Новости Студентски профил Moodle

Акредитација


Општа акта факултета

Од школске 2024/2025. године, у складу са Законом о високом образовању и Сетом општих препорука за вредновање резултата државне матуре приликом рангирања и уписа студената Министарства просвете, примењиваће се нов начин бодовања успеха и матуре.

У табелама објављујемо критеријуме који ће се примењивати приликом уписа студената у школској 2024/2025. години.


Прописи


Повезане странице