Новости 2 Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - СТИЦАЊЕ ПРИМЕНЊИВИХ ЗНАЊА У ПРАКСИ

Сарадња МЕФ факултета са привредом

МЕФ ФАКУЛТЕТ - СТИЦАЊЕ ПРИМЕНЊИВИХ ЗНАЊА У ПРАКСИ

Сарадња са привредом је значајан сегмент образовања на МЕФ факултету.
Поред евидентних резултата које је та сарадња остварила, неопходно је истаћи основне постулате, а то су циљ, мисија и визија.

Циљ сарадње са привредом је помоћ студентима МЕФ-а у развоју знања и вештина која ће им бити од значаја при запошљавању, помоћ у стицању радног искуства током студија и унапређење репутације МЕФ-а као образовне институције.

Мисија сарадње са привредом је успостављање веза између студената и привреде у циљу пружања могућности за обављање студентске праксе и запошљавање током студирања и након завршених студија.

Визија сарадње са привредом је да МЕФ следи међународну праксу. Као и да кроз проактиван приступ остане препознат као савремена конкурентна институција знања. Додатно, визија је и да омогући привредницима ефикаснију регрутацију кадрова, док студентима пружа могућност стицања вештина кроз примену знања а потом и да им пружи могућност запослења.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - СТИЦАЊЕ ПРИМЕНЊИВИХ ЗНАЊА У ПРАКСИ

Сарадња са привредом у свом саставу, поред Продекана за сарадњу са привредом, има сараднике из следећих области:

У сарадњи са Продеканом за наставу организују се:

МЕФ ФАКУЛТЕТ - СТИЦАЊЕ ПРИМЕНЊИВИХ ЗНАЊА У ПРАКСИ

МЕФ кроз сарадњу са привредом настоји да на што ефикаснији начин повеже теорију и праксу. Овакав приступ омогућава студентима јаснији приказ професионалног света који их очекује након завршетка студија. Кроз организацију стручних предавања студентима се пружа могућност да слушају излагања предавача са дугогодишњим искуством из различитих привредних области.

Током теренске наставе, у просторијама компанија-партнера, студенти добијају могућност да се упознају са запосленима, да сазнају више о пословима којима се они баве, да осете радну атмосферу, као и да сазнају нешто више о могућностима за праксу/запослење. Оваква врста едукације помаже студентима да донесу закључке о организационој структури, раду и могућностима за напредовање.
У сарадњи са наставним особљем или предавачем из привреде договара се начин извођења и ефекти који би требало да проистекну из радионице. Радионице се организују са партнерима из привреде у сарадњи са МЕФ Центром за развој каријере и саветовање студената.

StartUp центар је место где студенти, уз подршку професора МЕФ-а и искусних ментора из привреде, могу да развијају своје предузетничке идеје и да направе прве кораке у пословању.