Новости Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Планско-процесни менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ 2

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Планско-процесни менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Планско-процесни менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Планско процесни менаџмент

Мастер студије, према Болоњском систему трају једну годину, након основних студија које су у трајању од четири године. Мастер студије су изузетна прилика за стицање специјализованих знања неопходних за постизање експертске стручности. Пост-дипломске студије омогућавају стицање вештина које ће допринети лакшем сналажењу у реалном пословном окружењу.

Предности мастер студија

 1. Повећава прилике за запослење
 2. Гарантује бољу зараду
 3. Отвара могућност за више позиције
 4. Омогућава доквалификацију или преквалификацију стручњака

Услови уписа на мастер студије

Основни услов за конкурисање за упис на Мастер академске студије Планско-процесни менаџмент јесте освојених 240 ЕСПБ односно завршетак основних студија.

Стечено звање након завршених основних академских студија и мастер академских студија (укупно остварених бодова: 240+60 ЕСПБ) јесте Мастер менаџер.

Циљ мастер студијског програма

На студијском програму Планско-процесни менаџмент, у оквиру мастер академских студија, студент ће имати прилику да надогради своје знање из области менаџмента и лидерства, као и да стекне додатне вештине неопходне за даљи развој каријере. Сврха студијског програма Планско-процесни менаџмент је унапређивање знања из области: предузетништва, маркетинга, планско-процесне организације, спољнотрговинског пословања, аналитике и електронског пословања. Унапређења знања из области на мастер студијском програму, гарантује студенту да ће умети ефикасно да реши реалне пословне проблеме.

Могућност запошљавања

Предузетници се кроз мастер програм студија оспособљавају да буду лидери у области: управљања пројектима, стратегије развоја пословања, развоја производа, управљања инвестицијама, провере и унапређења квалитета, пословања на финансијским тржиштима (тржиште новца, тржиште капитала, девизно тржиште) и у финансијским интистуцијама.

Мастер студије омогућавају високе позиције у предузећу: управљање организацијама и управљања квалитетом, ресурсима, ризицима и променама, организација политике финансирања, реинжињеринга и учешће у сарадњи са државним органима. Учешће у стратегијском менаџменту и маркетинг стратегијама такође су саставни део знања и вештина коју поседују мастер менаџери.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020

Упис 2021

Постани лидер нове генерације.

Сазнајте више о погодностима.


Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис МЕФ уписног тима.


Остварите повлашћене цене школарина.


Овим путем можете резервисати и свој термин за посету Факултета.

Електронски формулар

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ВИДЕО ПРЕДАВАЊА

Видео предавања

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Интернет студије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ваннаставне активности

Звање: Мастер Менаџер / 60 ЕСПБ
(што заједно са основним академским студијама чини 300 ЕСПБ)

Трајање студија: 1 година

Опис предмета

I година

 • Управљање људским ресурсима
 • Метод и организација научноистраживачког рада
 • Менаџмент иновација

Изборни предмет 1 (од 2 предмета бира се 1)

 • Управљање квалитетом
 • Менаџмент пројеката
 • Међународни бизнис и менаџмент
 • Стратегијски маркетинг

Изборни предмет 2 (од 2 предмета бира се 1)

 • Предузетнички менаџмент
 • Пословни консалтинг

 • Стручна пракса
 • Завршни рад