Новости Студентски профил Moodle
Татјана Јановац

Проф. др Татјана Јановац

Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • Година и место рођења: 1973, Београд
 • Место становања: Београд
 • Породични статус: удата

Контакт

 • Е-пошта: tatjana.janovac@mef.edu.rs
 • Телефон: +381 69 880 1131

Образовање и академска каријера

 • Избор у звање: Ванредни професор, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2020)
 • Избор у звање: Доцент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду  (2015)
 • Докторат: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду  (2014)
 • Факултет: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду (2002)
 • Средња школа: Прва београдска гимназија
 • Основна школа: „Лазар Саватић“, Земун

Објављени радовиПрофесионално искуство

 • 2002. год. менаџер производње Essential CO.
 • Од 2002-2008. год. - сарадник Института за стратешки развој, предузетништво и пословне процесе, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа.
 • Од 2008- 2012. год. сарадник у настави за ужу научну област  Пројект менаџмент , Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа.
 • Од 2012-2015.год.- асистент за ужу научну област Општи менаџмент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд.
 • Од 2015-2020.год. - доцент за ужу научну област Општи менаџмент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд.
 • Од 2016.год. и даље - руководилац Центра за каријерно вођење, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд-.
 • Од 2020.год и даље- ванредни професор за ужу научну област Општи менаџмент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд-

Пројекти и чланство у организацијама

 • Као сарадник Института за стратешки развој, предузетништво и пословне процесе, учествовала је  на  бројним пројектима.
 • Аутор је 5 пројекта.
 • Учествовала је у  раду тимова, радних група и комисија Факултета и Универзитета.
 • Члан је Савеза инжењера и техничара Србије.
 • Акредитована је за реализатора – предавача програма стручног усавршавања у јавној управи по Решењу о акредитацији реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи Националне академије за јавну управу Републике Србије од 07.02.2019. године.
 • Рецензент је у поступку акредитације високошколских установа у Републици Србији од 13.09.2018. по Одлуци Националног савета за високо образовање
 • Учествовала као предавач на два међународна пројекта.

Интересовања

 • Научне и стручне  области: лидерство, квалитет у образовању, менаџмент људских ресурса, организационо понашање, корпоративна безбедност.
 • Поред професионалних интересовања воли путовања и хортикултуру.

Занимљивости

 • Тренирала је синхроно пливање.