1 Студентски профил Moodle

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК

На основу достављених пријавних података и адекватне документације, комисија МЕФ факултета утврђује најбољи предлог за упис:
1.Број признатих испита
2.Број диференцијалних испита и предлог уписа на одговарајућу годину
3.Износ школарине

Нaпoмeнa: Ниje пoтрeбнo полагање диферeнциjaлних испита кaкo би сe стeкao услoв зa слушaњe нaрeднe гoдинe, вeћ сe дифeрeнциjaлни испити мoгу пoлaгaти у тoку гoдинe.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

Копија личне карте


Три фотографије 3,5 x 4,5


Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)


Уверење о држављанству (оригинал или оверена копија)


Сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оригинали или оверене копије) за упис на ОАС


Диплома о стеченом високом образовању првог степена на академским студијама (оригинал или оверена копија) за упис на МАС.


Уверење о положеним испитима на претходним студијама

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МОДЕАРАН ОБРАЗОВНИ КОНЦЕПТ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020

Упис 2024

Буди корак испред своје генерације

Сазнај више о погодностима.


Оствари повлашћене цене школарина.


Резервиши свој термин обиласка факултета.


Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Електронски формулар

Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Упис 2024

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Погодности