Новости Студентски профил Moodle

Сарадња Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије са привредом

Сарадња са привредом у свом саставу, поред продекана за сарадњу са привредом, има сараднике из следећих области:

Мисија – Мисија СП-а је успостављање веза између студената и привреде у циљу пружања могућности за обављање студентске праксе и запошљавање током студирања и након завршених студија.

Визија – Визија СП-а је да МЕФ следи међународну праксу и, кроз проактиван приступ, постане препознат као савремен факултет који је конкурентан, али и да омогући привредницима ефикаснију регрутацију кадрова а студентима пружи могућност стицања знања и запослења.

Циљеви – Циљеви СП-а су помоћ студентима МЕФ-а у развоју оних знања и вештина која ће да им буду од значаја при запошљавању, помоћ у стицању радног искуства током студија и рад на унапређењу и заштити имиџа МЕФ-а.

У сарадњи са продеканом за наставу организују се:

МЕФ кроз СП настоји да на што ефикаснији и квалитетнији начин повеже теорију и праксу, и да својим студентима да бољи поглед у професионални свет који их очекује након завршетка студија. Поводом тога кроз организацију стручних предавања студентима се пружа могућност да слушају излагања предавача са дугогодишњим привредним искуством из различитих области.

Током теренске наставе, у просторијама компанија-партнера, студенти добијају могућност да се упознају са запосленима, да сазнају више о пословима којима се они баве, да осете радну атмосферу, као и да сазнају нешто више о могућностима за праксу/запослење. Оваква врста едукације помаже студенту да донесе одређене закључке о организационој структури, раду и могућностима за напредовање.

У сарадњи са наставним особљем или предавачем из привреде договара се циљ, начин извођења и ефекти који би требало да проистекну из радионице. Радионице се организују са партнерима из привреде у сарадњи са Центром за развој каријере и саветовање студената.

StartUp центар је место где студенти, уз подршку професора МЕФ-а и искусних ментора из привреде, могу да развијају своје предузетничке идеје и да направе прве кораке у пословању.

Grad Pancevo •	Sekretarijat za zaštitu životne sredine Kuća klastera DDOR Garant društvo za upravlјanje dobrovolјnim penizijskim fondom a.d. Begrad AIESEC Balkan Fun Institut za pravo i finansije Izoprogres Digital Printing Center Udruzenje ekonomista i menadzera Balkana