Новости 1 Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Информационе технологије и системи

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Информационе технологије и системи

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Информационе технологије и системи

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Информационе технологије и системи

ИТ Мастер студије, према Болоњском систему трају једну годину, након основних студија које су у трајању од четири године. Мастер студије су изузетна прилика за стицање специјализованих знања неопходних за постизање експертске стручности. Пост-дипломске студије омогућавају стицање вештина које ће допринети лакшем сналажењу у реалном пословном окружењу.

Предности мастер студија

 1. Повећава прилике за запослење
 2. Гарантује бољу зараду
 3. Отвара могућност за више позиције
 4. Омогућава доквалификацију или преквалификацију стручњака

Услови уписа на мастер студије

На студијски програм МАС Информационе технологије и системи на основу расположивих просторних и кадровских могућности Факултета, уз поштовање норматива о броју студената по наставним групама и групама за вежбе, уписује се 32 студента. Упис на студијски програм обавља се на основу конкурса који расписује Универзитет Привредна академија у Новом Саду, а спроводи Факултет, уз обавезно рангирање и избор.

Услови за директан упис на студијски програм јесу претходно завршене основне академске студије у обиму 240 ЕСПБ бодова на акредитованим студијским програмима из сродних области: Рачунарске науке, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Информатике, Информационе технологије и положен пријемни испит из предмета Основи програмирања, Рачунарске мреже и комуникације и Базе података (укупно до 60 бодова).

Мерила за утврђивања редоследа кандидата обухвата општи успех постигнут на студијама првог степена и резултат постигнут на пријемном испиту. Општи успех на претходно завршеним основним академским студијама вреднује се тако што се просечна оцена све четири године студија помножи са 4, тако да кандидат може остварити најмање 24, а највише 40 бодова. Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 31 бод на пријемном испиту. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу ранг листе. Место на јединственој ранг листи одређује да ли кандидат може бити уписан на студијски програм на основу објављеног конкурса.

Циљ мастер студијског програма

Студијски програм Мастер академске студије Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje и системи овог профила посвећене су: изучавању савремених информационих технологија, овладавању знањем које се односи на интернет технологије, примену дигиталног маркетинга, развој и примена софтверских система. Студијски програм, кроз обавезне предмете, обезбеђује стицање неопходних знања и вештина за рад на водећим позицијама ИТ сектора, а кроз изборне предмете студенти имају могућност да обрађују оне садржаје који одговарају њиховим специфичним интересовањима и способностима.

Израдом и одбраном мастер рада студент се обучава да истражује и саопштава резултате истраживања и у складу са тим се припрема за докторске студије. Будући високо образовани кадар, после завршеног акредитованог мастер академског студијског програма, оспособљен је да буде лидер у стручној примени стечених теоријских знања и практичних вештина - директно предузимање: иницијативе, планирања, организације, спровођења, контроле и реализације у области информационих технологија.

Могућност запошљавања

Након завршених студија можете се запослити на некој од следећих позиција:

 • Senior Software Developer
 • Database Administrator
 • Data Analyst
 • Information Security Analyst
 • Computer System Analyst
 • Computer Network Arhitect
 • IS/IT Manager
 • Chief Information Officer (CIO)
 • Digital Marketing Analyst
 • Digital Media Strategist
 • SEO Product Specialist
 • Social Media Coordinator
МЕФ ФАКУЛТЕТ - WIDE

УПИС 2024

Буди корак испред
своје генерације!

Сазнај више о погодностима.

Оствари повлашћене цене школарина.

Резервиши свој термин обиласка факултета.

Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Попуни е-пријаву и сазнај све на једном месту

1.
2.
3.
4.
Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

5.

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Сазнај више

Упис 2024

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Сазнај више

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Сазнај више

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Сазнај више

Погодности

Звање: Мастер инжењер информационих технологија и система - 60 ЕСПБ (најмање 300 ЕСПБ)

Трајање студија: 1 годинa

Опис предмета