Новости Студентски профил Moodle

Снимљена
предавања

Са циљем што квалитетнијег преноса знања и вештина, студентима је омогућено да поред стандардног (традиционалног) начина предавања, имају могућност поновног слушања или надокнаде пропуштеног предавања кроз систем снимљеног аудио и видео записа и писане садржајне форме. Једноставном log in методом, студент се региструје на свој студентски профил и тако приступа наставном садржају преко свог рачунара или мобилног уређаја (телефон, таблет, лаптоп).