Новости Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Оперативни примењени менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Оперативни примењени менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 1

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Оперативни-примењени менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 2

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Оперативни примењени менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 3
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 3
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 1
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 2

Менаџмент је наука и вештина

Менаџмент (порекло речи: лат. manus – рука, значење: управљање) је социјална вештина којом се идеје, визије и циљеви преводе у процес стварања мерљивих резултата. Менаџмент је умеће управљања. Менаџмент подразумева процес доношења и спровођења одлука уз прихватање одговорности. Менаџмент и организација су нераскидиво повезани.

Четири фазе процеса менаџмента су: планирање, организација, руковођење и контрола. Како би се све фазе успешно оствариле, неопходно је и теоријско знање и практична активност. Менаџмент је и наука и вештина.

Квалитетан менаџер мора да савлада вештине: умеће управљања, доношење одлука, спровођење активности, прихватања одговорности.

Да би менаџер био успешан потребно је да буде и лидер. Савремено тржиште захтева квалитетне менаџере у свакој привредној грани. Сваки систем може успешно да функционише само уз квалитетан менаџмент (управљање). Данас, стручност се мери у складу са умећем спровођења иновација. Менаџерски лидери морају бити иноватори који ефикасно управљају ресурсима.

Циљ, мисија, визија

Циљеви основних академских студија програма Менаџмент обухватају стицање знања у области основних економских предмета, информационих технологија и управљање пројектним активностима.

Студент се на трећој години основних академских студија поред обавезних предмета, опредељује и за групу изборних предмета.

Могућност запошљавања

Meнаџери могу бити запослени у најразличитијим производним и друштвеним делатностима. Могу учествовати у процесима анализе, планирања, формулисања стратегија развоја, припреме и доношења одлука, управљању и руковођењу. Навршени студенти су оспособљени за рад на организационим, менаџерским и управљачким функцијама у различитим привредним областима: у малим, средњим и великим привредним друштвима, банкама, финансијским организацијама, медијима, финанси­јским и робним берзама, у брокерским друштвима, инвестиционим фондовима, у државној, локалној и пореској управи.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - WIDE

УПИС 2024

Буди корак испред
своје генерације!

Сазнај више о погодностима.

Оствари повлашћене цене школарина.

Резервиши свој термин обиласка факултета.

Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Попуни е-пријаву и сазнај све на једном месту

1.
2.
3.
4.
Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

5.

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Сазнај више

Упис 2024

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Сазнај више

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Сазнај више

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Сазнај више

Погодности

Звање: Дипломирани менаџер / 240 ЕСПБ

Трајање студија: 4 године

Опис предмета

I година

 • Основи менаџмента
 • Макроекономија
 • Микроекономија
 • Енглески језик 1
 • Економика предузећа
 • Комуникационе вештине за менаџере
 • Рачуноводство
 • Енглески језик 2

II година

 • Италијански језик 1
 • Пословно право
 • Понашање потрошача
 • Маркетинг
 • Италијански језик 2
 • Пословне финансије
 • Организација предузећа
 • Информациони системи

III година

 • Предузетништво
 • Менаџмент људских ресурса

Изборни предмет 1 и 2 (од 4 предмета бирају се 2)

 • Одрживи развој
 • Менаџмент екологије
 • Менаџмент продаје
 • Менаџмент у саобраћају и транспорту

 • Бренд менаџмент
 • Управљање пројектима
 • Менаџмент знања

Изборни предмет 3 (од 2 предмета бира се 1)

 • Електронско пословање
 • Менаџмент ризика

IV година

 • Стратегијски менаџмент
 • Теорија одлучивања

Изборни предмет 4 и 5 (од 4 предмета бирају се 2)

 • Лидерство
 • Менаџмент у туризму
 • Канали маркетинга
 • Логистика

 • Управљање променама

Изборни предмет 6 (од 2 предмета бира се 1)

 • Менаџмент у агробизнису
 • Интернет маркетинг

 • Менаџмент квалитета
 • Стручна пракса
 • Завршни рад