Новости Студентски профил Moodle

ЦЕНТАР ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ


Центар за каријерно вођење (ЦКВ) осмишљен је као систем подршке који за циљ има пружање знања и вештина неопходних за развој каријере сваког студента. Кључне улоге центра су да студенте кроз факултет оспособи и усмери на каријерни пут пружајући им савете о занимањима, ширећи свест о битности стицања радног искуства током студија као и пружајући информације о актуелним слободним радним местима, како би студенти подигли ниво компетентности и били конкурентни на тржишту рада.

За студенте МЕФ факултета ЦКВ организује низ радионица, гостујућих предавања, представљања компанија и послодаваца како би што успешније водили сопствене каријере.

Све додатне информације можете добити путем мејла: karijernovodjenje@mef.edu.rs

    
CV     Мотивационо писмо


Повезане странице